Ziņu arhīvs 2015./2016. m.g.

Pilsētas svētki_2

"Daugavpils ir ģimene" - šo pilsētas svētku moto visspilgtāk apliecināja daugavpilieši svētku gājienā.

Mēs visi bijām vienoti mīlestībā pret savu pilsētu. Smaidi, prieks, daudz krāsu un gaišums valdīja svētku dienās. Tas viss pateicoties ikkatram no jums, jūsu draudzīgajam kolektīvam. Mēs visi kopā apliecinājām, ka galvenā Daugavpils bagātība ir tās iedzīvotāji.

 

Sveiki, draugi!

Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācija (LMIIA) pēc vairāku gadu inteliģentas diskusijas (precīzāk - monologa) ar Kultūras ministriju, Ministru kabinetu, Saeimu, Pašvaldību savienību rīko piketu šā gada 31.05 no pl.11.30 līdz 13.00 iepretim Ministru kabineta ēkai zaļajā zonā - skvērā. Parādīt, ka esam; ka esam dzīvi, kā Līvi :)

Mums ir apnicis dzīvot ar Kultūras ministrijas jau vairākus gadus atvēlēto "legalizēto" ar Ministru kabineta noteikumu palīdzību algu 290 EUR apmērā.

Saules stariņi_4

Jau trešo gadu skolā katru sestdienu skan mazo bērnu balsis, kuri skrien uz mūzikas nodarbībām pirmskolas vecuma bērniem.

Š.g. 21.maijā bērniem bija īpaša diena, jo viņiem notika pašiem savs koncerts.

Jaunie mūziķi bez bailēm un uztraukuma tiecās uziet uz skatuves, lai iepriecinātu savus vecākus un pedagogus ar muzicēšanu.

 • palcevska

IP Kora klase 9. klases audzēkne

Anastasija Paļčevska

 

Pēc 8. kora klases  beigšanas turpina mācīties 9. klasē,  ar domu turpināt mācības kordiriģēšanas nodaļā. Mācoties 9. klasē,  pēc pašas vēlēšanās ļoti aktīvi iesaistījās folkloras ansambļa un meiteņu kora kolektīvos, ar kuriem piedalījās koncertos un konkursos. Tā kā Anastasijai ir "absolūtā" dzirde, viņa korī un ansamblī ir "dzīvais kamertonis".

 • strautmane

IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle

8. klases audzēkne

Santa Strautmale

 

Veido interesantus pavadījumus dziesmām, emocionāli un meistarīgi lasa dzejoļus. Mūsu absolventei ir vēlme turpināt mācības SBDMV Mūzikas teorija nodaļā.
 • NZubova

IP Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle

6. klases audzēkne

Nellija Zubova

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu valsts konkursā 1. kārtā ieguva III vietu, 2. kārtā – Atzinības rakstu.

XIV Starptautiskajā akordeonistu – solistu konkursā Naujene 2016 ieguva III vietu.

Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkursā Daugavpils 2016 ieguva Atzinības rakstu.
 • Golubeva

IP Stīgu instrumentu spēle- Čella spēle

8. klases audzēkne

Arina Golubeva

Arina šogad ar labām sekmēm absolvē mūzikas skolu. Mēs gaidām jauno čellisti mūzikas vidusskolā.
 • Klavinskis

IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle-Trompetes spēle

6. klases audzēknis

Jurģis Kļavinskis

 

Jurģis Kļavinskis plāno turpināt mācības Mūzikas vidusskolā.

 • slesareva

IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle

8. klases audzēkne

Jeļizaveta Sļesareva

 

Visā apmācības periodā audzēkne godam pārstāvēja mūsu skolu dažāda mēroga konkursos, festivālos, meistarkursos, koncertos.

Vēlās turpināt mācības vidusskolā.

 • Klimovica

IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle

IV kursa audzēkne

Inta Kļimoviča

Inta visus četrus gadus cītīgi mācījās uz 9 un 10 ballēm; ir Staņislava Broka stipendiāte, katru gadu piedalījās konkursos, kur vienmēr bija laureātu vidū, kā arī festivālos un koncertos.

Ar savu komunikablo raksturu, radošu, profesionālu un labvēlīgu attieksmi pret dzīvi un cilvēkiem vērā ņemami izceļas uz visu audzēkņu fona. Mēs, klavieru nodaļas pedagogi, viņu labprāt redzētu par klavieru nodaļas kolēģi.

Viņas vidējā balle mācībās ir 9.00.

2015./2016. mācību gadā Inta piedalījās:

konkursā Viva La Musica – iegūta II vieta,

konkursā Nova Musica ansambļa sastāvā – iegūta III vieta,

konkursā Kaunas Sonorum Kauņā (Lietuva),

topošo absolventu koncertā J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Šajā mācību gadā strādāja par koncertmeistaru vairākās vietās, kas pierāda viņas gatavību un vēlēšanos darboties profesionālajā jomā:

Vienības pamatskolā,

Krāslavas Valsts ģimnāzijā,

ar Saskaņas pamatskolas kori un ansambli,

ar Ezernieku vokālo ansambli Gamma,

ar kori Latgale, ar Lašu kori.

 • sladzis

IP Stīgu instrumentu spēle- Ģitāras spēle

IV kursa audzēknis

Romāns Sladzis

Romāns ir IV kursa audzēknis, kurš spēlē savu mīļāko instrumentu- ģitāru.

Romāns šogad piedalījās Valsts konkursā, kur ieguva II vietu. Romāns plāno savu turpmāko dzīvi saistīt ar mūsu skolu, strādāt šeit ar jaunajiem ģitāristiem.
 • jermalonoka

IP Diriģēšana IV kursa audzēkne

Agate Jermaļonoka

Augsti mācību rezultāti un aktīva profesionālā radošā darbība:
I un II pakāpes diplomi ar pašizveidoto vokālo ansambli Anima Corde, I vieta SBDMV kordirigentu ansambļa sastāvā un I vieta kora Daugava sastāvā konkursā Interfolk (Sanktpēterburga), II vieta Starptautiskajā konkursā Viva la Musica.
 • grigorjeva

IP Taustiņinstrumentu spēle-Akordeona spēle

IV kursa audzēkne

Anna Grigorjeva

Ļoti aktīva audzēkne, kura ne tikai rāda labus rezultātus mācībās, bet arī tika iesaistīta vairākos koncertos ne tikai kā soliste, bet arī ansamblī un orķestra diriģēšanā. Visus četrus gadus viņa piedalījās starptautiskos konkursos un festivālos, kur guva labus panākumus. Šī gada laikā Anna kļuva par vairāku konkursu laureāti, pēc kuriem vairāki akordeona spēles pedagogi piedāvāja iestāties dažādās mācību iestādēs ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Neskatoties uz to, ka Anna vēl nav beigusi mācības vidusskolā, mūsu reģiona skolas redz viņu kā savu nākamo kolēģi un piedāvā kļūt par akordeona spēles pedagoģi. Arī SBDMV akordeona spēles nodaļā ar savu mērķtiecību un profesionalitāti, viņa varētu sevi parādīt kā laba kolēģe. Starptautiskajā akordeonistu konkursā Naujene 2016 ieguva I vietu, konkursā Ineses Galantes Talanti piedalījās 2. kārtā. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu Valsts konkursā 2016.g. ieguva I vietu. Valērija Hodukina IX Starptautiskajā jauno akordeonistu solistu konkursā Daugavpils 2015 ieguva III vietu.
Gada balva_1

„Ja tu slikti uzvedīsies, atdosim tevi mācīties mūzikas skolā!” (no dzirdētā uz ielas)

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā š.g. 24.maijā notika atskaites koncerts un mācību gada labāko audzēkņu apbalvošana dažādās nominācijās. Koncerts pagāja kā viens liels pārsteigums. Sākumā uzstājās jaunais stīgu orķestris, kura sastāvā mūzikas skolas un vidusskolas audzēkņi spēlēja kopā ar Daugavpils kamerorķestra mūziķiem skolas direktora Aivara Broka vadībā. 

 • Rakicka

IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle- Flautas spēle

4. klases audzēkne

Božena Rakicka

 

 

III vietas ieguvēja Latgales mūzikas skolu IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle audzēkņu konkursā. III vietas ieguvēja Latgales mūzikas skolu IP Pūšamo un sitamo instrumentu spēle audzēkņu konkursā.

I vietas ieguvēja IV Latgales mūzikas skolu izglītības programmas Pūšamo instrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkursā Latgales svilpaunieki.

Ļoti aktīva, darbaspējīga un talantīga meitene, kura mācas uz 9 un 10 gan Mūzikas skolā, gan Daugavpils poļu ģimnāzijā.

 • ustinskovs

IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle

1. klases audzēknis

Alberts Olafs Ustinskovs

 

Latgales reģiona jauno pianistu festivāla –Diplomants;

Aktīvs nodaļas koncertu dalībnieks.

Teicami rezultāti klavierspēlē un solfedžo.

 • Krivina

IP Kora klases 4. klases audzēkne

Sintija Krīviņa

 Teicami mācās visos priekšmetos, ir aktīva, sabiedriska. Piedalījās Staņislava Broka jauno dziedātāju konkursā divās kategorijās. Kā  soliste ieguva I pakāpes diplomu un Grand Prix, kā arī ansambļa (trio) sastāvā kopā ar 8. klases meitenēm ieguva I pakāpes diplomu.
 • krilova
 

IP Pūšaminstrumentu spēle- Flautas spēle

I kursa audzēkne

Viktorija Krilova

 

Veiksmīgi apvieno mācības divās izglītības iestādēs:

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā (vidējā balle – 8,29) un Daugavpils Valsts ģimnāzijā (vidējā balle – 8,41)Aktīvi piedalās ārpusstundu darbā, piedaloties koncertos gan kā soliste, gan kolektīvu sastāvos, kā arī atskaņojot O.Kitovas skaņdarbu Nostaļģija IP Mūzikas vēsture un teorija Valsts konkursā un iesaistoties vidusskolas pūtēju kvinteta darbā. III vieta – VII Starptautiskajā Jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA. I vieta vidusskolas pūtēju orķestra sastāvā – VIII Latvijas pūtēju orķestru konkursā.

 

 • Fjodorova
 

IP Taustiņinstrumentu spēle -Akordeona spēle

IV kursa audzēkne

Anželika Fjodorova

 

Šajā mācību gadā aktīvi piedalījās dažādos pasākumos gan skolā, gan ārpus tās. Piedalījās XI Starptautiskājā Valērija Hodukina Jauno akordeonistu konkursā “Daugavpils 2015”- Diploms (Atzinības raksts).

Starptautiskais Jauno izpildītāju konkursā ieguva “Kaunas Sonorum 2015”- Pateicības rakstu. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle audzēkņu valsts konkursā 3. kārtā ieguva I vietu. XIV Starptautiskajā akordeonistu-solistu konkursā “Naujene 2016” ieguva II vietu. Ineses Galantes talantu konkursā- dalība 2.kārtā. Kā arī spēlēja dažādos koncertos solo, ansambļa, orķestra sastāvā. Vienlaikus arī uzstājās koncertos-festivālos klavierspēlē. Neskatoties uz visiem konkursiem un koncertiem, spēja arī labi mācīties, mācību gada vidējā atzīme ir 9.

 • jermalonoka
 

 

IP Diriģēšana IV kursa audzēkne

Agate Jermaļonoka

 

Augsti mācību rezultāti un aktīva profesionālā radošā darbība:
I un II pakāpes diplomi ar pašizveidoto vokālo ansambli Anima Corde, I vieta SBDMV kordiriģentu ansambļa sastāvā un I vieta kora Daugava sastāvā konkursā Interfolk (Sanktpēterburga), kā arī iegūta II vieta Starptautiskajā konkursā Viva la Musica.

 • bizans

IP Vokālā mūzika II kursa audzēknis

Andris Bižāns

Apgūst 2 izglītības programmas, piedalījās daudzos koncertos, konkursos: Starptautiskajā konkursā Viva la Musica, diplomants Starptautiskajā konkursā Kaunas Sonorum

 • kovalonoka

IP Taustiņinstrumentu spēle- Klavierspēle

II kursa audzēkne

Veronika Kovaļonoka

 

Neskatoties uz savu nelielu pianistes pieredzi Veronika ir ļoti perspektīva pianiste, pateicoties savam neatlaidīgam raksturam, mērķtiecībai, vēlmei sasniegt virsotnes profesijā un dzīvē, viņa pierādīja, ka cītīgi strādājot var panākt veiksmi.Veronika veiksmīgi piedalījās pianistu festivālā Rīgā, Ansambļu konkursā Nova Musica (ansambļa sastāvā) ir iegūta I vieta, Brāļu Mediņu konkursā Rīgā ieguva III vietu. Konkursā Viva la Musica ieguva Atzinības Rakstu. Veronika ir draudzīga, izpalīdzīga, labvēlīga un ļoti cītīga. Vidēja balle ir 9.21. 

Meklēt

Pasākumu kalendārs

Decembris 2017
P O T C Pk S Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31