Vidusskolas nodaļas

Image
Klavieru nodaļa
Image
Stīgu instrumentu nodaļa
Image
Pūšaminstrumentu nodaļa
Image
Sitaminstrumentu nodaļa
Image
Vokālā nodaļa
Image
Akordeona spēles nodaļa
Image
Kordiriģēšanas nodaļa
Image
Mūzikas teorijas nodaļa
Image
Teātra māksla
Image
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskā komisija