Erasmus+ kursi "Angļu valoda pedagogiem"

No 4. līdz 8. novembrim projekta “Profesionalitāte veicina motivāciju” ietvaros informātikas skolotāja apmeklēja angļu valodas kursus "Angļu valoda pedagogiem" (“English for Educators (Level II)”) Dublinā, Īrijā.

Šis kurss iekļāva prezentāciju par angļu valodu, gramatiku, apskatījām bieži sastopamākās kļūdas, metodes, kā paplašināt leksiku.

Kursa pasniedzēja mudināja ar savu piemēru motivēt audzēkņus, kolēģus mācīties angļu valodu un piedāvāt dažus paņēmienus, kā palielināt savu valodas zināšanu līmeni. Piedāvāja izmantot nejauša veida CLIL paņēmienus.

Lai praktiski izmēģinātu un novērtētu reālo pielietojumu piedāvātājam metodēm un paņēmieniem darbs kursos bija organizēts gan grupās, gan individuāli.

Kursu dalībnieki bija skolotāji no Spānijas un Zviedrijas. Mēs dalījāmies ar savu valstu tradīcijām un kultūru. Katru dienu pēc nodarbībām praktizējām angļu valodas prasmes, apmeklējot muzejus, pētot Īrijas kultūru un arhitektūru.

Pēc šī kursa apmeklējuma es papildināju savu "krātuvi" ar jaunām un radošām idejām, metodēm un paņēmieniem, ko izmantošu savā darbā un dalīšos ar kolēģiem.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas skolu sektora projektu “Profesionalitāte veicina motivāciju” (2019-1-LV-01-KA101-060268) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Nataļja Grīnfelde,
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas skolotāja

 


Drukāt   E-pasta adrese