Pasākumi

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pasākumu plāns 2022./2023. macību gadam

Datums

Pasākums

Vieta

Atbildīgais

09. – 10.2022.

11 Daugavpils Mūzikas un Mākslas festivāls Daugavpils ReStArt 2022

Daugavpils

A.Broks

16.11.2022.

Latvijas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svētku koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

A.Broks

26.11.2022.

V Vislatvijas akordeonistu - izpildītāju konkurss

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

T.Saratova

01.– 02.12.

2022.

V Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

21.12.2022.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Ziemassvētku koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča

E.Bambāne

01.-02.02.2023.

Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības programmas Stīgu instrumentu spēle – Vijoles (alta, čella, kontrabasa) spēle audzēkņiem 2022./2023. mācību gadā II kārta – Daugavpils reģiona atlase

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

K.Rusakoviča

Ļ.Marhileviča

11.02.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Maksa Krilova (baritons) un Ilonas Brokas (klavieres) koncerts Brīnos es
Daugavpils Marka Rotko Mākslas centrs I.Broka
23.02.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Vidusskolas I kursa audzēkņu koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
J.Salna
01.03.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Mūzikas skolas Kora klases audzēkņu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle K.Rusakoviča
M.Veļičko

03.03.2023.

VIII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

L.Plotiņa

G.Simonova

07.03.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Mūzikas skolas Akordeona nodaļas audzēkņu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle K.Rusakoviča
A.Grebeža

08.03.2023.

VII Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņu ansambļu konkurss Latgales svilpaunieki

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

K.Rusakoviča

G.Ratnieks

09.03.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Mūzikas skolas Klavieru nodaļas audzēkņu koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča

A.Tāraude

15.03.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Stīgu instrumentu nodaļas koncerts SKAN STĪGAS AUSTRUMLATGALĒ 
Vienības nama
kamerzāle
Ļ.Marhileviča
I.Zeile
22.03.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Vidusskolas II kursa audzēkņu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
L.Vaidere

24.03.2023

I Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas Sitaminstrumentu spēle

audzēkņu konkurss BUNGU RITMI

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

K.Rusakoviča

A.Tamans

29. – 31.03.2023.

XIII Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

05.04.2023. Reģionālais konkurss mūzikas literatūrā Edvardam Grīgam – 180 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambābe
G.Zavadska

05.04.2023.

VII Latgales reģiona jauno pianistu festivāls

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle

K.Rusakoviča

A.Tāraude

12.04.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Vidusskolas Klavieru nodaļas un Vokālās nodaļas koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle I.Broka
O.Salna
14.04.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Vidusskolas III kursa audzēkņu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
O.Tūmiņš

19.04.2023.

Atvērto durvju diena
Daugavpils reģiona mūzikas skolu izlaiduma klašu audzēkņu koncerts Muzicējam ar prieku

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

E.Bambāne

K.Rusakoviča

21.04.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Mūzikas skolas Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu nodaļas audzēkņu koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle K.Rusakoviča
G.Ratnieks 
25.04.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Mūzikas skolas Ģitāras nodaļas audzēkņu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle K.Rusakoviča
St.Kozlovskis

26.04.2023

Daugavpils reģiona mūzikas skolu
XIX Koru festivāls – koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

K.Rusakoviča, M.Veļičko

28.04.2023.

Koncerts Es Latvijā – Latvija manī tiek ATCELTS

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

K.Rusakoviča

29.04.2023.

Atklātais Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu ansambļu konkurss

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

K.Rusakoviča

A.Grebeža

03.05.2023. Mazo dziedātāju konkurss DO-MI-SOL    

10.05.2023.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Vidusskolas IV kursa koncerts Vienu soli pirms...

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne
D.Žilinska-Ivanova

12.05.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Mūzikas skolas 1.klašu audzēkņu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas kamerzāle K.Rusakoviča
15.05.2023. Kora klases, Kordiriģēšanas un Mūzikas teorijas nodaļu koncerts Ziedonis klāt Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle  

24.05.2023.

Mācību gada atskaites koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle

E.Bambāne

K.Rusakoviča

27.05.2023.
plkst. 13.00
Mūzikas skolas izlaidums
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle K.Rusakoviča 

06.2023.

III Latvijas akordeonistu orķestru salidojums

Daugavpils
A.Pumpura skvērs

T.Saratova

02.06.2023. 
plkst. 12.00
Pēdējais zvans
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas rozā zāle
E.Bambāne, 
MV audzinātāji 
22.06.2023.
plkst. 12.00
Vidusskolas izlaidums Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle  E.Bambāne 
06.10.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Mūzikas skolas audzēkņu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle K.Rusakoviča
13.10.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Vidusskolas audzēkņu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
20.10.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Kolektīvu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle K.Rusakoviča,
E.Bambāne
26.10.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Absolventu un pedagogu koncerts
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle A.Broks
27.10.2023. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai 100
Svinīgais pasākums
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle A.Broks
15.11.2023. Latvijas proklamēšanas 105. gadadienai veltīts svētku koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle A.Broks
01.12.2023. X Starptautiskais Kameransambļu konkurss NOVA MUSICA Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle E.Bambāne
20.12.2023.

 Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Ziemassvētku koncerts

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas koncertzāle K.Rusakoviča
E.Bambāne