• Luize_Utkina

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Saksofona spēle
7. klases audzēkne
LUĪZE UTKINA

Luīze Utkina ir  7. klases audzēkne izglītības programmā  Saksofona spēle,  pedagogs Staņislavs Gribusts. Luīze plāno turpināt mācības Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā.

  • Pavels_Vasilkovs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle,
 6. klases audzēknis
PĀVELS VASIĻKOVS

Sasniegumi solo izpildījumā: II Vislatvijas akordeonistu solistu konkursā – II vieta; Starptautiskajā akordeonistu un bajānistu konkursā Belgorodā – I vieta; Starptautiskajā Akordeonistu konkursā Viļņā “Vilnius 2017” – Pateicības raksts; Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “Viva la Musica” – Pateicības raksts; Ineses Galantes talantu konkursā – Atzinības raksts; Akordeonistu konkursā Kauņā “Ascoltate 2017”- I vieta.


Sasniegumi ansambļa sastāvā: Starptautiskajā akordeonistu un bajānistu konkursā Belgorodā – II vieta; Starptautiskajā Akordeonistu konkursā Viļņā “Vilnius 2017” – Atzinības raksts; Akordeonistu konkursā Kauņā “Ascoltate 2017”- II vieta.


Sasniegumi orķestra sastāvā: Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā Daugavpils 2017 – II vieta.
Aktīvs kā skolas tā arī ārpusskolas pasākumos. Labprāt muzicē Daugavpils akordeonistu orķestrī. 2017. gada Pilsētas Gada skolnieks Nominācijā mūzika.

  • Laura_Smilgina

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Stīgu instrumentu spēle- Alta spēle,
 9. klases audzēkne
LAURA SMIĻGINA

Laura šogad absolvē mūzikas skolu ar specialitāti – alts. Altu Laura spēlē otro gadu. Viņa jau ir diplomēta vijolniece, bet ļoti patīk spēlēt ansamblī, orķestrī un protams solo. Gaidām Lauru pie mums SBDMV uz I kursu!!!

  • Vlada_Sarko

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle,
8. klases audzēkne
VLADA ŠARKO

Vēlās turpināt mācības 9.klasē.
Sasniegumi: II Starptautiskajā Jauno koncertmeistaru konkursā Daugavpils koncertmeistars 2017 ieguva I vietu. Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursā, III kārtā Rīgā ieguva Diplomu.

  • Polina_Malinovska

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Kora klase, 9. klases audzēkne
POĻINA MALINOVSKA

Poļina pēc 8.klases beigšanas turpina mācības 9. klasē, jo ļoti patīk dziedāt, sevišķi kolektīvā, tieši ansamblī. Ansambļa sastāvā  ar prieku piedalījās koncertos un konkursos. Parādīja sevi kā atbildīgu, mērķtiecīgu un punktuālu ansambļa dalībnieci! Nākamgad grib turpināt mācības kordiriģēšanas nodaļā.

  • Jelena_Nitecka

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle,
IV kursa audzēkne
JEĻENA NITECKA

Ieguva III vietu III Starptautiskajā jauno bajānistu un akordeonistu konkursā Belgorodā (Krievija). II vietas ieguvēja XV Starptautiskais akordeonistu – solistu konkursā NAUJENE 2017 Ir II vietas ieguvēja XII Starptautiskajā akordeonistu konkursš ASCOLTATE 2017. Ir ļoti labsirdīga un atsaucīga.
Palīdz skolotājiem strādāt ar Mūzikas skolas audzēkņiem.
Plāno palikt mācīties un strādāt Daugavpilī. Aktīvi piedalās Daugavpils akordeonistu orķestra sastāvā, labprāt palīdz MS audzēkņiem apgūt akordeona spēles pamatus, interesējas ar akordeona dzīvi kopumā kā Daugavpilī, tā arī Valstī un aiz tā robežām.

  • Darta_Stasane

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Flautas spēle,
IV kursa audzēkne
DĀRTA STAŠĀNE

Dārta ir ļoti centīga, atbildīga, vienmēr ieinteresēta darba procesā meitene. Ir spējas analizēt, darboties, organizēt darbu. Sasniegumi ir iegūta II vieta VIII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA.

  • Andris_Bizans

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Vokālā mūzika un IP Diriģēšana,
III kursa audzēknis
ANDRIS BIŽĀNS

Andris labāk kā neviens cits audzēknis spēj izprast, ko nozīmē būt par skolotāju un būt par kolēģi. Ir atsaucīgs, komunikabls un ļoti labs cilvēks.
A.Bižāns veiksmīgi strādā Daugavpils 12. vidusskolā un Daugavpils teātrī, iestājās strādāt profesionālajā korī “Ave Sol”.

  • Olga_Kitova

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Mūzikas vēsture un teorija,
IV kursa audzēkne
OLGA KITOVA

Olga Kitova ir 4. kursa Mūzikas teorijas nodaļas audzēkne, kurai ir perspektīva turpināt apgūt pedagoga – mūzikas teorētiķa profesiju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

  • Mariama_Istratija

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle,
IV kursa audzēkne
MARIAMA ISTRATIJA

Klavieru nodaļas IV kursa audzēkne.
2016./2017.m.g. piedalījās II Starptautiskajā Jauno koncertmeistaru konkursā Daugavpils koncertmeistars 2017 – III vieta un Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa finālā.
Spēlēja klavieru partiju divos orķestra Daugavpils Sinfonietta koncertos 2017.gada 8.martā un 12.aprīlī.

Meklēt

Pasākumu kalendārs

Decembris 2017
P O T C Pk S Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31