Erasmus+ projekta nometnes dalībnieki

Vasaras nometne Itālijā

Lidzfinanse Erasmus progr logo small

No š.g.25. līdz 31. augustam Itālijas pilsētā Novarā notika angļu valodas pilnveides vasaras nometne SummerCamp2023, kur piedalījās izglītojamie no Erasmus+ projekta "Open Sesame" skolām.

Nometne bija kā projekta labās prakses un ilgtspējas turpinājums, atbalsts arī no Novaras pašvaldības un brīvprātīgajiem.

Nometnē piedalījās dalībnieki no Itālijas, Spānijas, Francijas, Vācijas un Latvijas. Projekta dalībnieki apmeklēja un izmantoja neformālo izglītību dažādas vietās Novaras apkaimē, kā arī paviesojās Milānā-Eiropas modes galavaspilsētā.

Nometnes laikā dalībnieki nodarbojās ar orientēšanas spēlēm, kopā attīstīja prasmes, kuras saistītas ar komunikāciju, teātra mākslu un sportu- kopā dejoja "Zumbas" dejas, izstrādāja un realizēja mākslas projektus, kā arī iepazinās ar itāļu kultūru un valodu. Katras valsts pārstāvji dalījās un stāstīja arī par savu valsti.

Kopā ar savam viesģimenēm bija iespēja izbaudīt īsto itāļu dzīvi realitātē un apskatīt Novaras pilsētas skaistākas vietas, apmeklēt baznīcu un iepazīties ar lokālo kultūru. Interesanti, bet kad mēs bijām Milānā, sadarbībā ar vienu vietējo vijolnieku, bija iespēja pielietot savas vijoles prasmes netālu no Milānas centra:)

Milzīgs paldies Eiropas Savienības Erasmus+ programmai, SBDMV un visu citu dalībvalstu skolu pārstāvjiem par veiksmīgo sadarbību , kultūras apmaiņu un dažādu prasmju uzlabošanu. Kopā esam spēks!

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “SEZAM, atveries! Dalīšanās ar entuziasmu, stāstiem un pasākumiem tūkstošgades Eiropā” (Open SESAME! Sharing Enthusiasm, Stories and Actions in Millenials’ Europe) 2020-1-IT 2-KA229-079743_2) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Materiālu sagatavoja SBDMV 2.kursa izglītojamais Danieliuss Sumskis