Darba vērošana Itālijā

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Klavieru nodaļas vadītāja Ilona BROKA  un Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas vadītāja Gaļina ZAVADSKA no 2022. gada 7.maija līdz 14.maijam  piedālījās Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekta “21.gs mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” 2021-1-LV01-KA122-VET-000017883 darba vērošanu līdzīgās mūzikas skolās un ar mūziku saistītās iestādēs Milānā, Itālijā, uzņemošās organizācijas Giovani per l'Europa sagatavotajā programmā. Paralēli, vēl vienu nedēļu vairāk, arī trīs izglītojamie un atbildīgais pedagogs, piedalījās jauniešu praksē.

Projekta mērķi bija: iepazīties ar jaunumiem itāļu pedagoģijā un mūsdienu itāļu mūziku, lai paplašinātu mūsu audzēkņu dažādu instrumentu spēles repertuāru, novērot stundas dziedāšanā,  veicināt mūsu audzēkņu integrēšanos Eiropas mūzikas kultūrā, mūsu audzēkņu divu nedēļu prakse mūzikas skolā MONDOMUSICA  un citu kultūras iestāžu apmeklējums, kurās tiek mācīta gan senā mūzika, gan mūsdienu mūzika, gan populārā mūzika, gan džezs.

Šajās dienās pamatā piedalījāmies stundu vērošanā, tikāmies ar ārvalstu kolēģiem-pedagoģiem, pārrunājām mūzikas pasniegšanas aktuālos jautājumus  Milānas mūzikas skolās. Mūzikas skolā notika iepazīšanās ar mācību vidi, pasniegšanas metodikām, skolu aprīkojumu, mācību grafiku un programmām. Skolotāji bija ļoti labvelīgi, parādīja savu meistarību darbā ar jauniem pianistiem, dziedātājiem, ģitāristiem . Vizītes laikā arī tika apmeklētas vairākas kultūriestādes, kas tieši saistītas ar mūziku: operas teātris La Scala, Dž.Verdi fonda centrs u.c., baznīcas( lai novērotu ērģeļspēles novitātes)

Skola  Milānā, ar kuru mēs iepazināmies, bija skola MONDOMUSICA (www.mondomusica.it), kurā mācās dažāda vecuma bērni un jaunieši. Mūzikas skola dibināta 1999. gadā, atrodas Milānas centrā(Via Mac Mahon, 9, Via Borsieri, 12, 20155 Milano)  ir ne tikai mācību iestāde, bet ari kultūras centrs visu vecuma cilvēkiem, tas arī labs psiholoģiskais atbalsts ģimenēm un bērniem, mūsu nestabilajā laikā, īpaši pandemijas periodā.

Skola Mondomusica tika apbalvota 2018. gadā , kā viena no 6 izcilām  mūzikas iestādem Milānā. Skolas skolotāji ari veic brīvprātīgo darbu Milānas Beccaria nepilngadīgo bērnu cietumā, kur notiek koncerti un mūzikas darbnīcās. Mondomusica skolā ir  vairāk nekā 1300 izglītojamo, kas sadalīti starp dažādām Milānas filiālēm.

Mūzikas mācīšanās  procesā  mērķis ir veicināt mūzikas mācīšanu kā līdzekļi talanta un māksliniecisko izpausmju attīstībai. Uzmanības centrā ir izglītības process, kurš ir tendēts uz laimīga indivīda izaugsmi un viņa spēju harmoniski attīstīties.

Skola ir neliela ( 10 klases, un viena zāle), bet mājīga. Telpas ir nelielas un ērtas. Notiek nodarbības klavierspēlē, stīgu instrumentu spēlē, ģitāras spēlē, dziedāšanā. Mums bija interesanti  uzzināt, ka pedagogi mācā ne tikai instrumenta spēli, bet notiek mijiedarbība ar teorijas pamatiem, mūzikas literatūru, un redzesloka attīstību.

 Pedagogi ir profesionāļi ar augstāko izglītību,pati direktore ir pianiste, kura mācījās D.Verdi konservatorijā klavieru klasē. Viņi visi aktīvi strādā ar entuziasmu, meklējot arvien efektīvāku metodiku, kuru pastāvīgi atjauno. Pedagoģi regulāri izdod jaunus metodiskus materiālu, mācību grāmatas.

Tieši mūsu būšanās periodā viņi cītīgi gatavojās koncertiem PIANO CITY projektā. Trīs dienas pa visu Milanu ir atklātās skatuves ar klavierēm, tājo spēlē jauni mūziķi-pianisti  no daudzam Milānas mūzikas skolām.

Katru dienu mēs ar audzēkņiem dēvamies uz skolu. No rīta līdz pusdienām notika musu audzēkņu praktiskas nodarbības klasēs, jo vajadzēja gatavoties Kvalifikācijas eksāmeniem, kuri jau tuvojās ar milzīgu ātrumu. Pēcpusdiena skolotāji ar nepacietību gaidīja savus audzēkņus uz nodarbībām, kuri ilga līdz vakaram.

Pēc darba, mēs apmēklējām arī daudzas ekskursijas.

La Scala operteātrī mēs baudījām briniškīgu koncertu veltīto Mātes dienai. Koncerta uzstājas La Scala bērnu koris, kurā ir vairāk nekā 100 dalībnieki. Koris izveidojās projekta rezultātā, kura mērķis bija iesaistīt Milānas skolu bērnus kopkori un veidot koncertprogrammas. Spriežot pēc publikas atsaucības un milzīgiem aplausiem, tas projekts ir prestīžs un ļoti atbalstāms. Bērni dziedāja sarežitu programmu stundas laikā. Tur bija iesaistīti arī deklamešanās aktieri, vījolnieki-solisti, pianisti. Koncerts ļoti patika, jo bija arī daudz pazīstāmo dziesmu, piemērām dziesma par mammu kuru kadreiz dziedājis slavēnais Robertino Loretti.

Mūsu audzēkņiem loti iepatikas La Scala, kas nav tik dīvaini, ka viņi pa šo laiku paspējā apmēklēt to vel dažas reizes!

Ar lielu interesi aplūkojām arī slaveno Itālijas mākslinieku gleznas  Brera galerijā (Rafaels, Tintoretto, Karavadžo, Modiljāni  un citi).

Mums pietika dūšas uzkāpt uz augsto Milānas Doma Duomu jumta, no kura pavērās izcils skats uz visu Milānu.     

Ļoti iespaidoja mūs arī Cimitero Monumentale Di Milano apmeklējums. Tas ir viens no skaistākajiem kapiem Eiropā, kur ir apglabāti daudzi slaveni mūziķi, mākslinieki, rakstnieki, dzejnieki: to starpā arī diriģenta A.Toskanīni un pianista V.Horovica ģimenes.

Prakses laikā Milānā mums radās jaunas idejas un priekšstats par to, kā mēs varētu uzlabot gan mācību vidi, iemaņas darbām ar dazādās sagatavotības un dažāda vecuma audzēkņiem ,novērojot komunikāciju starp skolotājiem un audzēkņiem mēs varējām pamācīties tam, ka var uzlabot  atttiecības ”skolotājs-skolēns” arī savā skolā. Bija vērtīgi novērot kolēģu darba vidi, iegūt jaunu pieredzi un dalīties arī ar savu, iegūt jaunus paziņas un kontaktus iespējamai turpmākai sadarbībai, kas ir būtisks faktors inovatīvo ideju realizēšanā praksē. Protams, tika uzlabotas arī angļu valodas zināšanas, kā arī apgūta itāļu valoda sarunvalodas līmenī.  

Noslēgumā, citēsim izglītojamo iespaidus:

Evelīna A.  “….iemācījāmies vērtīgas nianses, kuras izmantosim, būdami pedagogi - kā ātri "uzsildīt pirkstus", kā pareizi kustināt rokas, lai tās nesāpētu, lai varētu izspēlēt sarežģītas pasāžas utt.. Kopumā tā bija pieredze pedagoģiskajā darbā, plus nereāli interesantas apskates vietas, reizēm dienā 18 km noieti kājām-super! Paldies, Erasmus+!”

Zane S. “.. es novēroju, kā skolotāji strādā ar saviem audzēkņiem - viņi jūtas brīvi, pārvērš mācības par spēli, patīk improvizēt, piemīt humora izjūta, ko noteikti es varu izmantot arī savā praksē.

Man ļoti patīk itāļu mūzikas stils - vokālajā stundā varēja izjust audzēkņu brīvību, improvizācijas spējas, ko mēs varētu no viņiem pamācīties. “

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projektu Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “21.gs mūzikas apguve: pedagoģija, profesija, perspektīve” 2021-1-LV01-KA122-VET-000017883 līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Klavierspēles izglītības programmas vadītāja skolotāja Ilona Broka

 


Drukāt   E-pasta adrese