Struktūrvienību kontakti

Struktūrvienību kontakti
Image
Arnita TĀRAUDE

skolas Klavierspēles izglītības programmas vadītāja un skolas Klavieru nodaļas vadītāja

Image
Ilona BROKA

vidusskolas Klavierspēles izglītības programmas vadītāja un vidusskolas Klavieru nodaļas vadītāja

Image
Ļubova MARHILEVIČA
skolas Stīgu instrumentu spēles (Vijoles spēle, Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle, Kokles spēle) izglītības programmas un skolas Stīgu instrumentu nodaļas vadītāja
Image
Inga ZEILE
vidusskolas Stīgu instrumentu spēles izglītības programmas vadītāja un vidusskolas Stīgu instrumentu nodaļas vadītāja
Image
Staņislavs KOZLOVSKIS

skolas Ģitāras spēles izglītības programmas vadītājs,  vidusskolas Ģitāras spēles izglītības programmas vadītājs, Ģitāras nodaļas vadītājs

Image
Gints RATNIEKS

skolas Pūšamo instrumentu spēles un Sitamo instrumentu spēles izglītības programmu vadītājs un skolas Pūšamo un sitamo instrumentu nodaļas vadītājs

Image
Romāns SAIKOVSKIS

vidusskolas Pūšamo instrumentu spēles un Sitamo instrumentu spēles izglītības programmu un vidusskolas Pūšamo un sitamo instrumentu  nodaļas vadītājs

Image
Anna GREBEŽA

skolas Akordeona spēles izglītības programmas vadītāja un skolas Akordeona nodaļas vadītāja

Image
Tatjana SARATOVA

vidusskolas Akordeona spēles izglītības programmas un vidusskolas Akordeona nodaļas vadītāja

Image
Maruta VEĻIČKO

skolas Kora klases izglītības programmas un Kora klases nodaļas vadītāja

Image
Eugenija DAKŠA

vidusskolas Diriģēšanas izglītības programmas un Kordiriģēšanas nodaļas vadītāja

Image
Olga SALNA

vidusskolas Vokālās mūzikas izglītības programmas un Vokālās nodaļas vadītāja

Image
Maija SAMORODOVA

skolas mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

Image
Gaļina ZAVADSKA

vidusskolas Mūzikas teorijas izglītības programmas un mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

Image
Gaļina SIMONOVA

skolas Vispārējo klavieru metodiskās komisijas vadītāja

Image
Lilija PLOTIŅA

vidusskolas Vispārējo klavieru metodiskās komisijas vadītāja

Vaidere
Jevgēnijs SALNA

vidusskolas 1.kursa audzinātājs

Vaidere
Laurita VAIDERE
vidusskolas vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja.
vidusskolas 2.kursa audzinātāja
Vaidere
Ojārs TŪMIŅŠ

vidusskolas 3.kursa audzinātājs

Vaidere
Diāna ŽILINSKA-IVANOVA

vidusskolas 4. kursa audzinātāja