21.gs mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve

Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekts
“21.gs mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve”
2021-1-LV01-KA122-VET-000017883

Lidzfinanse Erasmus progr logo

Projekta pieteicējs: Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola

Projekta īstenošanas laiks: 18 mēneši, no 01.11.2021.līdz 01.05.2023.


Projekta mērķis:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas (turpmāk-Skolas) projekts “21.gs mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīva” ir Skolas administrācijas pieteikums profesionālo pedagogu darba vērošanām kopā ar izglītojamo praksēm. Projekta mērķis: paaugstināt mūzikas apguves kvalitāti, apgūt labo praksi inovāciju ieviešanai vokālās, mūzikas teorijas, kordiriģēšanas, stīgu, sitamo, pūšamo instrumentu un pianistu klavierspēles programmās, nodrošināt mācību un darba prakses motivētākajiem Skolas izglītojamajiem. Projektā plānots atbalstīt Skolas pedagogus un audzēkņus, lai viņi apgūstot inovatīvu praksi dažāda tipa izglītības iestādēs un varētu būt konkurētspējīgi sava specialitātē, veiksmīgi iekļautos mūzikas jomas darba tirgū vai turpinātu izglītību Latvija un Eiropā. Projektā caurvijas ideja par modernās mūzikas programmas atklāšanu Skolā 2023./2024.mācību gadā, kas varētu būt projekta virsmērķis.

Projekta apraksts:

Latvijas mūzikas skolu augstais klasiskās mūzikas profesionālais līmenis jāpapildina ar tikpat augstu modernās mūzikas apguvi, jāsagatavo pedagogi, jāveicina esošo un topošo pedagogu profesionālā pilnveide. Tā modernās mūzikas jomā iespējama ārvalstīs, kur vēsturiski izveidojies, ka šis virziens ir augstākā profesionālajā līmenī nekā Latvijā. Ļoti būtiski, ka tieši ar Erasmus+ programmas atbalstu varētu  veicināt mūsdienīgas un konkurētspējīgas mūzikas vidusskolas izveidi Latgales reģionā, otrā lielākajā valsts pilsētā. Ar projekta palīdzību jāsekmē izglītību pametušo skaita pamazināšanos, jāveicina apgūstamās izglītības pieprasījums un profesijas prestižs, atpazīstamība un konkurētspēja starptautiskajā darba tirgū. Pedagogu un izglītojamo skaits (nelielas mobilas grupas), to laiks dalībai mobilitātēs saplānots tā, lai netraucētu mācību procesam. Pirmo reizi skolas jaunāko laiku vēsturē, ar Eiropas Savienības atbalstu, vēlamies nosūtīt praksēs mūzikas jomā arī izglītojamos. Izglītojamo prakšu uzņemošās iestādes lielākoties pārbaudītas Skolas iepriekšējā gadā atbalstītajos Erasmus+ projektos, un, tas ir kvalitātes, drošības garants.

Internacionalizācijas pasākumi izglītības iestādē tieši ietekmēs gan kolēģus, gan izglītojamos un veicinās mācību vides izmaiņas iestādē, starptautisku un starpkultūru integrāciju, mūsu Skolas starptautisko atpazīstamību, atvērtību un sadarbību citu ārvalstu pedagogu un izglītojamo darba vērošanām, praksēm. Publicitāte par projektu tiktu nodrošināta Skolas un pašvaldības medijos, projektā apgūtais tiktu prezentēts arī Latvijas Mūzikas skolās, Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijā, Valsts Izglītības Attīstības Aģentūras izdevumos.

Vizītes uz līdzīgām izglītības iestādēm, ar mūziku saistītām organizācijām, izglītojamajiem-īstermiņa mācību mobilitātes (10 darba dienas), pedagogiem-darba vērošanas 1 nedēļu ilgas,  uz Kipru, Austriju, Spāniju, Itāliju, Igauniju, Turciju, Ungāriju, Portugāli.

Reāla Eiropas mūzikas darba tirgus iepazīšana un praktiskās apmācības, meistarklases, veicinās Skolas izglītojamo uzņēmējdarbību, inovatīvismu.

Būtiski ir parādīt un veicināt profesionālās izglītības konkurētspēju izglītības sistēmā sagatavojot speciālistus (kompetentus mūziķus) vietējam un Eiropas darba tirgum.

Ar projektu veicinās jaunu programmu atklāšana, izglītības programmu metožu pilnveidi.

Projektā tiks rūpīgi izvērtēta dalībnieku drošība un veselība covid19 pandēmijas dēļ.

Daugavpils šobrīd pretendē uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 statusu, kas Skolai paver jaunas iespējas paplašināt savu darbību un veicināt jauno mūziķu nodarbinātību.

Projekta izmaksas:
100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts: projekta kopējais finansējums – 59708,00 EUR.

Projekta mērķa grupa:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas profesionālo priekšmetu pedagogi, izglītojamie un citi pedagogi (pavadošās personas). Projekta laikā plānotas 35 mobilitātes. Darba vērošana-piedalās profesionālo priekšmetu pedagogi, īstermiņa mācību mobilitātēs- izglītojamie.

Projekta apraksts 21gs muzikas apguve

Projekta kontaktpersona:
Metodiķe Evelīna Balode,
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
mob.tālr.+37128336093