Vēsture

Ir pagājuši 95 gadi. Mēs esam gandarīti, ka 1923. gadā uzsāktās klavieru, vijoles, dziedāšanas un ērģeļu klases ir izaugušas līdz 7 nodaļām: Klavieru, Stīgu instrumentu, Pūšam– un Sitaminstrumentu, Tautas instrumentu, Vokālās, Kordiriģēšanas, Mūzikas vēstures un teorijas, kurās mācās kopumā 450 audzēkņi - 358 mūzikas skolā, 92 vidusskolā.

Laika gaitā ir radusies virkne kolektīvu – skolas stīgu orķestris un vidusskolas kamerorķestris, skolas un vidusskolas pūtēju orķestri, skolas un vidusskolas akordeonistu orķestri, skolas meiteņu un zēnu kori, pamatskolas meiteņu koris, vidusskolas meiteņu un jauktais kori, dažādi ansambļi, kuros mācās muzicēt gan paši mazākie skolas audzēkņi, gan vidusskolēni.

Protams, vidusskola ir kļuvusi par pilsētas mūzikas dzīves centru. Vidusskolas sienās vidēji gadā tiek rīkoti 30 koncerti, bez tradicionālajiem koncertiem – atskaites, svētku, pedagogu, audzēkņu, tematiskajiem – tiek organizētas koncertlekcijas pilsētas skolās, bērnudārzos, bērnu patversmēs, kā arī koncerti - skates un festivāli ar īpašu, konkrētu ievirzi. Ir izveidojušies jau tradicionāli konkursi un festivāli: Starptautiskas Jauno vokālistu konkurss BELLA VOCE, Starptautiskas Jauno koncertmeistaru konkurss, Latgales jauno lociņinstrumentālistu konkurss Pavasara stīgas, Starptautiskie Jauno pianistu meistarkursi DAUGAVPILS PIANO, Latvijas mūzikas vidusskolu klavieru nodaļu audzēkņu festivāls "ROTKO vīzijas skaņās", Starptautiskais akordeonistu konkurss – festivāls, pūtēju ansambļu konkurss „Latgales svilpaunieki”, Starptautiskais jauno ģitāristu konkurss DOLCE CHITARRA,Dienvidlatgales reģiona mūzikas skolu koru Festivāls – koncerts, koncertlekciju cikls pilsētas skolām “Būsim pazīstami”, Starptautiskais kameransambļu konkurss “NOVA MUSICA”, Starptautiskais jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA un citi.

Mūsu profesionālisma pamatus ir likuši N.Vanadziņš, A.Feils, J.Rozītis, V.Aksjutičs, J.Karps, B.Braunfelde, O.Borovska; darbu godam turpinājuši St.Broks, M.Bašs, P.Kvelde, V.Oseņenko, E.Martinova, V.Mirošņikovs, V.Hodukins; profesionāli attīstījuši T.Broka, R.Petkeviča, V.Cīrule, T.Savickis, St.Gribusts, V.Drobiševska, Ģ.Keviša, V.Lūse, I.Eižvertiņa, V.Akulova, N.Sļusars. Šodien mēs lepojamies ar pedagoģiskās „stafetes” turpinātājiem – mācību darba vadītājām K.Rusakoviču un E.Bambāni, nodaļu un metodisko komisiju vadītājiem O.Artamonovu, I.Broku, I.Zeili, R.Saikovski, T.Saratovu, J.Ustinskovu, V.Drobis – Drobiševsku, O.Salnu, G.Zavadsku, M.Samorodovu, L.Plotiņu, G.Simanovu, audzinātājām N.Grīnfelde un L.Vaidere, kā arī ar visiem gan vidējās, gan jaunākās paaudzes kolēģiem, kuri turpina šīs tradīcijas.

Par ļoti svarīgu un būtisku tradīciju ir arī izveidojusies pedagogu spēja pašiem darboties radošajā jomā pilsētā, novadā, republikā: T.Broka ir Latvijas Vispārējo dziesmu svētku virsdiriģente; vairākus korus sekmīgi vada J.Ustinskovs; akordeonistu orķestra kā starptautiski atzītas koncertvienības vadības stafeti pēc V.Hodukina pārņēma T.Saratova; A.Broka vadītais kamerorķestris gatavo nopietnas koncertprogrammas arī pilsētas iedzīvotājiem. Pastāvīgi muzicē pianisti A.Broks, E.Bambāne, I.Broka, vokāliste J.Borele, stīdzinieki I.Ozuns, I.Zeile,St.Petkevičs, O.Gavrilova, jaunie pūšamo instrumentu spēles pedagogi D.Maskaļūne, N.Saveļjeva, R.Saikovskis,A.Salenieks, akordeoniste T.Saratova; komponē A.Broks, J.Ustinskovs; aranžējumus un instrumentācijas veido A.Broks, J.Ustinskovs, kā arī jaunie mūzikas teorijas nodaļās studenti.

Mūsu audzēkņi piedalās visos konkursos un festivālos, kuri var dot mūziķim nepieciešamo rūdījumu un pieredzi; sākot ar klasiskajiem obligātajiem Valsts un Starptautiskajiem konkursiem, beidzot ar netradicionāliem džeza, tautas mūzikas un citiem konkursiem. Mēs arī neaizmirstam, ka veselā miesā - vesels gars, tāpēc, neraugoties uz skolas vairāk kā 93 gadiem, mēs – gan audzēkņi, gan pedagogi – ar panākumiem sportojam, par ko liecina arī izcīnītie diplomi pilsētas skolu sacensībās.

 

   Vēsture skaitļos

   Vārds
1923.g. Latgales Tautas konservatorija
1934.g. Daugavpils Tautas konservatorija
1940.g. Daugavpils Mūzikas vidusskola
1992.g. Daugavpils Mūzikas koledža
2003.g. Daugavpils Mūzikas vidusskola
2015.g. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola

   Direktori
1923.g. – 1929.g. N.Vanadziņš
1929.g. – 1933.g. P.Krūmiņš
1933.g. – 1940.g. A.Feils
1941.g. – 1944.g. B.Sosārs
1944.g. – 1947.g. P.Krūmiņš
1947.g. – 1954.g. A.Lazdiņš
1954.g. – 1958.g. St.Broks
1958.g. – 1959.g. T.Broka
1959.g. – 1977.g. St.Broks
1977.g. – 1992.g. T.Savickis
1992.g. – 1995.g. I.Baltābola
kopš        1995.g. A.Broks

   Kolektīvi

1923.g.

Mācību koris (dibinātājs P.Krūmiņš, pašlaik vada J.Ustinskovs)

1925.g.

Simfoniskais orķestris (dibinātājs P.Krūmiņš, pašlaik vada A.Broks)

1958.g.

Vidusskolas pūtēju orķestris (dibinātājs Jonas Rainis, pašlaik vada R.Saikovskis)

1959.g.

Vidusskolas akordeonistu orķestris (dibinātājs G.Skakuns, vēlāk V.Hodukins,

pašlaik vada T.Saratova)

1961.g.- 1992.g.

Skolas koris (vadītāja V.Oseņenko, pašlaik sadalīts meiteņu un zēnu koros)

1961.g.

Vijolnieku ansamblis (dibinātājs V.Mirošnikovs)

1975.g.

Skolas zēnu koris (pirmā vadītāja V.Drobiševska, pašlaik vada E.Rucina)

1992.g.

Pamatskolas koris (pirmā vadītāja V.Drobiševska)

1995.g.

Skolas meiteņu koris (pirmā vadītāja V.Lūse, pašlaik vada E.Rucina)

1995.g.

Skolas kora klases koris (pirmā vadītāja V.Drobiševska, pašlaik vada E.Dakša)

1998.g.

Vidusskolas meiteņu koris (pašlaik vada M.Veličko)

1998.g.

Akordeonistu ansamblis (pirmais vadītājs V.Hodukins, pašlaik vada A.Petkevičs)

1998.g.

Tautas mūzikas ansamblis (vadītājs Ē.Daugulis)

2001.g.

Pamatskolas zēnu ansamblis (vadītājs J.Ustinskovs)

2001.g.

Lauku kapela (vadītājs Ē.Daugulis)

2001.g.

Džeza ansamblis (vadītājs A.Broks)

 

 Izcili skolas direktori >>>


Drukāt   E-pasta adrese