STEAM prasmes - katra audzēkņa realitāte!

SBDMV

Erasmus+ projekts “STEAM prasmes – katra audzēkņa realitāte” Turcijā

Lidzfinanse Erasmus progr logo small

Erasmus+ projekta “STEAM prasmes – katra audzēkņa realitāte” (2019-1-UK01-KA229-061376_3) ietvaros no 14. līdz 18. oktobrim ir notikusi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu un pedagogu vizīte pie projekta partnera-vidusskolas Samsunā, Turcijā.

Projekts sākas 2019.gada rudenī ar koordinatoru saziņu WhatsApp grupā, darbu pie projekta logo izstrādes un aptaujas vākšana par STEAM jomām izpratni.

Pirmajā tikšanā piedalījās skolotāji un audzēkņi no 5 valstīm: Beļģija, Portugāle, Lielbritānija, Latvija un Turcija.

Pirmā diena sākās ar projekta dalībnieku iepazīšanos. Katra projekta vidusskola prezentēja savu valsti un skolu. Skola no Turcijas sagatavoja viesiem muzikālo priekšnesumu, kas noslēdzās ar kopīgu turku deju. Otrajā dienas pusē viesiem tika organizēta ekskursija Samsunas pilsētā, tās ietvaros apmeklējām muzeju, kas veltīts turku karavadonim Mustafa Kemalam Ataturkam, iepazināmies ar Turcijas valsts dibināšanas vēsturiskajiem faktiem.

Trīs dienas audzēkņi strādāja grupās. Brauciena dalībniece Jana atzina: “Projekta laikā mēs strādājām grupās par tēmu “Skābais lietus un tā aktivitāte”. Mēs izveidojām pilsētu, kura tika celta no dabiskajiem materiāliem, pēc tam ķīmijas skolotājs izveidoja improvizēto skābo lietu, un tādā veidā parādīja to ietekmi uz dabu.” Visu dalībvalstu audzēkņi konstatēja, ka improvizētais skābais lietus ir nodarījis kaitējumus gan mājām no koka gan ceļiem no asfalta, gan augiem, un secinājumus atspoguļoja savā atskaitē.

Brauciena dalībnieces Kamilas atziņas: “Turcijā mēs bijām pirmo reizi, tāpēc bija ļoti interesanti iepazīt Turcijas kultūru, tradīcijas. Mēs dzīvojām ģimenēs, kuras uzņēma mūs ar lielu mīlestību, rūpēm un sirsnīgumu. Projekta ietvaros tika organizētas dažādas aktivitātes: brauciens uz dažādām vēsturiskām nozīmīgākajām vietām, braucām ar kuģi kanjona ezerā, apmeklējām vairākus muzejus, aizbraucām arī uz baseinu ar termālo ūdeni, bija iespēja arī iepirkties pilsētas tirgū. Mūsu ceļojumā mēs arī varējām attīstīt savas angļu valodas prasmes un zināšanas, iepazīties ar jauniešiem no vairākām valstīm, uzzināt arī par viņu tradīcijām un kultūru. Turcijas iedzīvotāji ir ļoti viesmīlīgi cilvēki, kuri mums parādīja visu krāšņo un daudzveidīgu turku kultūru, - gan tradicionālos ēdienus, gan zīlēšanu uz kafijas biezumiem, gan sasveicināšanās manieres. Mums ļoti iepatikās šīs ceļojums, un noteikti atgriezīsimies vēlreiz.”

Nedēļas laikā mēs degustējām un baudījām tradicionālo, krāsaino daudzveidīgo turku virtuvi. Visiem projekta audzēkņiem un skolotājiem bija iespēja piedalīties darbnīcā un uzzināt baklavas un konditorejas izstrādājumu pagatavošanas tehnoloģijas.

Pēdējā dienā visiem projekta dalībniekiem tika organizēta ekskursija gidā pavadībā uz Amosjas pilsētu. Kalnā pie Amosijas notika atvadu vakariņas un svinīga sertifikātu pasniegšana. Audzēkņi ar asarām acīs apzinājās, ka projekta dalībnieku pirmā tikšanās tuvojās beigām.

Noslēgumā vēlētos pateikties par viesmīlību Turcijas vidusskolas administrācijai un pedagogu kolektīvam, īpaši skolotājiem Semrai, Nuran, Arzu, Aibanai.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas īstenoto projektu “STEAM prasmes – katra audzēkņa realitāte” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

 

Informāciju sagatavoja:
Projekta kontaktpersona,
Nataļja Grīnfelde