MV nodaļas

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

MV puteji skolot

Nodaļā audzēkņi apgūst flautas,  fagota, klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga un sitaminstrumentu spēli.

Nodaļā darbojas pūtēju orķestris, audzēkņi savu spēles meistarību pilnveido dažādos ansambļos (saksofonu kvartets, trompešu kvartets) Skolas pūtēju orķestris pastāvīgi sniedz koncertus skolā, pilsētā un ar labiem rezultātiem piedalās festivālos un konkursos.

Audzēkņi piedalās dažāda mēroga konkursos, festivālos, kur izcīna godalgotas vietas. Ļoti aktīvi audzēkņi piedalās reģiona, skolas un pilsētas koncertdzīvē, tādējādi popularizējot pūšamo un sitaminstrumentu spēli pilsētā un reģiona pakļautības skolās.

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas vadītājs vidusskolā ir Romāns Saikovskis.

Nodaļā strādā 12 pedagogi: Natālija Saveļjeva (flauta), Aleksandrs Žiguļičs (fagots), Romāns Saikovskis (klarnete, saksofons, Pūtēju orķestra vadītājs), Staņislavs Gribusts (klarnete, saksofons), Andris Salenieks (saksofons), Daniels Sabanskis (mežrags), Gints Ratnieks (trompete), Ojārs Tūmiņš (trompete), Aleksandrs Vanjagins (trompete) Anželika Orlova - Makaronoka (sitaminstrumenti), Aleksandrs Tamans (sitaminstrumenti), Roberts Saulevičs (diriģēšana) Mūzikas vidusskolā mācās 21 audzēknis.