Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pasākumu plāns 2021./2022. macību gadam

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

09.-10.2020.

VIX Daugavpils Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2021

Daugavpils

A.Broks

03.12.2021. IV Starptautiskais Jauno koncertmeistaru konkurss
Daugavpils koncertmeistars 2021
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle I.Broka
03.12.2021. IX Starptautiskais Kameransambļu konkurss NOVA MUSICA Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
22.01.2022. XI Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkurss Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola K.Rusakoviča,
V.Drobis-Drobiševska
07.03.2022. II Starptautiskais Staņislava Broka Jauno diriģentu konkurss Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
E.Dakša
06. – 08.04.2022.

XII Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle
E.Bambāne

13.04.2022.

VI Latgales reģiona Jauno pianistu festivāls Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

K.Rusakoviča

A.Tāraude
20.04.2022.

Atvērto durvju diena

Daugavpils reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts Muzicējam ar prieku!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola E.Bambāne
K.Rusakoviča
06.05.2022. Koncerts Es Latvijā – Latvija manī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
K.Rusakoviča
11.05.2022. Vidusskolas absolventu koncerts Vienu soli pirms... Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne

19.05.2022.

IV Starptautiskais Jauno ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

E.Bambāne
St.Kozlovskis

27.05.2022. Mācību gada atskaites koncerts Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
K.Rusakoviča

Drukāt   E-pasta adrese