Aktualitātes

Koncerta ”Ziedonis klāt” dalībnieki

Koncerts ”Ziedonis klāt”

15.maijā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā ir izskanējis ikgadējais Kora klases, Kordiriģēšanas un Mūzikas teorijas atskaites koncerts ”Ziedonis klāt”

Kā katru gadu mēs priecājamies par padarīto darbu. Koncerta viesi varēja baudīt solo dziedājumus, duetu, vairāku ansambļu, zēnu kora, jaunāko klašu meiteņu kora, Mūzikas skolas meiteņu kora un Mūzikas vidusskolas jauktā kora priekšnesumus.

Sirsnīgs paldies mūsu audzēkņiem par krāšņo koncertu un uzņēmību.

Paldies audzēkņu vecākiem, kuri vienmēr atbalsta savus bērnus ar savām rūpēm un klātesamību.

Bet,  lielo paldies jāsaka visiem pedagogiem par ieguldīto darbu, jo dažkārt pat nespējam iedomāties, ko tas prasa, lai mūsu audzēkņi uzkāptu uz skatuves un sniegtu savu priekšnesumu, kā lieli mākslinieki.

Tāpēc liels paldies mūsu lieliskajiem pedagogiem: Alīnai Lapinskai, Edītei Rucinai, Eugenijai Dakšai ,Maksim Krilovam, Jevgeņijam Ustinskovam, Gaļinai Zavadskai .

Paldies mūsu brīnišķīgajiem koncertmeistariem: Ilonai Kuļai, Jūlijai Vasiļjevai, Elgaram Murānam, Arnitai Tāraudei.

Kā arī paldies mūsu koncerta vadītājām: Anastasijai Vinogradovai un Madarai Māsānei.

Šis bija patiesi skaists koncerts un uz tikšanos jau nākošā mācību gada rīkotajos koncertos!

Informāciju sagatavoja
Maruta Veļičko