Aktualitātes

vokālais ansamblis “Daina”

III Latvijas Tautas mūzikas festivāls, Saldū

Par godu Jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, 03.05.24. notika III Latvijas Tautas mūzikas festivāls ,Saldū. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas vokālais ansamblis “Daina” priecēja Saldus iedzīvotājus ar skanīgajām latgaliešu tautas dziesmām un dziedāja noslēguma koncertā Latg.tautas dziesmu V.Rudušas apd. “Mote dēleņu auklēja”. Koncerta izskaņā visi kolektīvi no Latvijas vienojās vienā kopdziesmā A.Sējāns “Ai tu mana brāļa sēta”. Šī dziesma deva milzīgu prieka koncentrāciju visiem dalībniekiem un klausītājiem. Tautas mūzikas festivāls sasaucās ar pavasari dabā. Koncerta noslēgumā visi kolektīvi tika apbalvoti ar Atzinības rakstiem, saņemtas dāvanas! Gribētos pateikt lielu paldies vokālajam ansamblim “Daina”, kurš vēsta mīlestību uz mūziku klausītāju sirdīs.