Nākotnes skola top šodien

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts
“Nākotnes skola top šodien” (2018-1-LV01-KA101-046761)

Lidzfinanse Erasmus progr logo

Projekta pieteicējs: Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Projekta ilgums: No 2018.gada 1. jūnija līdz 2020.gada 29.februārim


Projekta mērķis:
Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta mērķis ir skolas administrācijas un vispārizglītojošo pedagogu izglītības kvalitātes paaugstināšana, lai apgūtu labo praksi skolas fiziskās vides modernizācijā, sagatavoties starptautiskai projektu darbībai. Projekta virsmērķis ir veidot mūsdienīgu un konkurētspējīgu mūzikas vidusskolu Latgales reģionā, kuras absolventi sekmīgi iekļausies darba tirgū jeb veiksmīgi turpinās izglītību augstskolās. Ar projekta palīdzību jāsekmē izglītību pametušo skaita pamazināšanos, jāveicina apgūstamās izglītības pieprasījumu un profesijas konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū, jāpastiprina tās ilgspējību mūsdienu apstākļos.

Projekta apraksts:
Projektā plānots apmeklēt kursus Somijā par nākotnes skolas arhitektūru, moderno tehnoloģiju un fiziskās vides ietekmi uz mācību procesu un informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT) par dažādām  inovatīvām darba metodēm un rīkiem, kas noderētu skolas starppriekšmetu sadarbībai un skolas muzeja izveidei. Angļu valodas kursi par moderno tehnoloģiju izmantošanu mācību stundās palīdzētu skolotājam strādāt ar dažādu līmeņu izglītojamajiem, lai uzlabotu sekmību un valodas lietojamību, kas nākotnē palīdzētu gan dalībai starptautiskos projektos un izglītības turpināšanai augstskolās.
Darba vērošanā izlemts doties uz līdzīgām vidusskolām Itālijā un Turcijā, lai atklātu metodoloģiskos paņēmienus, mācību stundu vērošanu, vidusskolas un pamatskolas vispārizglītojošo priekšmetu un profesionālo priekšmetu (mūzikas) balansu, mūzikas un mākslas jomas apvienojumu vienā mācību iestādē, mācību programmu daudzveidību, individuālo darbu ar audzēkņiem.

Projekta izmaksas:
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts: projekta kopējais finansējums – 23293.00 EUR (divdesmit trīs tūkstoši  divi simti deviņdesmit trīs eiro).

Projekta mērķa grupa:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogi un administrācijas pārstāvji, netieša ietekme uz skolas mācību procesu, kolēģiem, izglītojamiem un vecākiem. Projekta laikā plānotas 14 mobilitātes.

Projekta aktivitātes:
1.Kursu apmeklēšana un darba vērošanas partnerskolās.
2. Individuālas dalībnieku atskaites un publikācijas, uzstāšanās pēc katras mobilitātes.
3. Kopīga projekta materiāla izstrāde, kas būs brīvi pieejams kolēģiem.
4. Publicitāte par projekta laikā apgūto, pasākumi citu Daugavpils un Latvijas skolu un vietējās sabiedrības, Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociācijas informēšanai, izstrādātā materiāla popularizācija.

Projekta kontaktpersona:
Metodiķe Evelīna Balode,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
mob.tālr.+37128336093