SBDMV 100

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

 
 

01.-02.02.2023.

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu

izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles (alta, čella, kontrabasa) spēle

audzēkņiem 2022./2023. mācību gadā II kārta – Daugavpils reģiona atlase

11.02.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Maksa Krilova (baritons) un Ilonas Brokas (klavieres) koncerts Brīnos es

23.02.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Vidusskolas I kursa audzēkņu koncerts

01.03.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Mūzikas skolas Kora klases audzēkņu koncerts

03.03.2023.

VIII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu

audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs

07.03.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Mūzikas skolas Akordeona nodaļas audzēkņu koncerts

08.03.2023.

VII Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle

audzēkņu ansambļu konkurss

Latgales svilpaunieki

09.03.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Mūzikas skolas Klavieru nodaļas audzēkņu koncerts

15.03.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Stīgu instrumentu nodaļas koncerts SKAN STĪGAS AUSTRUMLATGALĒ

22.03.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Vidusskolas II kursa audzēkņu koncerts

24.03.2023

I Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle

audzēkņu konkurss BUNGU RITMI

29. – 31.03.2023.

XIII Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

05.04.2023.

Reģionālais konkurss mūzikas literatūrā Edvardam Grīgam – 180

05.04.2023.

VII Latgales reģiona jauno pianistu festivāls

12.04.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Vidusskolas Klavieru nodaļas un Vokālās nodaļas koncerts

14.04.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Vidusskolas III kursa audzēkņu koncerts

19.04.2023.

Atvērto durvju diena

Daugavpils reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts

Muzicējam ar prieku

20.04.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts

25.04.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Mūzikas skolas Ģitāras nodaļas audzēkņu koncerts

26.04.2023.

Daugavpils reģiona mūzikas skolu

XIX Koru festivāls – koncerts

28.04.2023.

Koncerts Es Latvijā – Latvija manī tiek ATCELTS

29.04.2023.

Atklātais Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkurss

03.05.2023. Mazo dziedātāju konkurss DO-MI-SOL

10.05.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Vidusskolas IV kursa koncerts Vienu soli pirms...

12.05.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Mūzikas skolas 1.klašu audzēkņu koncerts

15.05.2023. Kora klases, Kordiriģēšanas un Mūzikas teorijas nodaļu koncerts Ziedonis klāt

24.05.2023.

Mācību gada atskaites koncerts

27.05.2023.
plkst. 13.00
 
Mūzikas skolas izlaidums

 

06.2023.

III Latvijas akordeonistu orķestru salidojums

02.06.2023.
plkst. 13.25
Pēdējais zvans
22.06.2023.
plkst. 12.00
Vidusskolas izlaidums
   

06.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

13.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Vidusskolas audzēkņu koncerts

20.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Kolektīvu koncerts

26.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Absolventu un pedagogu koncerts

27.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Svinīgais pasākums