SBDMV bilde

Turpinās energoefektivitātes paaugstināšana Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas ēkā

Uzsākti nākamie soļi pakāpeniskai Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas iekštelpu atjaunošanai  un energoefektivitātes uzlabošanai. Tādejādi veidojot mūsdienīgu mācību vidi topošajiem mūziķiem un aktieriem. Tie sekmēs kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību Daugavpilī, Latgalē un Latvijā kopumā.

Iekštelpu darbi tagad iespējami pateicoties valdības atbalstam un Kultūras ministrijai, kura 2021.gada 10. augustā no 2021.gada budžeta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai piešķīra 244 902 eiro kā augstas gatavības kultūras infrastruktūras objektam. No 2022.gada valsts budžetā ir ieplānoti vēl 50 000 EUR.

Viss šis finansējums tiks ieguldīts skolas elektroapgādes sistēmas atjaunošanā, 1. stāva foajē, zāles vestibila un gaiteņa atjaunošanā, kā arī ventilācijas sistēmas pārbūvē skolas ēdināšanas korpusā. Jau noslēgti līgumi ar būvdarbu veicējiem un daļēji jau uzsākti darbi. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas mehāniskās ventilācijas sistēmas ierīkošana vidusskolas ēdnīcā veic: būvuzņēmējs – SIA «Certus», autoruzraugs – „AURA Komfort“, būvuzraugs – SIA „BaltLine Globe”. Pirmā stāva foajē, zāles vestibila, gaiteņa un elektroapgādes sistēmas atjaunošanas darbus plāno veikt AS «Būvuzņēmums Restaurators».

Informācijai! Būvniecības valsts kontroles birojs 2021.gada 8.janvārī pieņēma ekspluatācijā  “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2A, Daugavpilī” būvniecību, kurā tika veikta fasādes, pamatu un jumta siltināšana, stikloto vitrīnu konstrukciju nomaiņa, ārdurvju nomaiņa un apkures sistēmas un karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana. Īstenotā energoefektivitātes projekta rezultātā būs uzlabots ēkas vizuālais veidols un panākts vairāk nekā 30% siltumenerģijas ietaupījums.

Nākamie soļi:  Koncertzāles atjaunošana. Elektroinstalācijas un ventilācijas sistēmas izbūve skolas mācību korpusā un telpu atjaunošana, skolas pieguļošās teritorijas labiekārtošana.

Informāciju sagatavoja:
Inta Ruskule, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas būvniecības projektu vadītāja


Drukāt   E-pasta adrese