Darba vērošana mūzikas jomā Portugālē

Lidzfinanse Erasmus progr logo small

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Mūzikas teorijas nodaļas vadītāja Gaļina ZAVADSKA un Klavieru nodaļas vadītāja Ilona BROKA no 2019. gada 3. novembra līdz 9. novembrim Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projekta “Ar tradīcijām uz inovācijām” ietvaros apmeklēja darba vērošanu līdzīgās mūzikas skolās un ar mūziku saistītās iestādēs Lisabonā (Portugāle), uzņemošās organizācijas EPD – European Projekts Development sagatavotajā programmā.

Projekta mērķi bija: iepazīties ar jauniem nošu materiāliem un mūsdienu portugāļu mūziku, lai paplašinātu SBDMV audzēkņu dažādu instrumentu spēles un vokālskaņdarbu repertuāru, iegūt jaunas zināšanas metodikā, veicināt mūsu audzēkņu integrēšanos Eiropas mūzikas kultūrā, 4 dažādu mūzikas skolu un iestāžu apmeklējums, kurās tiek mācīta gan akadēmiskā mūzika, gan populārā mūzika, gan džezs.

Visas dienas visa projekta garumā mēs iepazināmies ar portugāļu mūzikas kultūru, piedalījāmies mūzikas stundu vērošanā dažādās mūzikas skolās, ieguvām jaunas zināšanas par dažādu mācību metožu pielietojumu mūzikas izglītības programmās.

Pirmajā vizītes dienā mūs pieņēma Lisabonas izglītojošo iestāžu Ģenerālais direktorāts (centrs) DGEstE. DGEstE ir piecas reģionālās apakšnodaļas. Šeit mēs iepazināmies ar Portugāles izglītības sistēmu, kura ir daudzos aspektos ir līdzīga Latvijas izglītības sistēmai. Valsts izglītība Portugālē ir bezmaksas un obligāta visiem bērniem vecumā no 6 līdz 15 gadiem, tomēr profesionālās izglītības sistēmā, kas mūs vairāk interesēja, ir dažas īpatnības. Katru gadu pašvaldība veic pētījumus par pieprasījumu darba tirgū: kādas profesijas būs nepieciešamas tuvākajā laikā. Pašvaldība pieņem lēmumu, kādi kursi un profesijas ir vajadzīgi. Tāds pētījums palīdz samazināt bezdarbnieku skaitu profesionālajā sfērā. Tāpat arī Portugālē ir privātas skolas un vidusskolas, bet tās daļēji tiek finansētas no valsts. Arī mākslas jomā ir privātskolas, kuras finansē dažādi fondi un sponsori. Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, pusi no maksājuma veic skolas patrons, bet otru pusi – valsts.

Otrajā vizītes dienā Potrugālē mēs apmeklējām mūzikas skolu Oficio das Artes (https://issuu.com/oficiodasartes). Skola piedāvā muzikālo izglītību, kuras mērķis ir studentu intelektuālā un profesionālā sagatavošana augstākajai izglītībai, kā arī sniedz iespēju tieši ienākt darba tirgū ar profesiju, kas saistīta ar mūzikas mākslu (galvenokārt instrumentālistiem). Katram skolas audzēknim tiek sagatavota individuāla apmācības programma. Diezgan laba materiālā bāze - instrumenti, skaņas aparatūra. Skolas bibliotēkā mums bija iespēja iepazīties ar metodisko materiālu un iegādāties mācību grāmatu par džeza mūzikas teoriju.

Otra skola Lisabonā (trešajā vizītes dienā), ar kuru mēs iepazināmies, bija Metropolitana (https://www.metropolitana.pt). Mūzikas izglītības iestādei ir trīs līmeņu izglītības sistēma: pamatskola, vidusskola un augstskola. Galvenais skolas virziens ir – orķestru instrumentālisti: stīgu, pūšamie un sitaminstrumenti. Studenti iegūst ļoti kvalitatīvu izglītību, apstiprinājums tam ir rezultāti, kuri iegūti nacionālos un starptautiskos konkursos un festivālos. Mums bija iespēja noklausīties orķestra mēģinājumu un pašiem pārliecināties par orķestra mūziķu spēles augsto profesionālo līmeni. Tāpat arī direktors (Director of Studies) Nuno Bettencourt Mendes ielūdza mūs uz instrumentālā ansambļa – saksofonistu okteta nodarbību, kurā ansambļa dalībnieki strādāja pie A.Pjacolla skaņdarba. Vizītes ietvaros mēs vērojām arī individuālās vijoļspēles un sītaminstrumentu spēles stundas, kurās mēs bagātinājām savu pedagoģisko pieredzi ar jaunām zināšanām. Bija iespēja apmeklēt bibliotēku un apmainīties ar nošu materiālu:  mēs uzdāvinājām latviešu komponistu skaņdarbu nošu paraugus, un apmaiņā ar kolēģiem sarunājām par elektronisku apmaiņu ar portugāļu mūzikas notīm. Vizīte bija ļoti interesanta un produktīva, jo radās iespēja tālākai sadarbībai un apmaiņai ar audzēkniem Erasmus projektа ietvaros.

Ceturtajā dienā mēs apmeklējām FADO muzeju. Fado – tas ir īpašs tradicionālās portugāļu mūzikas stils un viens no vissvarīgākajiem Portugāles muzikālās kultūras mantojumiem. Muzejs stāsta un uzskatāmi parāda, kas ir fado un portugāļu ģitāra, rašanās vēsturi (sākot ar 12. gadsimtu) un šī mūzikas stila attīstību (līdz pat 20. gadsimtam). Muzejā ir daudz gleznu, kas attēlo fado izpildījumu, piemēram, tādu portugāļu mākslinieku kā José Malhoa, Cândido Costa Pinto un citu gleznas. Mūs patiesi pārsteidza interaktīvās instalācijas un ierakstu atlase. Varēja klausīties vecos 20. gadsimta fadu ierakstus. Tas bija ļoti informatīvi un interesanti.

Šīs dienas vakarā mūsu programmas organizatori Portugālē sagādāja mums iespēju apmeklēt un baudīt koncertu, kurā «dzīvajā» izpildīja fadu mūziku ansamblis Lisboa String Trio. Šī trio sastāvā ir komponists José Peixoto (klasiskā ģitāra), Bernardo Couto (portugāļu ģitāra) un Carlos Barretto (kontrabass). Šis bija pārsteidzošs ansamblis, kura spēle mūs aizrāva ar dažādu mūzikas stilu sajaukumu – portugāļu tradicionālās mūzikas ar džeza un mūsdienu skaņu kombinācijām.

Piektajā vizītes dienā mums bija iespēja baudīt džezu. Mēs iepazināmies ar Džeza mūzikas skolu Hot Clube de Portugal (Escola de Jazz Luis Villas Boas https://hcp.pt/#escola), kuru 1979. gadā nodibināja basists Zé Eduardo.  Skola ir privāta izglītības iestāde un alternatīva tradicionālās mūzikas izglītībai, kurā tiek pieņemti visu vecumu audzēkņi, savukārt skola pēc skolas beigšanas neizsniedz sertifikātu. Skolā tiek piedāvāti dažādi mūzikas instrumentu spēlēšanas kursi (ģitāra, saksofons, klavieres, klarnete, vokāls), un obligāta ir mūzikas un teorētisko disciplīnu pakete (dzirdes attīstība, džeza teorija un vēsture). Mācības koncentrējas uz praktiskiem jautājumiem: džeza spēle un džeza valodas apguve. Šīs skolas absolventi var turpināt studijas augstākajās izglītības iestādēs. Nodarbības notiek no septembra līdz maijam, 6–7 nodarbības nedēļā, viena gada kurss maksā 1800 eiro, taču skolā ir milzīgs audzēkņu skaits – apmēram 3000. Mēs vērojām individuālu nodarbību saksofona spēlē – džeza improvizācijas pamati uz instrumenta. Ļoti interesanti vērot kā skolotājs iesaista studentu kopīgā džeza improvizācijā, vienlaikus esot gan kā skolotājs, gan ka spēles partneris. Apmeklējām arī harmonijas nodarbību, kuras pamatā ir arī teorētiskā un praktiskā daļa, un mums bija iespēja salīdzināt klasiskās harmonijas un džeza harmonijas mācīšanu.

Mūsu vizītes programmā Portugālē tika iekļautas arī ekskursijas.

Ekskursijā pa Lisabonas pilsētas centru (Lisboa Downtown) mēs pastaigājāmies pa slavenām ielām un laukumiem, devāmies braucienā ar Santa Žušta liftu (Elevador de Santa Justa) Lisabonas centrā, kas savieno Ruado Ouro un Ruado Carmo ielas ar Largo do Carmo laukumu. Aplūkojām Belemas sargtorni (Torre de Belém) un pieminekli pirmatklājējiem, apmeklējām kariešu muzeju, Mosteiro dos Jerónimos klosteri, pagaršojām slaveno našķi Pasteis, vizinājāmies ar koka tramvaju nr. 28 pa Alfama rajonu.

Bet visspilgtāk atmiņā paliks tikšanās ar okeānu mūsu kontinenta rietumu vistālākajā ragā – Cabo da Roca. Pārsteidzošais un apburošais skats uz okeānu un klintīm, kurš aizrāva mūsu iztēli, uz visiem laikiem paliks atmiņā.

Šis brauciens deva iespēju salīdzināt mūzikas izglītības līmeņus dažādās Portugāles izglītības iestādēs ar mūsu mūzikas skolām Latvijā, apmācību akadēmiskās un džeza izglītības programmās; veicināja jaunu ideju rašanos turpmākajiem projektiem. Mums izveidojās starptautiska partneru sadarbība, kas var sniegt iespējas mūsu skolas audzēkņiem pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, lai tie kļūtu pieprasīti darba tirgū.

Gribētos teikt pateicības vārdus uzņemošajai organizācijai  EPD – European Projekts Development par sagatavoto vizītes programmu un labu tās organizāciju.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projektu “Ar tradīcijām uz inovācijām” (2019-1LV01_KA102-060185) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Mūzikas vēstures un teorijas izglītības programmas vadītāja
skolotāja Gaļina Zavadska


Drukāt   E-pasta adrese