• Aglonas bazilikas Kora skola
 • Dagdas Mūzikas un mākslas skola
 • Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola
 • Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skola
 • Krāslavas mūzikas skola
 • Kokneses mūzikas skola
 • Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola
 • Naujenes Mūzikas un mākslas skola
 • Preiļu Mūzikas un mākslas skola
 • Špoģu Mūzikas un mākslas skola
 • Viesītes Mūzikas un mākslas skola
 • Zanes Ludboržas mūzikas skola
 • Pļaviņu mūzikas skola

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

13.09.2017.

Daugavpils reģiona mūzikas skolu direktoru sanāksme

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

A.Broks

09.2017.

V Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2017

Skatīt pasākumu afišās

A.Broks

10.2017.

V Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2017

Skatīt pasākumu afišās

A.Broks

19.10.2017.

II Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu

vokālās un vizuālās mākslas konkurss

Skani, tēvu zeme!

Ilūkstes novada kultūras centrs

R.Žilvinska

15.11.2017.

Izglītības programmas Klavierspēle Standartizētās programmas noklausīšanās (Jēkabpils, Viesīte, Koknese, Pļaviņas)

A.Žilinska Jēkabpils MS

 

I.Broka

15.11.2017.

Izglītības programmas Klavierspēle Standartizētās programmas noklausīšanās (Līvāni, Preiļi)

 

J.Graubiņa Līvānu MmS

I.Broka

16.11.2017.

Izglītības programmas Klavierspēle Standartizētās programmas noklausīšanās (Krāslava, Dagda)

Krāslavas MS

I.Broka

24.11.2017.

Izglītības programmas Klavierspēle Standartizētās programmas noklausīšanās (Daugavpils, Ilūkste, Naujene, Špoģi, Z.Ludboržas MS)

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

I.Broka

25.11.2017.

III Vislatvijas akordeonistu – izpildītāju konkurss

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

Z.Ludborža

T. Saratova

 

30.11.-01.12.2017.

VI Starptautiskais Kameransambļu konkurss NOVA MUSICA  

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

I.Broka

02.12.2017.

XIII Starptautiskais Pētera Čaikovska klaviermūzikas izpildītāju solistu un klavierduetu konkurss

Kokneses Mūzikas skola

I.Bērziņa

17.01.2018

 

IX Staņislava Broka Jauno dziedātāju konkurss

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle un koncertzāle

K.Rusakoviča, J.Ustinskovs

24.01.2018.

Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass) audzēkņu

Valsts konkursa II kārta / reģiona atlase

 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle / koncertzāle

K.Rusakoviča

 

07.02.2018.

I Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšamo instrumentu spēle un Sitamo instrumentu spēle

audzēkņu ansambļu festivāls

Latgales svilpaunieki

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča

N.Saveļjeva

15.02.2018.

Etno, Folk, tautas mūzikas festivāls

Krāslavas Mūzikas skola

O.Grecka

16.02.2018.

Arvīda Žilinska VI Starptautiskais jauno vokālistu konkurss

Arvīda Žilinska Jēkabpils Mūzikas skola

S.Ščerbicka

24.02.2018.

I Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss

Kokneses Mūzikas skola

I.Bērziņa

02.03.2018.

V Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

L.Plotiņa, G.Simonova

28.03.2017.

III Latgales reģiona Jauno pianistu festivāls

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

K.Rusakoviča,

O.Artamonova

11.-13.04.2018.

IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

14.04.2018.

XII Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkurss

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

G.Luriņš

18.04.2018.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas atvērto durvju diena / reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts Muzicējam ar prieku!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

E.Bambāne, K.Rusakoviča

25.04.2018.

Latgales reģiona mūzikas skolu

akordeonistu – solistu konkurss Daugavpils 2018

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K,.Rusakoviča

T.Saratova

28.04.2018.

Daugavpils reģiona mūzikas skolu

XVII Koru festivāls – koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča, V.Drobis – Drobiševska

17.05.2018

XV Jauno vokālistu konkurss DZIEDU DIEVMĀTEI

Aglonas bazilikas

Kora skola

I.Lazdāne

 

Meklēt

Pasākumu kalendārs

Decembris 2017
P O T C Pk S Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31