RaPaPro

logo1  logo2 
P4 (pedagoga profesijas prestiža paaugstināšana)  

Šajā kategorijā nav rakstu. Ja šajā lapā tiek rādītas apakškategorijas, tajās var būt raksti.

Apakškategorijas

Dalība radošās partnerības programmā RaPaPro

 RaPaPro logo

Projekta pieteicējs: Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Projekta nosaukums

P4 (Pedagoga Profesijas Prestiža Paaugstināšana)

Projekta mērķis

Kultūrizglītības pedagoga profesijas prestiža izpratnes paaugstināšana jauniešiem.

Projekta ideja
(t.sk. aktualitāte, ilgtspēja)

Jau ilgu laiku  ir vērojama pedagogu paaudžu nomaiņas problēma un pedagogu trūkums vairākos mācību priekšmetos pretrunā tam, ka jauni skolotāji katru gadu absolvē augstskolas.

P4  projekta ideja - piesaistīt Latvijas augstskolu studentus pedagoģiskajam darbam Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā (SBDMV), motivējot izvēlēties pedagoga profesiju kā savu nākotnes profesiju, kā arī dot iespēju SBDMV IV kursa audzēkņiem mācībās gūtās zināšanas un prasmes lietot un pārbaudīt darba vidē Latgales un Vidzemes reģionālajās mūzikas skolās.

Projekta laika grafiks

18.10.2018. – 28.12.2018.

Projekta mērķa sasniegšanai īstenoto aktivitāšu apraksts un detalizēts laika grafiks

18.10.2018 – 26.10.2018 – projekta darbības plānošana un sastādīšana.

29.10.2018. – 10.12.2018. – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas (JVLMA), Daugavpils Universitātes (DU) studentu – praktikantu stundas ar SBDMV audzēkņiem, SBDMV audzēkņu – praktikantu stundas ar Daugavpils reģiona mūzikas skolu audzēkņiem.

11.12.2018. – praktikantu audzēkņu koncerts Daugavpils M.Rotko Mākslas centrā vai Daugavpils Novadpētniecības un Mākslas muzejā.

12.12.2018. – 15.12.2018. – praktikantu un viņu audzēkņu, piesaistīto partneru aptauja.

17.12.2018. – 22.12.2018. – aptauju apstrāde.

28.12.2018. – aptauju rezultātu paziņojums SBDMV pedagoģiskajā sēdē, metodiskā analīze.

Projektā iesaistītās puses un/vai partneris; partnera izvēles motivācija

SBDMV, JVLMA, DU, Latgales un Vidzemes reģionālās mūzikas skolas,  M.Rotko Mākslas centrs, Daugavpils Novadpētniecības un Mākslas muzejs. Visam šīm uzskaitītajiem dalībniekiem ir viens mērķis – Latvijas mūzikas tradīciju saglabāšana un attīstība, kas saistīts ar kultūrizglītības līmeņa kvalitātes uzturēšanu un pedagoģisko tradīciju nodošanu. SBDMV un reģionālo mūzikas skolu sadarbība ir sena tradīcija, kas turpinās vairāku gadu garumā, šo skolu skolēniem turpinot mācības SBDMV, kā arī mūsu skolas pedagogiem sniedzot savas zināšanas  reģiona pedagogiem tālākizglītības kursos. 

Projekta ietekme uz mācību procesu, skolas vidi un/vai kultūrizglītību

Projekts dažādo apmācības metodes; paplašina SBDMV audzēkņu kvalifikācijas prakses programmas saturu; rada neformālu, inovatīvu skolas vidi; motivē jauniešus turpināt izglītību mūzikas jomā; parāda mūziķa profesiju daudzveidību un perspektīvu darba tirgū.

Projekta sasniedzamie rezultāti, prognozētie ieguvumi iesaistītajām pusēm

Projekts popularizē mūziķa pedagoga profesiju vidusskolas posmā, motivē SBDMV audzēkņus turpināt mācības JVLMA, ka arī citās mūzikas augstskolās.

SBDMV audzēkņiem projekts, kurā ierodas vieslektori, dod iespēju uzzināt daudz jauna un noderīga; iziet ārpus savas ierastās mācību vides; attīstīt sadarbības prasmes. 

JVLMA studentiem, kuri vada stundas mūsu vidusskolas audzēkņiem,  ir iespēja izmantot savas zināšanas, prasmes, jaunas darba metodes un formas pedagoģiskajā darbā, kas varētu ieinteresēt viņus mūziķa pedagoga karjerā ne tikai Rīgā, bet arī ārpus galvaspilsētas.

Reģionu mūzikas skolu izglītojamo tikšanās ar SBDMV audzēkņiem motivē viņus turpināt mācības mūsu vidusskolā.

Apdrukātas rokas  sprādzes, kuras tiek nopelnītas audzēkņu tikšanās nodarbībās, reklamē SBDMV un doto projektu.

Projekta noslēgumā tiek plānota aptauja, kuras rezultāti tiks ņemti vērā, plānojot mācību procesu.

Visas projekta aktivitātes tiks atspoguļotas SBDMV mājas lapā, sociālajos tiklos, Daugavpils medijos.

Projekta kontaktpersona:
Elīna Bambāne,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Dalība radošās partnerības programmā RaPaPro

 RaPaPro logo

Projekta pieteicējs: Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Projekta nosaukums

O!Stroks

Projekta mērķis

Uzsākt procesu par Oskara Stroka vārda iemūžināšanu Daugavpilī, ar mērķi nākotnē Daugavpilī izveidot Oskara Stroka koncertzāli, pieminekli Oskaram Strokam, Oskara Stroka ielu.

Projekta ideja
(t.sk. aktualitāte, ilgtspēja)

Daugavpils pilsēta ir bagāta ar talantiem, gan pagātnē, gan tagadnē.  Bet Daugavpilī nav tikusi veltīta pietiekama uzmanība Oskara Stroka un viņa ģimenes gaitām. Mākslinieks ir vairāk pazīstams pasaulē, nevis savā dzimtenē – Daugavpilī.

Projekta ideja: uzsākt procesu un ieinteresēt daugavpiliešus par izcilā novadnieka – komponista Oskara Stroka dzīvi un nozīmi.

Projekta laika grafiks

2019.gada septembris – 2020.gada marts.

Projekta mērķa sasniegšanai īstenoto aktivitāšu apraksts un detalizēts laika grafiks

2019.gada septembris – projekta darbības plānošana un sastādīšana. Projekta logo izveide.

2019.gada oktobris – iedziļināšanās O.Stroka dzīves posmā Daugavpilī, tikšanās ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesoru J.Kudiņu.

2019.gada oktobris – ekskursijas izveide pa vietām, kuras ir saistītas ar O.Stroka dzīvi Daugavpilī.

2019.gada novembris – īsfilmas par Oskaru Stroku sagatavošana.

2019.gada novembris – Stroka istabas veidošana.

2019.gada decembris – materiālu sagatavošana un izstādes izveide.

2020.gada 6.janvārī – pasākums Ciemos pie Stroka Dzimšanas dienā.

Visā projekta laikā – O.Stroka mūzikas atskaņošana dažādos pasākumos.

Projektā iesaistītās puses un/vai partneris; partnera izvēles motivācija

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola (SBDMV), Daugavpils kultūras atbalsta biedrība, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola, Daugavpils pilsētas dome, ebreju biedrība.

Visiem  dalībniekiem ir viens mērķis –  Daugavpils vēstures tradīciju saglabāšana un attīstība.

Projekta ietekme uz mācību procesu, skolas vidi un/vai kultūrizglītību

Projekts dažādo radošas apmācības metodes; paplašina SBDMV audzēkņu kvalifikācijas prakses programmas saturu; rada neformālu, inovatīvu skolas vidi; veido pilsētas vēsturi mūsdienās; aktivizē audzēkņu sadarbības komunikāciju veidošanu; parāda mūziķa profesiju daudzveidību un perspektīvu darba tirgū.

Projekta sasniedzamie rezultāti, prognozētie ieguvumi iesaistītajām pusēm

- Projekts popularizē mūziķa profesiju vidusskolas posmā,

- motivē SBDMV audzēkņus turpināt mācības JVLMA, kā arī citās mūzikas augstskolās,

- SBDMV audzēkņiem projekts, kurā ierodas vieslektori, dod iespēju uzzināt daudz jauna un noderīga;

- iziet ārpus savas ierastās mācību vides; attīstīt sadarbības prasmes. 

- ir iespēja izmantot savas zināšanas, prasmes, jaunas darba metodes un formas, kas varētu ieinteresēt viņus mūziķa karjerā ne tikai Rīgā, bet arī ārpus galvaspilsētas.

- visas projekta aktivitātes tiks atspoguļotas SBDMV mājas lapā, sociālajos tiklos, Daugavpils medijos.

Projekta kontaktpersona:
Elīna Bambāne,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.