Mūzikas skolas izlaidums_4
Mūzika - tā ir dvēseles valoda, tā ir jūtu un noskaņu mājoklis, tā ir skaņās izteikta dvēseles dzīve.
27. maijā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā virmoja svētku noskaņa. Šajā dienā mūzikas skolas audzēkņi saņēma apliecības par mūzikas skolas beigšanu. Šogad mūzikas skolu absolvēja 30 audzēkņi – 5 klavieru nodaļā, 8 – kora klasē, 5 stīgu instrumentu nodaļā, 9 – pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļā un 3 – akordeona spēles nodaļā.

apsveikums APSVEICAM
VI Stokholmas Starptautiskā mūzikas konkursa
III vietas ieguvēju
Dārtu STAŠĀNI
(ped. Natālija SAVEĻJEVA,
kcm. Elīna BAMBĀNE)!

afisa

Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

aicina lielus un mazus mūzikas mīļotājus

attīstīt savas muzikālās dotības un atvērt dvēseli mūzikai!

 

 

Dokumentu pieņemšana mācībām skolā no 08.05.2017.

Dokumentu pieņemšana mācībām vidusskolā no 01.06.2017.

 

Uzņemšana mūzikas skolā turpinās līdz 30. jūnijam.

 • Kristers_Malnacs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle
2. klases audzēknis
KRISTERS MALNAČS

II Vislatvijas akordeonistu solistu konkursā ieguva II vietu; Starptautiskajā Akordeonistu solistu izpildītāju konkursā “Naujene 2017” ieguva II vietu;
II Starptautiskais akordeonistu konkursā Flaming Accordions – 2017(Kupiškis, Lietuva) - III vieta. Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “Viva la Musica” – Pateicības raksts.
Ansambļa sastāvā: Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā Daugavpils 2017 iegūta  II vieta.
Aktīvi piedalījās skolas, pilsētas pasākumos un koncertos.

 • Jelizaveta_Slesareva

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle
9. klases audzēkne
JEĻIZAVETA SĻESAREVA

Ieguva Diplomu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursā, III kārtā Rīgā. Teicami rezultāti mācībās.

 • santa_sarule

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Kora klase 3. klases audzēkne
SANTA SARULE

Santa Sarule – Poļu bērnudārza absolvente, šobrīd 3. kora klases audzēkne. Viņas dzimtā valoda – poļu valoda, tāpēc Santa ar prieku izpilda dziesmas poļu valodā Kora klases koncertos. Šogad Santa Sarule pārstāvēja mūsu skolu konkursos – Poļu un latviešu dziesmas konkursā ( Konkurs Polskiej I Lotewskiej piosenki ), kas notika Daugavpilī 2017. gada martā, un XXI Starptautiskajā Poļu un latviešu dziesmas konkursā ZAKR 2017 ( XXI Miedzynarodowym konkurs Polskiej i Lotwskiej piosenki ), kas norisinājās aprīlī Rīgā. Abos konkursos Santa ieguva I vietu.Piedal’’ijās arī konkursā “Dziedu Dievmātei” .

 • Liga_Znutina

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Diriģēšana un IP Vokālā mūzika,
II kursa audzēkne
LĪGA ZNUTIŅA

Līgai ir augsti sasniegumi mācībās, vidējā balle ir 8.85. Līga piedalās korī “Daugava”, SBDMV korī, SBDMV kordiriģentu ansamblī, korī “Latgale”.
Aktīvi piedalās studijā “Vālodzīte”.

 • Renats_Cveckovskis

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Diriģēšana un IP Mūzikas vēsture un teorija,
II kursa audzēknis
RENĀTS CVEČKOVSKIS

Renāts Cvečkovskis ir 2. kursa Mūzikas teorijas nodaļas audzēknis. Mācību gada laikā piedalījies dažādos pasākumos: P. Vaska konkursā Jūrmalā, XII Starptautiskajos Latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā. Viņa skaņdarbi skanēja dažādos koncertos gan Daugavpilī, gan aiz pilsētas robežām. Viņš ir viens no avīzes La Badinerie redaktoriem. Bieži aicināts vadīt koncertus, konkursus un festivālus. Ir ļoti atsaucīgs, pretimnākošs cilvēks, kurš vienmēr labprāt palīdz ar savu dalību dažādos pasākumos.

 

 • Inara_Polakova

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Stīgu instrumentu spēle- Ģitāras spēle,
II kursa audzēkne
INĀRA POĻAKOVA

Lai gan Ināra ģitāras spēli apgūst nesen, viņa uzrāda labus rezultātus. Viņa sekmīgi ir piedalījusies konkursos Latgales stīga Rēzeknē, Doce Chitarra Daugavpilī un Valsts konkursā ģitāras spēles audzēkņiem.  Ināra aktīvi piedalās skolas koncertdzīvēm, viņai prieku sagādā spēle solo un ansamblī. Pēdējais radošais ieguvums ir dalība Starptautiskajā konkursā Baltkrievijā VIVAT,GUITAR! 2017. Ināra ieguva prestižo III pakāpes Laureāta diplomu. Konkursā piedalījās 240 dalībnieki no Krievijas, Ukrainas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

 • Onzule

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle,
I kursa audzēkne
LAURA ONZULE

Klavieru nodaļas I kursa audzēkne. Sākot ar II pusgadu mācās arī otrā IP Mūzikas vēsture un teorija. Kopš janvāra mēneša ir vidusskolas avīzes La Badinerie redaktore. Avīzē tika publicētas arī viņas recenzijas. Ir vadījusi prakses koncertu Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, koncertus Ziedonis ir klāt un Es Latvijā – Latvija manī mūsu vidusskolā. Koncertam Es Latvijā – Latvija manī veidoja arī prezentāciju. Kora klases un Mūzikas vēstures un teorijas nodaļu kopkoncertā tika atskaņots arī Lauras sacerētais klavierskaņdarbs. Laura raksta arī prozu un dzeju.   
Jau I kursā Laura piedalījās Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa finālā. Laura ņēma dalību divās olimpiādēs – 11.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10.klasei, kur ieguva III vietu, un Daugavpils pilsētas Informātikas olimpiādē – un starptautiskā projekta YOUTHPASS – a key to unlock the future prezentācijā un seminārā pilsētas pedagogiem un vidusskolas skolēniem Daugavpils Krievu licejā.
Mācībās Lauras vidējā balle ir 8.27.

 

 • Ieva_Vizma_Romanovska

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Saksofona spēle, III kursa audzēkne

IEVA VIZMA ROMANOVSKA

Ieva Vizma Romanovskai ir ļoti labas sekmes mācībās, vidējā balle 8,5. ieguva III vietu Starptautiskajā konkursā ,,Viva La Musica.
Tika uz 3 kārtu  finālu "Ineses Galantes talanti".

pateiciba
Pateicība pūtēju orķestrim par dalību koncertā Novadnieki

 • Edgars_Samorodovs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Trompetes spēle
5. klases audzēknis
EDGARS SAMORODOVS

Edgara sasniegumi:
II vieta - Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā “Naujene WIND 2017”;
III vieta - Latgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu konkursā Rēzeknē;
Atzinības raksts –  VI Latgales mūzikas skolu izglītības programmas Pūšamo instrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkursā Latgales svilpaunieki;
II vieta – SBDMV Pūtēju orķestra sastāvā IX Latvijas pūtēju orķestru konkursā;
Piedalīšanās XXII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā/JVLMA ar labiem rezultātiem.

 

 • Annija_Misjune

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle
3. klases audzēkne
ANNIJA MISJUNE

Sasniegumi solo izpildījumā: II Vislatvijas akordeonistu solistu konkursā – I vieta; Starptautiskajā Akordeonistu solistu izpildītāju konkursa “Naujene 2017” – II vieta; Akordeonistu konkursā Kauņā “Ascoltate 2017” – II vieta;
VI Starptautiskajā mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā Limbaži – 2017 – III vieta; II Starptautiskajā akordeonistu konkursā Flaming Accordions – 2017(Kupiškis, Lietuva) - II vieta.
Sasniegumi ansambļa sastāvā: Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā Daugavpils 2017 – II vieta.
Sasniegumi orķestra sastāvā: Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā Daugavpils 2017 – II vieta
Aktīvi piedalījās skolas, pilsētas pasākumos un koncertos.

 

 • jonans

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle
3. klases audzēknis
SAMUĒLS JONĀNS

Sasniegumi konkursos: ieguva II vietu XII P.Čaikovska starptautiskajā klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavieru duetu konkursā Koknesē;
Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursā III kārtā Rīgā ieguva II vietu.VIII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā Viva la Musica Daugavpīlī  ieguva II vietu.
Aktīvs skolas un pilsētas pasākumu, koncertu dalībnieks.

 • Sintija_Ivbule

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Kora klase, 2. klases audzēkne
SINTIJA IVBULE

Sintijai ļoti patīk dziedāt, dejot un nodarboties ar sportu. Dziedāt nopietni Sintija sākusi jau 3 gadu vecumā. No tā laika pastāvīgi piedalījusies visdažādākajos konkursos un koncertos. Tikai 2017. gadā ir sekojoši sasniegumi konkursos: “ Christmas Surprise 2017”- I vieta, “ Nāc sadziedāt 2017”-I vieta, “Ghetto faktors 2017”- 2. kārtas dalībniece, “Kids Awards 2017” nominācijas “Ārzemju hīts” nominante, mūzikas skolas Ziemassvētku dziesmu konkursā- II vieta, Valsts konkursā- I vieta.

 • Rasnacs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Vokālā mūzika, II kursa audzēknis
NATANIELS SIMHA RASNAČS

  Ieguva III vietu  un  Atzinības rakstu par labāko tautas dziesmas atskaņojumu  II Starptautiskajā Jauno vokālistu konkursā Bella Voce. I pakāpes un GALVENĀS BALVAS ieguvējs E grupā, Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursā.
  I vietas ieguvējs Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Vokālā mūzika audzēkņu Valsts konkursa finālā.
XI Jauno vokālistu konkursā „Dziedu Dievmātei” iegūts II pakāpes    diploms; VII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA  ieguva II pakāpes diplomu.

 • Jevstignejeva

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle
un IP Mūzikas vēsture un teorija, II kursa audzēkne

ANASTASIJA JEVSTIGŅEJEVA

Iegūta II vieta  II Starptautiskajā Jauno koncertmeistaru konkursš Daugavpils koncertmeistars 2017. Ieguva I vietu VIII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA.

 

 • Ieva_Vizma_Romanovska

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Saksofona spēle, III kursa audzēkne

IEVA VIZMA ROMANOVSKA

Ieva Vizma Romanovskai ir ļoti labas sekmes mācībās, vidējā balle 8,5. ieguva III vietu Starptautiskajā konkursā ,,Viva La Musica.
Tika uz 3 kārtu  finālu ,,Ineses Galantes talanti.

 

 • Anastasija_Krivosejeva

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Diriģēšana, IV kursa audzēkne

ANASTASIJA KRIVOŠEJEVA

A.Krivošejeva - patstāvīgi sagatavoja ar kori programmu un uzstājās Starptautiskajā koru konkursā “Sudraba zvani”. Katoļu mūzikas kategorijā ieguva 1. pakāpes diplomu. Kopā ar kordiriģentu ansambli ieguva 1. pakāpes diplomu ansambļu kategorijā. Diriģēja koru festivālā Maskavā.

 

 

 • Ksenija_Melnikova

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Diriģēšana, IV kursa audzēkne

KSENIJA MEĻŅIKOVA

K. Meļņikova – patstāvīgi sagatavoja ar kori programmu un uzstājās Starptautiskajā koru konkursā “Sudraba zvani”. Kamerkoru kategorijā ieguva 1. pakāpes diplomu. Kopā ar kordiriģentu ansambli ieguva 1. pakāpes diplomu ansambļu kategorijā. Diriģēja koru festivālā Maskavā.

 • Anastasija_Zubova

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle,
 II kursa audzēkne
ANASTASIJA ZUBOVA

Anastasijas sasniegumi- Solo izpildījumā:
 I vieta II Vislatvijas akordeonistu solistu konkursā;  II vieta Starptautiskajā akordeonistu un bajānistu konkursā Belgorodā; II vieta Starptautiskajā Akordeonistu konkursā Viļņā “Vilnius 2017”;GRAND PRIX Starptautiskajā Akordeonistu solistu izpildītāju konkursā “Naujene 2017”; I vieta un Atzinības raksts par labāko brīvās izvēles skaņdarba izpildījumu
Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “Viva la Musica”;  Ineses Galantes talantu konkursā – Atzinības raksts un I vieta Fināla kārtā; Akordeonistu konkursā Kauņā “Ascoltate 2017”- I vieta.
Ansambļa sastāvā:
II vieta Starptautiskajā akordeonistu un bajānistu konkursā Belgorodā; Atzinības raksts Starptautiskajā Akordeonistu konkursā Viļņā “Vilnius 2017”; Akordeonistu konkursā  Kauņā “Ascoltate 2017”- II vieta.
Aktīvā kā skolas tā arī ārpusskolas pasākumos. Teicamas sekmes mācībās.

 • Luize_Utkina

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Saksofona spēle
7. klases audzēkne
LUĪZE UTKINA

Luīze Utkina ir  7. klases audzēkne izglītības programmā  Saksofona spēle,  pedagogs Staņislavs Gribusts. Luīze plāno turpināt mācības Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā.

 • Pavels_Vasilkovs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle,
 6. klases audzēknis
PĀVELS VASIĻKOVS

Sasniegumi solo izpildījumā: II Vislatvijas akordeonistu solistu konkursā – II vieta; Starptautiskajā akordeonistu un bajānistu konkursā Belgorodā – I vieta; Starptautiskajā Akordeonistu konkursā Viļņā “Vilnius 2017” – Pateicības raksts; Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “Viva la Musica” – Pateicības raksts; Ineses Galantes talantu konkursā – Atzinības raksts; Akordeonistu konkursā Kauņā “Ascoltate 2017”- I vieta.


Sasniegumi ansambļa sastāvā: Starptautiskajā akordeonistu un bajānistu konkursā Belgorodā – II vieta; Starptautiskajā Akordeonistu konkursā Viļņā “Vilnius 2017” – Atzinības raksts; Akordeonistu konkursā Kauņā “Ascoltate 2017”- II vieta.


Sasniegumi orķestra sastāvā: Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā Daugavpils 2017 – II vieta.
Aktīvs kā skolas tā arī ārpusskolas pasākumos. Labprāt muzicē Daugavpils akordeonistu orķestrī. 2017. gada Pilsētas Gada skolnieks Nominācijā mūzika.

 • Laura_Smilgina

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Stīgu instrumentu spēle- Alta spēle,
 9. klases audzēkne
LAURA SMIĻGINA

Laura šogad absolvē mūzikas skolu ar specialitāti – alts. Altu Laura spēlē otro gadu. Viņa jau ir diplomēta vijolniece, bet ļoti patīk spēlēt ansamblī, orķestrī un protams solo. Gaidām Lauru pie mums SBDMV uz I kursu!!!

 • Vlada_Sarko

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle,
8. klases audzēkne
VLADA ŠARKO

Vēlās turpināt mācības 9.klasē.
Sasniegumi: II Starptautiskajā Jauno koncertmeistaru konkursā Daugavpils koncertmeistars 2017 ieguva I vietu. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursā, III kārtā Rīgā ieguva Diplomu.

 • Polina_Malinovska

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Kora klase, 9. klases audzēkne
POĻINA MALINOVSKA

Poļina pēc 8.klases beigšanas turpina mācības 9. klasē, jo ļoti patīk dziedāt, sevišķi kolektīvā, tieši ansamblī. Ansambļa sastāvā  ar prieku piedalījās koncertos un konkursos. Parādīja sevi kā atbildīgu, mērķtiecīgu un punktuālu ansambļa dalībnieci! Nākamgad grib turpināt mācības kordiriģēšanas nodaļā.

 • Jelena_Nitecka

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle,
IV kursa audzēkne
JEĻENA NITECKA

Ieguva III vietu III Starptautiskajā jauno bajānistu un akordeonistu konkursā Belgorodā (Krievija). II vietas ieguvēja XV Starptautiskais akordeonistu – solistu konkursā NAUJENE 2017 Ir II vietas ieguvēja XII Starptautiskajā akordeonistu konkursš ASCOLTATE 2017. Ir ļoti labsirdīga un atsaucīga.
Palīdz skolotājiem strādāt ar Mūzikas skolas audzēkņiem.
Plāno palikt mācīties un strādāt Daugavpilī. Aktīvi piedalās Daugavpils akordeonistu orķestra sastāvā, labprāt palīdz MS audzēkņiem apgūt akordeona spēles pamatus, interesējas ar akordeona dzīvi kopumā kā Daugavpilī, tā arī Valstī un aiz tā robežām.

 • Darta_Stasane

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Flautas spēle,
IV kursa audzēkne
DĀRTA STAŠĀNE

Dārta ir ļoti centīga, atbildīga, vienmēr ieinteresēta darba procesā meitene. Ir spējas analizēt, darboties, organizēt darbu. Sasniegumi ir iegūta II vieta VIII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA.

 • Andris_Bizans

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Vokālā mūzika un IP Diriģēšana,
III kursa audzēknis
ANDRIS BIŽĀNS

Andris labāk kā neviens cits audzēknis spēj izprast, ko nozīmē būt par skolotāju un būt par kolēģi. Ir atsaucīgs, komunikabls un ļoti labs cilvēks.
A.Bižāns veiksmīgi strādā Daugavpils 12. vidusskolā un Daugavpils teātrī, iestājās strādāt profesionālajā korī “Ave Sol”.

 • Olga_Kitova

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Mūzikas vēsture un teorija,
IV kursa audzēkne
OLGA KITOVA

Olga Kitova ir 4. kursa Mūzikas teorijas nodaļas audzēkne, kurai ir perspektīva turpināt apgūt pedagoga – mūzikas teorētiķa profesiju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

 • Mariama_Istratija

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle,
IV kursa audzēkne
MARIAMA ISTRATIJA

Klavieru nodaļas IV kursa audzēkne.
2016./2017.m.g. piedalījās II Starptautiskajā Jauno koncertmeistaru konkursā Daugavpils koncertmeistars 2017 – III vieta un Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa finālā.
Spēlēja klavieru partiju divos orķestra Daugavpils Sinfonietta koncertos 2017.gada 8.martā un 12.aprīlī.

 • Onzule

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle
un IP Mūzikas vēsture un teorija,
I  kursa audzēkne

LAURA ONZULE

Neskatoties uz to ka viņa tikai nesen iesākusi mācības mūsu skolā, viņa jau ir parādījusi spožus rezultātus vispārizglītojošo priekšmetu olimpiādēs:  III vieta Latviešu valodas pilsētas mēroga olimpiādē, un piedalījās informātikas olimpiādē. Vienmēr saņem vienu no augstākajām vidējām atzīmēm skolā. Laurai ir ļoti labas sekmes mācībās, vidēja balle  8.27.

 

 • Viktorija_Vancane

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Vokālā mūzika,
III  kursa audzēkne

VIKTORIJA AGNESE VANCĀNE

Ņemot vērā sasniegumus mūzikas konkursos, Viktorija Agnese Vancāne aktīvi piedalās citās olimpiādēs: matemātikas olimpiādē Daugavpils Tehnikumā ieguva  III vietu. Piedalījās atklātajā angļu valodas olimpiādē. Vidējā atzīme ir  8.69.

 • Krista_Ergle

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle,
 I kursa audzēkne
KRISTA KRISTIĀNA ĒRGLE

Ir aktīva un vienmēr smaidīga meitene. Kristas Ērgles vidējā balle ir 8.42.
Piedalījās matemātikas olimpiādē un latviešu valodas olimpiādē.

 

Meklēt

Pasākumu kalendārs

Jūnijs 2017
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Tuvākie pasākumi

Nav notikumu