Informācija par iestādi:

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola ir valsts dibināta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas padotībā esoša profesionālās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno:

1. profesionālās vidējās izglītības programmas;

2. profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves;

3. profesionālās ievirzes izglītības programmas.

Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, Skolas nolikums un citi normatīvie akti.

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mūzikas nozares profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola piedāvā sekojošas mūzikas profesionālās vidējās izglītības programmas:
-       Taustiņinstrumentu spēle (Klavierspēle, Ērģeļspēle, Akordeona spēle);
-       Stīgu instrumentu spēle (Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Ģitāras spēle);
-       Pūšaminstrumentu spēle (Flautas spēle, Obojas spēle, Klarnetes spēle, Fagota spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Eifonija spēle, Trombona spēle, Tubas spēle);
-       Sitaminstrumentu spēle;
-       Diriģēšana, Diriģēšana ar specializāciju “Baznīcas mūzikas dzīves organizators”;
-       Vokālā mūzika;
-       Mūzikas vēsture un teorija.

 

Kontakti:

Direktors - Aivars Broks

Telefons 654 07904, elektroniskais pasts:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktora vietniece vidusskolas. mācību darbā - Elīna Bambāne

Telefons 654 07902, elektroniskais pasts:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Mūzikas skolas vadītāja - Kristīna Rusakoviča

Telefons 654 07906, elektroniskais pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Sekretāre - Lana Krilova

Telefons 654 07900, elektroniskais pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rekvizīti:

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Reģ. Nr. 90000066001

Kandavas iela 2a, Daugavpils, LV-5401

Saņēmēja banka: Valsts Kase

Saņēmēja n/k: LV04TREL2220521005000

Saņēmēja bankas kods: TRELLV22

Meklēt

Pasākumu kalendārs

Februāris 2018
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Tuvākie pasākumi

Nav notikumu