Vidusskolas audzēkņu izlaidums 2017_4
Kā ierasts, pirms Līgo svētkiem, 22.jūnija diena dabā bija nedaudz apmākusies un lietaina, taču Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā tā bija silta un saulaina. Saulaina no daudzajiem smaidiem, mirdzošajam acīm un sirsnīgiem vārdiem, jo notika mūzikas vidusskolas audzēkņu izlaidums.

Daugavpils Piano 2017

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola
ielūdz visus interesentus uz


VI Starptautisko Jauno pianistu meistarkursu
Daugavpils Piano 2017
koncertiem

Mūzikas skolas izlaidums_4
Mūzika - tā ir dvēseles valoda, tā ir jūtu un noskaņu mājoklis, tā ir skaņās izteikta dvēseles dzīve.
27. maijā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā virmoja svētku noskaņa. Šajā dienā mūzikas skolas audzēkņi saņēma apliecības par mūzikas skolas beigšanu. Šogad mūzikas skolu absolvēja 30 audzēkņi – 5 klavieru nodaļā, 8 – kora klasē, 5 stīgu instrumentu nodaļā, 9 – pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļā un 3 – akordeona spēles nodaļā.

pateiciba
Pateicība pūtēju orķestrim par dalību koncertā Novadnieki

apsveikums APSVEICAM
VI Stokholmas Starptautiskā mūzikas konkursa
III vietas ieguvēju
Dārtu STAŠĀNI
(ped. Natālija SAVEĻJEVA,
kcm. Elīna BAMBĀNE)!

 • Luize_Utkina

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Saksofona spēle
7. klases audzēkne
LUĪZE UTKINA

Luīze Utkina ir  7. klases audzēkne izglītības programmā  Saksofona spēle,  pedagogs Staņislavs Gribusts. Luīze plāno turpināt mācības Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā.

 • Pavels_Vasilkovs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle,
 6. klases audzēknis
PĀVELS VASIĻKOVS

Sasniegumi solo izpildījumā: II Vislatvijas akordeonistu solistu konkursā – II vieta; Starptautiskajā akordeonistu un bajānistu konkursā Belgorodā – I vieta; Starptautiskajā Akordeonistu konkursā Viļņā “Vilnius 2017” – Pateicības raksts; Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “Viva la Musica” – Pateicības raksts; Ineses Galantes talantu konkursā – Atzinības raksts; Akordeonistu konkursā Kauņā “Ascoltate 2017”- I vieta.


Sasniegumi ansambļa sastāvā: Starptautiskajā akordeonistu un bajānistu konkursā Belgorodā – II vieta; Starptautiskajā Akordeonistu konkursā Viļņā “Vilnius 2017” – Atzinības raksts; Akordeonistu konkursā Kauņā “Ascoltate 2017”- II vieta.


Sasniegumi orķestra sastāvā: Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā Daugavpils 2017 – II vieta.
Aktīvs kā skolas tā arī ārpusskolas pasākumos. Labprāt muzicē Daugavpils akordeonistu orķestrī. 2017. gada Pilsētas Gada skolnieks Nominācijā mūzika.

 • Laura_Smilgina

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Stīgu instrumentu spēle- Alta spēle,
 9. klases audzēkne
LAURA SMIĻGINA

Laura šogad absolvē mūzikas skolu ar specialitāti – alts. Altu Laura spēlē otro gadu. Viņa jau ir diplomēta vijolniece, bet ļoti patīk spēlēt ansamblī, orķestrī un protams solo. Gaidām Lauru pie mums SBDMV uz I kursu!!!

 • Vlada_Sarko

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle,
8. klases audzēkne
VLADA ŠARKO

Vēlās turpināt mācības 9.klasē.
Sasniegumi: II Starptautiskajā Jauno koncertmeistaru konkursā Daugavpils koncertmeistars 2017 ieguva I vietu. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursā, III kārtā Rīgā ieguva Diplomu.

 • Polina_Malinovska

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Kora klase, 9. klases audzēkne
POĻINA MALINOVSKA

Poļina pēc 8.klases beigšanas turpina mācības 9. klasē, jo ļoti patīk dziedāt, sevišķi kolektīvā, tieši ansamblī. Ansambļa sastāvā  ar prieku piedalījās koncertos un konkursos. Parādīja sevi kā atbildīgu, mērķtiecīgu un punktuālu ansambļa dalībnieci! Nākamgad grib turpināt mācības kordiriģēšanas nodaļā.

 • Jelena_Nitecka

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle,
IV kursa audzēkne
JEĻENA NITECKA

Ieguva III vietu III Starptautiskajā jauno bajānistu un akordeonistu konkursā Belgorodā (Krievija). II vietas ieguvēja XV Starptautiskais akordeonistu – solistu konkursā NAUJENE 2017 Ir II vietas ieguvēja XII Starptautiskajā akordeonistu konkursš ASCOLTATE 2017. Ir ļoti labsirdīga un atsaucīga.
Palīdz skolotājiem strādāt ar Mūzikas skolas audzēkņiem.
Plāno palikt mācīties un strādāt Daugavpilī. Aktīvi piedalās Daugavpils akordeonistu orķestra sastāvā, labprāt palīdz MS audzēkņiem apgūt akordeona spēles pamatus, interesējas ar akordeona dzīvi kopumā kā Daugavpilī, tā arī Valstī un aiz tā robežām.

 • Darta_Stasane

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Flautas spēle,
IV kursa audzēkne
DĀRTA STAŠĀNE

Dārta ir ļoti centīga, atbildīga, vienmēr ieinteresēta darba procesā meitene. Ir spējas analizēt, darboties, organizēt darbu. Sasniegumi ir iegūta II vieta VIII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA.

 • Andris_Bizans

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Vokālā mūzika un IP Diriģēšana,
III kursa audzēknis
ANDRIS BIŽĀNS

Andris labāk kā neviens cits audzēknis spēj izprast, ko nozīmē būt par skolotāju un būt par kolēģi. Ir atsaucīgs, komunikabls un ļoti labs cilvēks.
A.Bižāns veiksmīgi strādā Daugavpils 12. vidusskolā un Daugavpils teātrī, iestājās strādāt profesionālajā korī “Ave Sol”.

 • Olga_Kitova

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Mūzikas vēsture un teorija,
IV kursa audzēkne
OLGA KITOVA

Olga Kitova ir 4. kursa Mūzikas teorijas nodaļas audzēkne, kurai ir perspektīva turpināt apgūt pedagoga – mūzikas teorētiķa profesiju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

 • Mariama_Istratija

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle,
IV kursa audzēkne
MARIAMA ISTRATIJA

Klavieru nodaļas IV kursa audzēkne.
2016./2017.m.g. piedalījās II Starptautiskajā Jauno koncertmeistaru konkursā Daugavpils koncertmeistars 2017 – III vieta un Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa finālā.
Spēlēja klavieru partiju divos orķestra Daugavpils Sinfonietta koncertos 2017.gada 8.martā un 12.aprīlī.

afisa

Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

aicina lielus un mazus mūzikas mīļotājus

attīstīt savas muzikālās dotības un atvērt dvēseli mūzikai!

 

 

Dokumentu pieņemšana mācībām skolā no 08.05.2017.

Dokumentu pieņemšana mācībām vidusskolā no 01.06.2017.

 

Uzņemšana mūzikas skolā turpinās līdz 30. jūnijam.

 • Kristers_Malnacs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle
2. klases audzēknis
KRISTERS MALNAČS

II Vislatvijas akordeonistu solistu konkursā ieguva II vietu; Starptautiskajā Akordeonistu solistu izpildītāju konkursā “Naujene 2017” ieguva II vietu;
II Starptautiskais akordeonistu konkursā Flaming Accordions – 2017(Kupiškis, Lietuva) - III vieta. Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “Viva la Musica” – Pateicības raksts.
Ansambļa sastāvā: Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā Daugavpils 2017 iegūta  II vieta.
Aktīvi piedalījās skolas, pilsētas pasākumos un koncertos.

 • Jelizaveta_Slesareva

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle
9. klases audzēkne
JEĻIZAVETA SĻESAREVA

Ieguva Diplomu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursā, III kārtā Rīgā. Teicami rezultāti mācībās.

 • santa_sarule

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Kora klase 3. klases audzēkne
SANTA SARULE

Santa Sarule – Poļu bērnudārza absolvente, šobrīd 3. kora klases audzēkne. Viņas dzimtā valoda – poļu valoda, tāpēc Santa ar prieku izpilda dziesmas poļu valodā Kora klases koncertos. Šogad Santa Sarule pārstāvēja mūsu skolu konkursos – Poļu un latviešu dziesmas konkursā ( Konkurs Polskiej I Lotewskiej piosenki ), kas notika Daugavpilī 2017. gada martā, un XXI Starptautiskajā Poļu un latviešu dziesmas konkursā ZAKR 2017 ( XXI Miedzynarodowym konkurs Polskiej i Lotwskiej piosenki ), kas norisinājās aprīlī Rīgā. Abos konkursos Santa ieguva I vietu.Piedal’’ijās arī konkursā “Dziedu Dievmātei” .

 • Liga_Znutina

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Diriģēšana un IP Vokālā mūzika,
II kursa audzēkne
LĪGA ZNUTIŅA

Līgai ir augsti sasniegumi mācībās, vidējā balle ir 8.85. Līga piedalās korī “Daugava”, SBDMV korī, SBDMV kordiriģentu ansamblī, korī “Latgale”.
Aktīvi piedalās studijā “Vālodzīte”.

 • Renats_Cveckovskis

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Diriģēšana un IP Mūzikas vēsture un teorija,
II kursa audzēknis
RENĀTS CVEČKOVSKIS

Renāts Cvečkovskis ir 2. kursa Mūzikas teorijas nodaļas audzēknis. Mācību gada laikā piedalījies dažādos pasākumos: P. Vaska konkursā Jūrmalā, XII Starptautiskajos Latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā. Viņa skaņdarbi skanēja dažādos koncertos gan Daugavpilī, gan aiz pilsētas robežām. Viņš ir viens no avīzes La Badinerie redaktoriem. Bieži aicināts vadīt koncertus, konkursus un festivālus. Ir ļoti atsaucīgs, pretimnākošs cilvēks, kurš vienmēr labprāt palīdz ar savu dalību dažādos pasākumos.

 

 • Inara_Polakova

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Stīgu instrumentu spēle- Ģitāras spēle,
II kursa audzēkne
INĀRA POĻAKOVA

Lai gan Ināra ģitāras spēli apgūst nesen, viņa uzrāda labus rezultātus. Viņa sekmīgi ir piedalījusies konkursos Latgales stīga Rēzeknē, Doce Chitarra Daugavpilī un Valsts konkursā ģitāras spēles audzēkņiem.  Ināra aktīvi piedalās skolas koncertdzīvēm, viņai prieku sagādā spēle solo un ansamblī. Pēdējais radošais ieguvums ir dalība Starptautiskajā konkursā Baltkrievijā VIVAT,GUITAR! 2017. Ināra ieguva prestižo III pakāpes Laureāta diplomu. Konkursā piedalījās 240 dalībnieki no Krievijas, Ukrainas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

 • Onzule

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle,
I kursa audzēkne
LAURA ONZULE

Klavieru nodaļas I kursa audzēkne. Sākot ar II pusgadu mācās arī otrā IP Mūzikas vēsture un teorija. Kopš janvāra mēneša ir vidusskolas avīzes La Badinerie redaktore. Avīzē tika publicētas arī viņas recenzijas. Ir vadījusi prakses koncertu Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, koncertus Ziedonis ir klāt un Es Latvijā – Latvija manī mūsu vidusskolā. Koncertam Es Latvijā – Latvija manī veidoja arī prezentāciju. Kora klases un Mūzikas vēstures un teorijas nodaļu kopkoncertā tika atskaņots arī Lauras sacerētais klavierskaņdarbs. Laura raksta arī prozu un dzeju.   
Jau I kursā Laura piedalījās Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa finālā. Laura ņēma dalību divās olimpiādēs – 11.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10.klasei, kur ieguva III vietu, un Daugavpils pilsētas Informātikas olimpiādē – un starptautiskā projekta YOUTHPASS – a key to unlock the future prezentācijā un seminārā pilsētas pedagogiem un vidusskolas skolēniem Daugavpils Krievu licejā.
Mācībās Lauras vidējā balle ir 8.27.

 

 • Ieva_Vizma_Romanovska

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Saksofona spēle, III kursa audzēkne

IEVA VIZMA ROMANOVSKA

Ieva Vizma Romanovskai ir ļoti labas sekmes mācībās, vidējā balle 8,5. ieguva III vietu Starptautiskajā konkursā ,,Viva La Musica.
Tika uz 3 kārtu  finālu "Ineses Galantes talanti".

Meklēt

Pasākumu kalendārs

Augusts 2017
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31