Aktualitātes

Ģertrūde Keviša

Mūžībā aizgājusi Ģertrūde Keviša

 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola ar skumjām paziņo, ka 23.maijā mirusi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ilggadējā Mūzikas teorijas nodaļas ļoti cienītā pedagoģe Ģetrūde Keviša (16.02.1934 –  23.05.2022).

Brīnišķīga kordiriģente, vokālā ansambļa “Daina” dziedātāja, kora "Promieņ" vadītāja, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku dalībniece, mūzikas skolas mācību daļas vadītāja. Viņa bija vienmēr asprātīga, radoša, atsaucīga un eleganta sieviete. Viņa vienmēr aktīvi piedalījās mūsu skolas dzīvē, un mūsu atmiņā viņa paliks kā pozitīvs, smaidošs un darbīgs cilvēks, kurai mums visiem gribētos līdzināties.

Ģertrūde bija arī mīloša mamma un vecmāmiņa.

Sērojam.

Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss paliek kluss.
(Ā. Elksne)