Aktualitātes

konkursa BUNGU RITMI afiša

Konkursa BUNGU RITMI norise

I Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle audzēkņu konkurss

 

2023.gada 24.martā, Daugavpilī
 

KONKURSA NORISE

 no plkst. 9.00

– mēģinājumi dzīvās rindas kārtībā,

 

instrumentu izkārtošana uz skatuves A grupai

 no plkst. 10.00

–  dalībnieku reģistrācija

 plkst. 11.00

konkursa atklāšana un konkurss A grupai

 plkst. 12.00

– starpbrīdis, mēģinājumi,

 

instrumentu izkārtošana uz skatuves  B grupai

 plkst. 12.30

konkurss B grupai

 plkst. 13.00

– starpbrīdis, mēģinājumi,

 

instrumentu izkārtošana uz skatuves  C grupai

 plkst. 14.00

konkurss C grupai

 plkst. 14.45

– starpbrīdis, mēģinājumi,

 

instrumentu izkārtošana uz skatuves  D grupai

 plkst.15.15

konkurss D grupai

 plkst. 17.00

apbalvošana

 

Konkursa programma >>>