Skolas un administrācijas darba laiki

Iestādes darba laiks
Darba dienās 7.00 - 22.00

Sestdienās 9.00 - 19.00

Svētdienās 12.00 – 18.00
Administrācijas darba laiks
Direktora A.Broka pieņemšanas laiks
Bibliotēkas darba laiks