Dalība radošās partnerības programmā RaPaPro

 RaPaPro logo

Projekta pieteicējs: Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Projekta nosaukums

P4 (Pedagoga Profesijas Prestiža Paaugstināšana)

Projekta mērķis

Kultūrizglītības pedagoga profesijas prestiža izpratnes paaugstināšana jauniešiem.

Projekta ideja
(t.sk. aktualitāte, ilgtspēja)

Jau ilgu laiku  ir vērojama pedagogu paaudžu nomaiņas problēma un pedagogu trūkums vairākos mācību priekšmetos pretrunā tam, ka jauni skolotāji katru gadu absolvē augstskolas.

P4  projekta ideja - piesaistīt Latvijas augstskolu studentus pedagoģiskajam darbam Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā (SBDMV), motivējot izvēlēties pedagoga profesiju kā savu nākotnes profesiju, kā arī dot iespēju SBDMV IV kursa audzēkņiem mācībās gūtās zināšanas un prasmes lietot un pārbaudīt darba vidē Latgales un Vidzemes reģionālajās mūzikas skolās.

Projekta laika grafiks

18.10.2018. – 28.12.2018.

Projekta mērķa sasniegšanai īstenoto aktivitāšu apraksts un detalizēts laika grafiks

18.10.2018 – 26.10.2018 – projekta darbības plānošana un sastādīšana.

29.10.2018. – 10.12.2018. – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas (JVLMA), Daugavpils Universitātes (DU) studentu – praktikantu stundas ar SBDMV audzēkņiem, SBDMV audzēkņu – praktikantu stundas ar Daugavpils reģiona mūzikas skolu audzēkņiem.

11.12.2018. – praktikantu audzēkņu koncerts Daugavpils M.Rotko Mākslas centrā vai Daugavpils Novadpētniecības un Mākslas muzejā.

12.12.2018. – 15.12.2018. – praktikantu un viņu audzēkņu, piesaistīto partneru aptauja.

17.12.2018. – 22.12.2018. – aptauju apstrāde.

28.12.2018. – aptauju rezultātu paziņojums SBDMV pedagoģiskajā sēdē, metodiskā analīze.

Projektā iesaistītās puses un/vai partneris; partnera izvēles motivācija

SBDMV, JVLMA, DU, Latgales un Vidzemes reģionālās mūzikas skolas,  M.Rotko Mākslas centrs, Daugavpils Novadpētniecības un Mākslas muzejs. Visam šīm uzskaitītajiem dalībniekiem ir viens mērķis – Latvijas mūzikas tradīciju saglabāšana un attīstība, kas saistīts ar kultūrizglītības līmeņa kvalitātes uzturēšanu un pedagoģisko tradīciju nodošanu. SBDMV un reģionālo mūzikas skolu sadarbība ir sena tradīcija, kas turpinās vairāku gadu garumā, šo skolu skolēniem turpinot mācības SBDMV, kā arī mūsu skolas pedagogiem sniedzot savas zināšanas  reģiona pedagogiem tālākizglītības kursos. 

Projekta ietekme uz mācību procesu, skolas vidi un/vai kultūrizglītību

Projekts dažādo apmācības metodes; paplašina SBDMV audzēkņu kvalifikācijas prakses programmas saturu; rada neformālu, inovatīvu skolas vidi; motivē jauniešus turpināt izglītību mūzikas jomā; parāda mūziķa profesiju daudzveidību un perspektīvu darba tirgū.

Projekta sasniedzamie rezultāti, prognozētie ieguvumi iesaistītajām pusēm

Projekts popularizē mūziķa pedagoga profesiju vidusskolas posmā, motivē SBDMV audzēkņus turpināt mācības JVLMA, ka arī citās mūzikas augstskolās.

SBDMV audzēkņiem projekts, kurā ierodas vieslektori, dod iespēju uzzināt daudz jauna un noderīga; iziet ārpus savas ierastās mācību vides; attīstīt sadarbības prasmes. 

JVLMA studentiem, kuri vada stundas mūsu vidusskolas audzēkņiem,  ir iespēja izmantot savas zināšanas, prasmes, jaunas darba metodes un formas pedagoģiskajā darbā, kas varētu ieinteresēt viņus mūziķa pedagoga karjerā ne tikai Rīgā, bet arī ārpus galvaspilsētas.

Reģionu mūzikas skolu izglītojamo tikšanās ar SBDMV audzēkņiem motivē viņus turpināt mācības mūsu vidusskolā.

Apdrukātas rokas  sprādzes, kuras tiek nopelnītas audzēkņu tikšanās nodarbībās, reklamē SBDMV un doto projektu.

Projekta noslēgumā tiek plānota aptauja, kuras rezultāti tiks ņemti vērā, plānojot mācību procesu.

Visas projekta aktivitātes tiks atspoguļotas SBDMV mājas lapā, sociālajos tiklos, Daugavpils medijos.

Projekta kontaktpersona:
Elīna Bambāne,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.