Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pasākumu plāns 2020./2021. macību gadam

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

09.-10.2020.

VIX Daugavpils Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2020

Daugavpils

A.Broks

28. – 30.10. 2020.

XI Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

Pārcelts uz 2021.g. aprīli

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle A.Broks
E.Bambāne
03. – 04.11.
2020.

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu kopas Vokālā mūzika audzēkņu Valsts konkursa I kārta (MS)

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle K.Rusakoviča
V.Drobis-Drobiševska

13.11.2020.

Latvijas proklamēšanas 102. gadadienai veltīts svētku koncerts

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

A.Broks

26.11.2020.

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu kopas Vokālā mūzika audzēkņu Valsts konkursa I kārta (MV)

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
J.Salna
01.12.2020.

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle  audzēkņu Valsts konkursa I kārta (MS)

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle K.Rusakoviča
Ļ.Salekalne
03. – 04.12.
2020.

IV Starptautiskā Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE

Pārcelts uz 2021.g. martu

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle A.Broks
E.Bambāne
08., 09., 10.12.2020.

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle  audzēkņu Valsts konkursa I kārta (MS)

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

K.Rusakoviča
A.Tāraude

11.12.2020.,
pl. 11.30

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle  audzēkņu Valsts konkursa I kārta (MV)

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne
I.Broka

18.12.2020.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Ziemassvētku koncerts

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča

14.01.2021.

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Kokles spēle  audzēkņu Valsts konkursa II kārta (reģiona atlase)

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

K.Rusakoviča
Ļ.Salekalne

20.01.2021. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu kopas Vokālā mūzika audzēkņu Valsts konkursa II kārta (reģiona atlase)

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola K.Rusakoviča
V.Drobis-Drobiševska
22.01.2021. Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmu kopas Vokālā mūzika audzēkņu Valsts konkursa II kārta metodiskais seminārs

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola K.Rusakoviča
V.Drobis-Drobiševska
27.-28.01.
2021.
Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle  audzēkņu Valsts konkursa II kārta (reģiona atlase)

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle K.Rusakoviča
A.Tāraude
03.02.2021.

Meistarklases Kora klases pedagogiem

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola K.Rusakoviča
V.Drobis-Drobiševska
13.02.2021. Latvijas mūzikas skolu izglītības programmu Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkurss Latgales svilpaunieki

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle K.Rusakoviča
G.Ratnieks
20.02.2021.

V Vislatvijas akordeonistu konkurss

Pārcelts uz 2021.g. 2.jūniju

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle T.Saratova

26.02.2021.

VIII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

L.Plotiņa
G.Simonova

 03.03.2021.

Latgales jauno lociņinstrumentālistu  festivāls PAVASARA STĪGAS

ATCELTS!

Preiļi K.Rusakoviča
Ļ.Salekalne

09.03.2021.

IV Starptautiskais Jauno ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA

Pārcelts uz 2022.g.
Informācija sekos

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

E.Bambāne
St.Kozlovskis

25.-26.03.2021.

IV Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE

PĒC IERAKSTIEM

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle A.Broks
E.Bambāne
31.03.2021.

VI Latgales reģiona Jauno pianistu festivāls

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle K.Rusakoviča
A.Tāraude
14. – 16.04.2021. XI Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne

21.04.2021.

Atvērto durvju diena

Daugavpils reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts Muzicējam ar prieku!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

E.Bambāne
K.Rusakoviča

28.04.2021.

Daugavpils reģiona mūzikas skolu
XX Koru festivāls – koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča
V.Drobis-Drobiševska

28.04.2021. Koncerts Es Latvijā – Latvija manī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

K.Rusakoviča
30.04.2021.

Latgales reģiona mūzikas skolu
akordeonistu ansambļu konkurss Daugavpils 2021

ATCELTS!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle K.Rusakoviča
A.Grigorjeva
12.05.2021. Vidusskolas absolventu koncerts Vienu soli pirms... Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne

26.05.2021.

Mācību gada atskaites koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne,
K.Rusakoviča

02.06.2021. V Vislatvijas akordeonistu konkurss Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle T.Saratova

Drukāt   E-pasta adrese