Aktualitātes

koncerta dalībnieki

Atskaites koncerts

2024. gada 29. maijā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā valdīja svētku noskaņojums. Lielajā zālē izskanēja Mācību gada atskaites koncerts, kurā piedalījās vieni no labākajiem audzēkņiem, kuriem šis mācību gads bijis ļoti veiksmīgs un uzvaru pilns.

2023./2024. mācību gads bijis sarežģīts, tomēr radošu notikumu un koncertu pilns. Daudzi jaunie mūziķi prezentēja sevi gan Latvijas, gan starptautiska mēroga konkursos, iegūstot godalgotas vietas.

Atskaites koncertā piedalījās diriģēšanas, vokālās mūzikas, stīgu, klavieru, sitaminstrumentu, pūšaminstrumentu, akordeona, ģitāras spēles nodaļu audzēkņi, koncertmeistari un pedagogi. Klausītāji varēja dzirdēt ne tikai solo izpildītājus, bet arī duetus, trio, stīgu apvienoto orķestri, jaukto kori, vokālo ansambli, apvienoto ģitāristu orķestri un pūtēju orķestri.

Jāatzīmē, ka mēs baudījām ne tikai vidusskolas studentu priekšnesumus, bet bija iespēja dzirdēt arī mūzikas skolas audzēkņus, mazos mūziķus. Viņi spēja attēlot savas jūtas, domas un emocijas, iejusties skaņdarbā ar mūzikas instrumenta palīdzību vai balsi.

Ne tikai ārpus vidusskolas lielās zāles sienām bija karsti, bet arī koncertā valdīja dedzīga atmosfēra. Katrs audzēknis ir kā koša saule, kas dod siltumu  mūsu skolai un klātesošajiem viesiem.

Atskaites koncerta noslēgumā ar Atzinības rakstiem  tika apbalvoti SBDMV audzēkņi no visām nodaļām.

Pateicamies visiem skolas pedagogiem, darbiniekiem, vecākiem par kopīgi paveiktu darbu, mācot, audzinot un atbalstot mūsu audzēkņus viņu radošajā ceļā uz jaunām mūzikas virsotnēm. Kā arī audzēkņiem, kuri virzās uz saviem sapņiem un mērķiem, kuri tiecas pēc savas zvaigznes!

Informāciju sagatavoja Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas
IV kursa audzēkne
Anastasija Vinogradova