Vēsture

Ir pagājuši 95 gadi. Mēs esam gandarīti, ka 1923. gadā uzsāktās klavieru, vijoles, dziedāšanas un ērģeļu klases ir izaugušas līdz 7 nodaļām: Klavieru, Stīgu instrumentu, Pūšam– un Sitaminstrumentu, Tautas instrumentu, Vokālās, Kordiriģēšanas, Mūzikas vēstures un teorijas, kurās mācās kopumā 450 audzēkņi - 358 mūzikas skolā, 92 vidusskolā.

Laika gaitā ir radusies virkne kolektīvu – skolas stīgu orķestris un vidusskolas kamerorķestris, skolas un vidusskolas pūtēju orķestri, skolas un vidusskolas akordeonistu orķestri, skolas meiteņu un zēnu kori, pamatskolas meiteņu koris, vidusskolas meiteņu un jauktais kori, dažādi ansambļi, kuros mācās muzicēt gan paši mazākie skolas audzēkņi, gan vidusskolēni.

Protams, vidusskola ir kļuvusi par pilsētas mūzikas dzīves centru. Vidusskolas sienās vidēji gadā tiek rīkoti 30 koncerti, bez tradicionālajiem koncertiem – atskaites, svētku, pedagogu, audzēkņu, tematiskajiem – tiek organizētas koncertlekcijas pilsētas skolās, bērnudārzos, bērnu patversmēs, kā arī koncerti - skates un festivāli ar īpašu, konkrētu ievirzi. Ir izveidojušies jau tradicionāli konkursi un festivāli: Starptautiskas Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE, Starptautiskas Jauno koncertmeistaru konkurss, Latgales jauno lociņinstrumentālistu konkurss Pavasara stīgas, Starptautiskie Jauno pianistu meistarkursi DAUGAVPILS PIANO, Latvijas mūzikas vidusskolu klavieru nodaļu audzēkņu festivāls "ROTKO vīzijas skaņās", Starptautiskais akordeonistu konkurss – festivāls, pūtēju ansambļu konkurss „Latgales svilpaunieki”, Starptautiskais jauno ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA,Dienvidlatgales reģiona mūzikas skolu koru Festivāls – koncerts, koncertlekciju cikls pilsētas skolām “Būsim pazīstami”, Starptautiskais kameransambļu konkurss “NOVA MUSICA”, Starptautiskais jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA un citi.

Mūsu profesionālisma pamatus ir likuši N.Vanadziņš, A.Feils, J.Rozītis, V.Aksjutičs, J.Karps, B.Braunfelde, O.Borovska; darbu godam turpinājuši St.Broks, M.Bašs, P.Kvelde, V.Oseņenko, E.Martinova, V.Mirošņikovs, V.Hodukins; profesionāli attīstījuši T.Broka, R.Petkeviča, V.Cīrule, T.Savickis, St.Gribusts, V.Drobiševska, Ģ.Keviša, V.Lūse, I.Eižvertiņa, V.Akulova, N.Sļusars. Šodien mēs lepojamies ar pedagoģiskās „stafetes” turpinātājiem – mācību darba vadītājām K.Rusakoviču un E.Bambāni, nodaļu un metodisko komisiju vadītājiem O.Artamonovu, I.Broku, I.Zeili, R.Saikovski, T.Saratovu, J.Ustinskovu, V.Drobis – Drobiševsku, O.Salnu, G.Zavadsku, M.Samorodovu, L.Plotiņu, G.Simanovu, audzinātājām N.Grīnfelde un L.Vaidere, kā arī ar visiem gan vidējās, gan jaunākās paaudzes kolēģiem, kuri turpina šīs tradīcijas.

Par ļoti svarīgu un būtisku tradīciju ir arī izveidojusies pedagogu spēja pašiem darboties radošajā jomā pilsētā, novadā, republikā: T.Broka ir Latvijas Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģente; vairākus korus sekmīgi vada J.Ustinskovs; akordeonistu orķestra kā starptautiski atzītas koncertvienības vadības stafeti pēc V.Hodukina pārņēma T.Saratova; A.Broka vadītais kamerorķestris gatavo nopietnas koncertprogrammas arī pilsētas iedzīvotājiem. Pastāvīgi muzicē pianisti A.Broks, E.Bambāne, I.Broka, vokāliste J.Borele, stīdzinieki I.Ozuns, I.Zeile,St.Petkevičs, O.Gavrilova, jaunie pūšamo instrumentu spēles pedagogi D.Maskaļūne, N.Saveļjeva, R.Saikovskis,A.Salenieks, akordeoniste T.Saratova; komponē A.Broks, J.Ustinskovs; aranžējumus un instrumentācijas veido A.Broks, J.Ustinskovs, kā arī jaunie mūzikas teorijas nodaļās studenti.

Mūsu audzēkņi piedalās visos konkursos un festivālos, kuri var dot mūziķim nepieciešamo rūdījumu un pieredzi; sākot ar klasiskajiem obligātajiem Valsts un Starptautiskajiem konkursiem, beidzot ar netradicionāliem džeza, tautas mūzikas un citiem konkursiem. Mēs arī neaizmirstam, ka veselā miesā - vesels gars, tāpēc, neraugoties uz skolas vairāk kā 93 gadiem, mēs – gan audzēkņi, gan pedagogi – ar panākumiem sportojam, par ko liecina arī izcīnītie diplomi pilsētas skolu sacensībās.

 

   Vēsture skaitļos

   Vārds
1923.g. Latgales Tautas konservatorija
1934.g. Daugavpils Tautas konservatorija
1940.g. Daugavpils Mūzikas vidusskola
1992.g. Daugavpils Mūzikas koledža
2003.g. Daugavpils Mūzikas vidusskola
2015.g. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

   Direktori
1923.g. – 1929.g. N.Vanadziņš
1929.g. – 1933.g. P.Krūmiņš
1933.g. – 1940.g. A.Feils
1941.g. – 1944.g. B.Sosārs
1944.g. – 1947.g. P.Krūmiņš
1947.g. – 1954.g. A.Lazdiņš
1954.g. – 1958.g. St.Broks
1958.g. – 1959.g. T.Broka
1959.g. – 1977.g. St.Broks
1977.g. – 1992.g. T.Savickis
1992.g. – 1995.g. I.Baltābola
kopš        1995.g. A.Broks

   Kolektīvi

1923.g.

Mācību koris (dibinātājs P.Krūmiņš, pašlaik vada J.Ustinskovs)

1925.g.

Simfoniskais orķestris (dibinātājs P.Krūmiņš, pašlaik vada A.Broks)

1958.g.

Vidusskolas pūtēju orķestris (dibinātājs Jonas Rainis, pašlaik vada R.Saikovskis)

1959.g.

Vidusskolas akordeonistu orķestris (dibinātājs G.Skakuns, vēlāk V.Hodukins,

pašlaik vada T.Saratova)

1961.g.- 1992.g.

Skolas koris (vadītāja V.Oseņenko, pašlaik sadalīts meiteņu un zēnu koros)

1961.g.

Vijolnieku ansamblis (dibinātājs V.Mirošnikovs)

1975.g.

Skolas zēnu koris (pirmā vadītāja V.Drobiševska, pašlaik vada E.Rucina)

1992.g.

Pamatskolas koris (pirmā vadītāja V.Drobiševska)

1995.g.

Skolas meiteņu koris (pirmā vadītāja V.Lūse, pašlaik vada E.Rucina)

1995.g.

Skolas kora klases koris (pirmā vadītāja V.Drobiševska, pašlaik vada E.Dakša)

1998.g.

Vidusskolas meiteņu koris (pašlaik vada M.Veličko)

1998.g.

Akordeonistu ansamblis (pirmais vadītājs V.Hodukins, pašlaik vada A.Petkevičs)

1998.g.

Tautas mūzikas ansamblis (vadītājs Ē.Daugulis)

2001.g.

Pamatskolas zēnu ansamblis (vadītājs J.Ustinskovs)

2001.g.

Lauku kapela (vadītājs Ē.Daugulis)

2001.g.

Džeza ansamblis (vadītājs A.Broks)

 

 Izcili skolas direktori >>>

Izcili skolas direktori

N.Vanadzins Mūsu skolas pirmais direktors no 1923. līdz 1933. gadam bija izcils ērģelnieks, pianists, pedagogs Nikolajs Vanadziņš. Viņu uz Latviju no Pēterburgas aicināja Jāzeps Vītols un piedāvāja darbu Daugavpilī, jaundibinātā Latgales Tautas konservatorijā (tagadējā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola). N. Vanadziņš lika drošus pamatus muzikālās izglītības sistēmai Daugavpilī. N.Vanadziņš vadīja klavieru klasi un pie konservatorijas nodibināja ērģelnieku skolu, kurā mācījās daudzi Latgales ērģelnieki. Viņš daudz uzmanības veltīja koncertdarbības izvēršanai pilsētas mērogā, iesaistot tajā pedagogus un audzēkņus. Daugavpilī aizvadītajos gados N.Vanadziņš apliecināja savas pedagoga, mūzikas dzīves organizatora un mākslinieka – izpildītāja spējas.
P.Krumins

Pauls Krūmiņš (pa vidu) ar audzēkņiem, avots: www.occupation.lv.

No 1929. - 1933. un no 1944.g. – 1947. gadam Latgales Tautas konservatorijas direktors bija Pauls Krūmiņš – vijolnieks, diriģents, pedagogs, sabiedrisks darbinieks, kurš izveidoja pirmo Daugavpils simfonisko orķestri. Būdams aktīvs diriģents, P.Krūmiņš organizēja brīvdabas koncertus Daugavpilī.
A.Feils Kā mūzikas pedagogs, komponists, diriģents, dziedāšanas skolotājs, publicists un Latgales Tautas konservatorijas direktors (1933.g. – 1940.g.), latgales mūzikas kultūras attīstībā ievērojamu ieguldījumu devis Alfrēds Feils. Viņš ieviesis dziedāšanas stundās jaunu elementu - mūzikas klausīšanos. Uzņēmies arī Latviešu biedrības jauktā kora vadīšanu, ar kuru piedalījies 1938.g. IX Vispārējos latviešu dziesmu svētkos Rīgā un 1940.g. Latgales novada dziesmu svētkos Daugavpilī. Sadarbībā ar kolēģi, simfoniskā orķestra diriģentu Teodoru Tomsonu, organizējis sistemātiskus vokāli simfoniskās mūzikas koncertus Daugavpilī un citās Latgales pilsētās. Kā viens no pirmajiem izvirzījis ideju par Latgales novada dziesmu svētku rīkošanu Daugavpilī. 1940. gadā aktīvi darbojies to sagatavošanas gaitā kā virsdiriģenta Teodora Reitera vietnieks un asistents, rīcības komitejas loceklis un programmas komisijas vadītājs.
S.Broks

 

Staņislavs Broks -  kordiriģents, mūzikas pedagogs un komponists, Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktors no 1954. līdz 1977. gadam. Ir daudz ieguldījis Latgales kultūras attīstībā, īstenojis vienotu muzikālās izglītības programmu Daugavpils Mūzikas skolā. 1955. gadā nodibinājis Centrālā kultūras nama jaukto kori „Daugava”. 1959. gadā Staņislavs Broks bija viens no Latgales dziesmu svētku iniciatoriem, organizatoriem un virsdiriģentiem, bija Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģents (1960.g., 1965.g., 1970.g., 1973.g.). 2015. gadā Staņislava Broka vārds tika piešķirts Daugavpils Mūzikas vidusskolai. 2016. gadā Daugavpilī tika dibināts I starptautiskais jauno kordiriģentu konkurss, kurš nosaukts viņa vārdā.

T.Broka

 

Vienu gadu no 1958. līdz 1959. gadam mūsu skolas direktore bija arī kordiriģente, mūzikas pedagoģe, Vispārējo latviešu dziesmu svētku virsdiriģente - Terēzija Broka. Viņa veica pedagoģisko un audzināšanas darbu kordiriģentu nodaļā. Daudzi viņas audzēkņi tagad strādā par dziedāšanas skolotājiem vispārizglītojošās skolās, veic pedagoģisko darbu vidējās un augstākās mūzikas mācību iestādēs, ir aktīvi kultūras darbinieki, vada pašdarbības koru kolektīvus un skolēnu korus daudzās Latvijas pilsētās un lauku rajonos, īpaši Latgalē.