Energoefektivitātes paaugstināšana

logo eraf

Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī.

Projektā plānotās darbības: saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumiem Nr. 534 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” plānots sniegt ieguldījumu energoefektivitātes paaugstināšanā ēkā Kandavas ielā 2a, Daugavpilī, veicot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus.

Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiek uzlabots ēkas siltumenerģijas ietaupījums, kas pēc projekta īstenošanas plānots ne mazāks kā 30 % gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas, kā arī tiek nodrošināta ēkas droša un energoefektīva turpmākā ekspluatācija. Pēc projekta īstenošanas izglītības iestādes audzēkņi un pasniedzēji saņems komfortablākus darba un mācību vides apstākļus. Pēc pasākumu īstenošanas tiek uzlabots ēkas vizuālais skats, atstājot pozitīvu iespaidu uz apkārtējo vidi un vietējiem iedzīvotājiem. 

Projekta galvenās darbības: ēkas fasādes atjaunošana un ārsienu siltināšana; cokola un pamatu zem grunts līmeņa siltināšana un apdare; jumta siltināšana; jaunu lietus noteku un lietus ūdens savākšanas sistēmas izbūve; stiklotās foajē logu nomaiņa; ēkas nolietoto ārdurvju nomaiņa; pagraba siltumizolācijas uzlabošana un hidroizolācijas atjaunošana; siltummezgla un apkures sistēmas modernizācija; karstā ūdens apgādes sistēmas pārbūve; ventilācijas sistēmas darbības atjaunošana. 

Plānotais projekta budžets: 1 104 549 EUR.

Plānotais projekta noslēgums: 2020. gadā.

  1. 31.01.2019.  Pieņemta iesniegto I posma izpildes dokumentācija. Turpinās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes. Saskaņots plānotais ēkas fasādes krāsojums vizuālais noformējums. Turpinās darbs pie būvprojekta minimālā sastāvā izstrādes un saskaņošanas.
  2. 28.04.2019. Izstrādāts un saskaņots būvprojekts minimālā sastāvā. Saņemta būvatļauja ar tajā iekļautiem projektēšanas nosacījumiem. 29.03.2019. saņemts un saskaņots būvprojekta II posma nodevums, turpinās darbs pie būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā. Izsludināts iepirkums projekta ekspertīzes veikšanai.

https://www.vni.lv/lat/projekti/aktualie_projekti/?id=128

Projekta atskaite uz 2020.gada martu >>>

Projekta atskaite uz 2020.gada aprīli >>>

Projekta atskaite uz 2020.gada jūniju >>>

Projekta atskaite uz 2020.gada jūliju >>>

Projekta atskaite uz 2020.gada augustu >>>

Projekta atskaite uz 2020.gada septembri >>>

Projekta atskaite uz 2020.gada oktobri >>>

Projekta atskaite uz 2020.gada novembri >>>

Projekta atskaite uz 2020.gada decembri >>>

Projekta atskaite uz 2021.gada janvāri >>>

Projekta atskaite uz 2021.gada martu (1) >>>

Projekta atskaite uz 2021.gada martu (2) >>>

Projekta atskaite uz 2021.gada jūliju >>>

Projekta atskaite uz 2021.gada jūliju (2) >>>

Projekta atskaite uz 2021.gada septembri >>>

Projekta atskaite uz 2021.gada oktobri >>>

Projekta atskaite uz 2021.gada decembri >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada janvāri >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada februāri >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada martu >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada aprīli >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada jūniju >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada jūliju >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada augustu >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada septembri >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada oktobri >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada novembri >>>

Projekta atskaite uz 2022.gada decembri >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada janvāri >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada februāri >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada martu >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada aprīli >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada maiju >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada jūniju >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada jūliju >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada augustu >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada septembri >>>

Projekta atskaite uz 2023.gada novembri >>>

Projekta atskaite uz 2024.gada februāri >>>

Projekta atskaite uz 2024.gada martu >>>

Uzsākti būvdarbi Daugavpils mūzikas vidusskolā. Augusta būvsapulcē svarīgākais

 bilde pie raksts

logo eraf

Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā ir uzsākti būvdarbi projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2A, Daugavpilī”, saskaņā ar Būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.1.-2019-1057(18/19-Iv) veikto atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.