MV nodaļas

Vokālā nodaļa

2023.vokala.nodala

 

Nodaļā strādā vokālie pedagogi: J.Salna, O.Salna, V.Cīrule, M.Krilovs, J.Borele.

Nodaļas vadītāja ir Olga Salna. Audzēkņu skaits – 13.

Profesionālajā ciklā ir iekļauti priekšmeti: solo dziedāšana, vokālais ansamblis, runas kultūra, skatuves kustība, klavieres, koris, franču valoda. Mācību laikā notiek daudz dažādu pasākumu. Mūsu audzēkņi vienmēr iegūst labus rezultātus vokālajos audzēkņu Valsts festivālos, konkursos, kā arī koncertos. Tas, proti, liecina par pedagogu, koncertmeistaru un audzēkņu lielo darbu.

Lai attīstītu audzēkņu ne tikai profesionālo izaugsmi, bet arī dot iespēju atklāt sevi cita nozarē – daiļlasīšanā, dejošanā, kā arī attīstīt poētiskās spējas un talantu kompozīcijā, pie mums notiek tradicionālie vakari, koncerti, piemēram “Dzejas dienu atbalss”, “Radošais rudens”, “Ziemassvētku vakari – koncerti”, koncerti vecākiem, kā arī tikšanās koncerti ar bijušajiem skolas audzēkņiem.

Katru gadu vokālie pedagogi kopā ar audzēkņiem dzied Labdarības koncertos Latvijas baznīcās. Katru gadu vokālā nodaļa kopā ar klavieru nodaļu organizē koncertu Daugavpils Vienības namā, kur labākiem vokālās nodaļas audzēkņiem tiek dota iespēja dziedāt dažus skaņdarbus ar orķestri Daugavpils Sinfonietta.

Pēdējo gadu laikā Vokālā nodaļā tika noorganizētas dažādas vokalās meistarklases: operas režisora V.Okuņa meistarklase, operas dziedātāja un vokālā pedagoga Aivara Krancmaņa meistarklase, ka arī operas dziedātājas un vokālās pedagoģes Ditas Kalniņas un fizioterapeites Daces Mūrnieces vokālās meistarklases, Anastasijas Holcas(Serbija) meistarklase.

Regulāri un veiksmīgi piedalāmies tādos vokālistu konkursos kā Starptautiskais Jauno vokālistu konkurss „Bella voce”, Starptautiskais mūziķu konkurss “Viva La Musica”, Alf. Kalniņa konkurss Cēsīs, Starptautiskais Mikolasa-Kleofasa Oģinska vokālistu konkurss(Lietuva), Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss “Kaunas Sonorum”(Lietuva), Starptautiskais mākslas forums – konkurss Pēterburgas pavasaris (Krievija), Starptautiskais festivāls – konkurss “Sargā mani, manu talisman” (Slovēnija), Starptautiskais Sremskas Mūzikas festivāls(Serbija), Teodora Reitera jauno talantu konkurss, Starptautiskais bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas konkurss “Dzintara balsis”, Starptautiskā garīgā mūzikas festivāla "Sudraba zvani" jauno dziedātāju konkursā(Ziemassvētku dziesmu konkursā), Terēzes Brokas Jauno dziedātāju konkurss, kā arī Valsts konkursos dažādās Latvijas pilsētās, tai skaitā arī Daugavpilī.

Vokālās nodaļas audzēkņi un pedagogi katru gadu piedalās Erasmus + projektos, daži no tiem bijuši Milānā, Itālijā, uzņemošās organizācijas Giovani per l'Europa sagatavotajā programmā, Kiprā, AMusEd kompānijā un citur.

 1