SBDMV eAdrese
baneris par kvalificētiem e-paraksta rīkiem, norādot saiti ar plašāku informāciju

Kontakti

Image
Aivars Broks
Direktors

+371 654 07904
aivars.broks@sbdmv.lv
Image
Elīna Bambāne
Direktora vietniece vidusskolas mācību darbā
+371 654 07902
elina.bambane@sbdmv.lv
Image
Kristīna Rusakoviča
Mūzikas skolas vadītāja

+371 654 07906
kristina.rusakovica@sbdmv.lv
Image
Lilija Rusakoviča
Saimniecības struktūrvienības vadītāja

+371 654 07901
lilija.rusakovica@sbdmv.lv
Image
Iveta Daukšte
Galvenā grāmatvede
+371 654 07905
iveta.daukste@sbdmv.lv
Image
Regīna Velika

Bibliotēkas vadītāja
regina.velika@sbdmv.lv

Image
Lana Krilova

Sekretāre
+371 654 07900,
sbdmv@sbdmv.lv

Image
Jolanta Kostjukeviča

Dienesta viesnīcas komandante
Adrese: Mihoelsa iela 58, Daugavpils
+371 65424380

Image
Dežurants

+371 65407903

Image
Kontaktpersona datu aizsardzības jautājumos
dati@sbdmv.lv
Image
Kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos
trauksme@sbdmv.lv
Informācijas ieguves vai ieteikumu gadījumā, kā arī ziņošanas nolūkā par iespējamajiem pārkāpumiem rakstīt iesniegumu uz direktora vārda uz e-pasta adresi sbdmv@sbdmv.lv.
Datu aizsardzības jautājumos rakstiet dati@sbdmv.lv ar norādi "Datu aizsardzības speciālistam"

Pasta adrese: Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola, Kandavas iela 2a, Daugavpils, LV-5401, ar norādi uz aploksnes "Datu aizsardzības speciālistam".

Trauksmes celšanas ziņojumu SBDMV var iesniegt sekojošos veidos:

1) elektroniski uz e-pasta adresi trauksme@sbdmv.lv;

2) privāti – kases telpā vidusskolas 2.stāvā personāla inspektorei V.Kudeikai vai grāmatvedei Z.Škutanei;

3) Skolas pastkastītē ar norādi – Kontaktpersonai trauksmes celšanas jautājumos – trauksmes cēlēja ziņojums.

baneris par elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, norādot pārbaudes vietni
baneris par elektronisku dokumentu atvēršanu un pārbaudi, izmantojot citu valstu elektroniskā paraksta rīkus