• Kristers_Malnacs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle
2. klases audzēknis
KRISTERS MALNAČS

II Vislatvijas akordeonistu solistu konkursā ieguva II vietu; Starptautiskajā Akordeonistu solistu izpildītāju konkursā “Naujene 2017” ieguva II vietu;
II Starptautiskais akordeonistu konkursā Flaming Accordions – 2017(Kupiškis, Lietuva) - III vieta. Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā “Viva la Musica” – Pateicības raksts.
Ansambļa sastāvā: Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un orķestru konkursā Daugavpils 2017 iegūta  II vieta.
Aktīvi piedalījās skolas, pilsētas pasākumos un koncertos.

  • Jelizaveta_Slesareva

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle
9. klases audzēkne
JEĻIZAVETA SĻESAREVA

Ieguva Diplomu Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursā, III kārtā Rīgā. Teicami rezultāti mācībās.

  • santa_sarule

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Kora klase 3. klases audzēkne
SANTA SARULE

Santa Sarule – Poļu bērnudārza absolvente, šobrīd 3. kora klases audzēkne. Viņas dzimtā valoda – poļu valoda, tāpēc Santa ar prieku izpilda dziesmas poļu valodā Kora klases koncertos. Šogad Santa Sarule pārstāvēja mūsu skolu konkursos – Poļu un latviešu dziesmas konkursā ( Konkurs Polskiej I Lotewskiej piosenki ), kas notika Daugavpilī 2017. gada martā, un XXI Starptautiskajā Poļu un latviešu dziesmas konkursā ZAKR 2017 ( XXI Miedzynarodowym konkurs Polskiej i Lotwskiej piosenki ), kas norisinājās aprīlī Rīgā. Abos konkursos Santa ieguva I vietu.Piedal’’ijās arī konkursā “Dziedu Dievmātei” .

  • Liga_Znutina

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Diriģēšana un IP Vokālā mūzika,
II kursa audzēkne
LĪGA ZNUTIŅA

Līgai ir augsti sasniegumi mācībās, vidējā balle ir 8.85. Līga piedalās korī “Daugava”, SBDMV korī, SBDMV kordiriģentu ansamblī, korī “Latgale”.
Aktīvi piedalās studijā “Vālodzīte”.

  • Renats_Cveckovskis

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Diriģēšana un IP Mūzikas vēsture un teorija,
II kursa audzēknis
RENĀTS CVEČKOVSKIS

Renāts Cvečkovskis ir 2. kursa Mūzikas teorijas nodaļas audzēknis. Mācību gada laikā piedalījies dažādos pasākumos: P. Vaska konkursā Jūrmalā, XII Starptautiskajos Latviešu jauno mūziķu meistarkursos Siguldā. Viņa skaņdarbi skanēja dažādos koncertos gan Daugavpilī, gan aiz pilsētas robežām. Viņš ir viens no avīzes La Badinerie redaktoriem. Bieži aicināts vadīt koncertus, konkursus un festivālus. Ir ļoti atsaucīgs, pretimnākošs cilvēks, kurš vienmēr labprāt palīdz ar savu dalību dažādos pasākumos.

 

  • Inara_Polakova

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Stīgu instrumentu spēle- Ģitāras spēle,
II kursa audzēkne
INĀRA POĻAKOVA

Lai gan Ināra ģitāras spēli apgūst nesen, viņa uzrāda labus rezultātus. Viņa sekmīgi ir piedalījusies konkursos Latgales stīga Rēzeknē, Doce Chitarra Daugavpilī un Valsts konkursā ģitāras spēles audzēkņiem.  Ināra aktīvi piedalās skolas koncertdzīvēm, viņai prieku sagādā spēle solo un ansamblī. Pēdējais radošais ieguvums ir dalība Starptautiskajā konkursā Baltkrievijā VIVAT,GUITAR! 2017. Ināra ieguva prestižo III pakāpes Laureāta diplomu. Konkursā piedalījās 240 dalībnieki no Krievijas, Ukrainas, Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas.

  • Onzule

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle,
I kursa audzēkne
LAURA ONZULE

Klavieru nodaļas I kursa audzēkne. Sākot ar II pusgadu mācās arī otrā IP Mūzikas vēsture un teorija. Kopš janvāra mēneša ir vidusskolas avīzes La Badinerie redaktore. Avīzē tika publicētas arī viņas recenzijas. Ir vadījusi prakses koncertu Špoģu Mūzikas un mākslas skolā, koncertus Ziedonis ir klāt un Es Latvijā – Latvija manī mūsu vidusskolā. Koncertam Es Latvijā – Latvija manī veidoja arī prezentāciju. Kora klases un Mūzikas vēstures un teorijas nodaļu kopkoncertā tika atskaņots arī Lauras sacerētais klavierskaņdarbs. Laura raksta arī prozu un dzeju.   
Jau I kursā Laura piedalījās Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle audzēkņu valsts konkursa finālā. Laura ņēma dalību divās olimpiādēs – 11.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 10.klasei, kur ieguva III vietu, un Daugavpils pilsētas Informātikas olimpiādē – un starptautiskā projekta YOUTHPASS – a key to unlock the future prezentācijā un seminārā pilsētas pedagogiem un vidusskolas skolēniem Daugavpils Krievu licejā.
Mācībās Lauras vidējā balle ir 8.27.

 

  • Ieva_Vizma_Romanovska

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Saksofona spēle, III kursa audzēkne

IEVA VIZMA ROMANOVSKA

Ieva Vizma Romanovskai ir ļoti labas sekmes mācībās, vidējā balle 8,5. ieguva III vietu Starptautiskajā konkursā ,,Viva La Musica.
Tika uz 3 kārtu  finālu "Ineses Galantes talanti".

Meklēt

Pasākumu kalendārs

Februāris 2018
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Tuvākie pasākumi

Nav notikumu