MV nodaļas

Akordeona spēles nodaļa

MV Akordeona sp

Akordeona spēles Nodaļas vadītāja vidusskolā ir Tatjana Saratova. Vidusskolā strādā pedagogi – Anatolijs Petkevičs, Tatjana Saratova, Vija Petrova, Kristīna Rusakoviča, Marija Piskunova, Anna Grigorjeva. Mācās 5 audzēkņi.

Vidusskolas audzēkņu izglītībā liela uzmanība tiek pievērsta kolektīvai muzicēšanai – spēlei ansambļos un orķestros.  Audzēkņiem ir iespēja muzicēt kopā Tatjanas Saratovas vadībā Daugavpils pilsētas akordeonistu orķestrī.

Katru gadu Daugavpils Mūzikas vidusskolā notiek reģionālais akordeonistu konkurss, katru otro gadu - Starptautiskais akordeonistu festivāls un Jauno akordeonistu konkurss.

Audzēkņi un kolektīvi ir piedalījušies un kļuvuši par laureātiem Valsts, kā arī starptautiskajos festivālos un konkursos Itālijā, Vācijā, Slovākijā, Polijā, Dānijā, Somijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, Baltkrievijā, Bulgārijā, Ukrainā, ASV. Pēc 2019.gada Valsts konkursu rezultātiem, mūsu audzēkņi ir vieni no labākajiem  Latvijā.

Akordeona nodaļas absolventi veiksmīgi kārto iestājeksāmenus ne tikai Latvijas augstskolās, bet arī ārzemēs: Lietuvā – Viļņā, Krievijā – Sanktpēterburgā un Maskavā, Baltkrievijā – Minskā, Vācijā – Trosingenā.