Valsts konkursa profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem 2023./2024. mācību gadā. II kārta