Valsts konkursi

Valsts konkurss Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu kokles spēles audzēkņiem 2023./2024. mācību gadā

Konkursu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, un izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijas izglītības tematiskās jomas „Mākslas” programmu grupā Mūzika un skatuves māksla.

Konkursa I kārtu organizē izglītības iestāde:
 - mūzikas skola ‒ I, II, III vecuma grupai laika posmā no 2024. gada 15. februāra līdz 23. februārim;
 - mūzikas skola/ mūzikas vidusskola ‒ IV un V vecuma grupai laika posmā no 2024. gada 4. marta līdz 8. martam.

Konkursa II kārtu:
 - I, II, III vecuma grupai laika posmā no 2024. gada 4.‒8. martam organizē šādas izglītības iestādes: Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Jūrmalas Mūzikas vidusskola un Jelgavas Mūzikas vidusskola ;
 - IV, V vecuma grupai organizē Centrs no 2024. gada 26.‒28. martam Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, Strēlnieku prospektā 30 k.1, Jūrmalā.

Valsts konkurss profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņiem 2023./2024. mācību gadā

Konkursu rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, un izglītības iestādēm, kuras īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijas izglītības tematiskās jomas „Mākslas” programmu grupā Mūzika un skatuves māksla.

Konkursa I kārtu organizē izglītības iestādē laika posmā līdz 2023. gada 15. decembrim.

Konkursa II kārtu:
 - I, II, III vecuma grupai organizē mūzikas vidusskola laika posmā no 2024. gada 22. janvāra līdz 2. februārim;
 - IV, V vecuma grupai organizē Centrs laika posmā no 2024. gada 25.‒27. janvārim Mākslu izglītības kompetences centrā „Nacionālā Mākslu vidusskola” Emīla Dārziņa mūzikas skolā, Kalnciema ielā 12, Rīgā.