Struktūrvienību kontakti

Struktūrvienību kontakti
Image
Arnita TĀRAUDE

skolas Klavierspēles izglītības programmas vadītāja un skolas Klavieru nodaļas vadītāja

Image
Ilona BROKA

vidusskolas Klavierspēles izglītības programmas un vidusskolas Klavieru nodaļas vadītāja

Image
Inga ZEILE

skolas Stīgu instrumentu spēles izglītības programmas vadītāja, vidusskolas Stīgu instrumentu spēles izglītības programmas vadītāja, Stīgu instrumentu nodaļas vadītāja

Image
Staņislavs KOZLOVSKIS

skolas Ģitāras spēles izglītības programmas vadītājs,  vidusskolas Ģitāras spēles izglītības programmas vadītājs, Ģitāras nodaļas vadītājs

Image
Gints RATNIEKS

skolas Pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas vadītājs, vidusskolas Pūšaminstrumentu spēles izglītības programmas, Pūšaminstrumentu nodaļas vadītājs

Vaidere
Aleksandrs TAMANS

skolas Sitaminstrumentu spēles izglītības programmas vadītājs, vidusskolas Sitaminstrumentu spēles izglītības programmas, Sitaminstrumentu nodaļas vadītājs

Image
Anna GREBEŽA

skolas Akordeona spēles izglītības programmas vadītāja un skolas Akordeona nodaļas vadītāja

Image
Tatjana SARATOVA

vidusskolas Akordeona spēles izglītības programmas un vidusskolas Akordeona nodaļas vadītāja

Image
Maruta VEĻIČKO

skolas Kora klases izglītības programmas un Kora klases nodaļas vadītāja, vidusskolas Diriģēšanas izglītības programmas un Kordiriģēšanas nodaļas vadītāja

Image
Olga SALNA

vidusskolas Vokālās mūzikas izglītības programmas un Vokālās nodaļas vadītāja

Vaidere
Oļegs ŠAPOŠŅIKOVS

vidusskolas Teātra mākslas izglītības programmas un Teātra nodaļas vadītājs

Image
Maija SAMORODOVA

skolas mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

Image
Gaļina ZAVADSKA

vidusskolas Mūzikas vēsture un teorijas izglītības programmas un mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja

Image
Gaļina SIMONOVA

skolas Vispārējo klavieru metodiskās komisijas vadītāja

Image
Lilija PLOTIŅA

vidusskolas Vispārējo klavieru metodiskās komisijas vadītāja

Vaidere
Maksis Krilovs

vidusskolas 1.kursa audzinātājs

Vaidere
Jevgēnijs SALNA

vidusskolas 2.kursa audzinātājs

Vaidere
Laurita VAIDERE
vidusskolas vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja,
vidusskolas 3.kursa audzinātāja
Vaidere
Ojārs TŪMIŅŠ

vidusskolas 4.kursa audzinātājs