Aktualitātes

kursi Akordeona spēles pedagogiem

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi Akordeona spēles pedagogi

12.maijā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika profesionālās pilnveides kursi Latgales reģiona mūzikas skolu akordeona spēles pedagogiem par tēmu - Skaņveides paņēmienu pielietošana kā pamats skaņdarbu veidošanā akordeona izpildījumā. Kursus vadīja Liudmila DAUNORIENE - Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijas un M. Petrauskasa Kauņas mūzikas skolas akordeona spēlēs pedagogs, eksperts, akordeona mūzikas izpildītāja, starptautisko konkursu žūrijas locekle, kā arī vairāku meistarklašu vadītāja.

Radošajā atmosfērā studenti un pedagogi apsprieda būtiskās tēmas, saistītās ar akordeona spēles apmācības procesu, mainījās ar pieredzi un veidoja jaunus kontaktus tālākajai kopīgai sadarbībai.
Kolēģe no Lietuvas augsti novērtēja mūsu skolas audzēkņu sagatavošanas līmeni un sniedza vērtīgus padomus tālākajai attīstībai.
Atklātajās stundās piedalījās arī pārstāvji no Špoģu un J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolām.