Pasākumi

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pasākumu plāns 2023./2024. macību gadam

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

09. – 10.2023.

12 Daugavpils Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2023

Daugavpils

A.Broks

18.09.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Pasākums audzēkņiem

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

Audzinātāji

06.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča

13.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Vidusskolas audzēkņu koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

20.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Kolektīvu koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča,

E.Bambāne

26.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Absolventu un pedagogu koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

A.Broks

27.10.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100

Svinīgais pasākums

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

A.Broks

01.11.2023.

IV kursa koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

O.Tūmiņš

15.11.2023.

Latvijas proklamēšanas 105. gadadienai veltīts svētku koncerts

 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

A.Broks

01.12.2023.

X Starptautiskais Kameransambļu konkurss NOVA MUSICA 

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

I.Broka

01.12.2023.

V Starptautiskais Jauno koncertmeistaru konkurss

Daugavpils koncertmeistars 2023

20.12.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Ziemassvētku koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča

E.Bambāne

17.01.2024.

XII Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkurss

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle / kamerzāle

K.Rusakoviča

M.Veļičko

23., 24., 25.01.2024.

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu

izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle, Sitaminstrumentu spēle

audzēkņiem 2023./2024. mācību gadā II kārta

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča

G.Ratnieks

A.Tamans

07.02.2024.

Konkurss Pavasara stīgas

Preiļu Mūzikas un mākslas skola

K.Rusakoviča

I.Zeile

01.03.2024.

VIV Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu

audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

L.Plotiņa

G.Simonova

06.03.2024.

V Starptautiskais Jauno ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

E.Bambāne

St.Kozlovskis

22.03.2024.

II Mazo dziedātāju konkurss DO-MI-SOL

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

K.Rusakoviča

05.04.2024.

VII Latgales reģiona jauno pianistu festivāls

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

K.Rusakoviča

A.Tāraude

10. – 12.04.2024.

XIV Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

17.04.2024.

Atvērto durvju diena

Daugavpils reģiona mūzikas skolu

izlaiduma klašu audzēkņu koncerts

Muzicējam ar prieku

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

E.Bambāne

K.Rusakoviča

24.04.2024.

Daugavpils reģiona mūzikas skolu

XX Koru festivāls – koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

K.Rusakoviča

M.Veļičko

29.04.2024.

Koncerts Es Latvijā – Latvija manī

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

K.Rusakoviča

27.04.2024.

Atklātais Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu festivāls

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča

T.Saratova

A.Grebeža

08.05.2024.

Vidusskolas IV kursa koncerts Vienu soli pirms...

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

O.Tūmiņš

29.05.2024.

Mācību gada atskaites koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

K.Rusakoviča