MS nodaļas

Klavieru nodaļa

Klavieru

 

Klavierspēle – labs prāta asuma treniņš. 

Tā veicina mērķtiecību un disciplinē. Attīsta koncentrēšanās prasmi un bagātina emociju pasauli. Ievērojami paplašinās redzesloks. Spēlējot klavieres, bērnam uzlabojas kustību koordinācija, jo vienlaicīgi darbojas abas smadzeņu puslodes. Tiek attīstīti daudzi atmiņu veidi: redzes, dzirdes, kustību, tēlainā un emocionālā atmiņa. Muzikālā izglītība attīsta saskarsmes prasmes un estētisko gaumi. Kopumā mācības veido harmoniskas personības izaugsmi. 

Ja ir vēlēšanās un darbaspēks, katram mūsu audzēknim ir iespēja parādīt savas spējas ne tikai mūsu skolas pasākumos, bet arī spēlēt citās Latvijas pilsētās un doties uz ārzemju konkursiem. Mūsu audzēkņi ir vairāku Latvijas un ārzemju konkursu laureāti. 

Mūzikas skolas gados audzēknis apgūst klavierspēli, teorētiskos priekšmetus (mūzikas mācība, mūzikas literatūra), kolektīvo muzicēšanu (dziedāšana korī), klavieru ansambli (spēle četrrocīgi), pavadījumu (spēle ar citu instrumentālistu, piemēram, saksofonistu, vijolnieku, flautistu utt.). 

Nodaļas pedagogi un pasniedzamie priekšmeti:
Arnita Tāraude – klavierspēle, pavadījums. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Mūzikas skolas IP Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle vadītāja.
Elīna Bambāne – klavierspēle, pavadījums.
Nataļja Baškatova – klavierspēle, pavadījums, vispārējās klavieres.
Nadežda Boļšakova – klavierspēle, pavadījums, vispārējās klavieres.
Ināra Bitiņa – klavierspēle, pavadījums, klavieru ansamblis, vispārējās klavieres.
Ilona Broka – klavierspēle.
Jevgenija Hozjainova – klavierspēle, pavadījums, vispārējās klavieres.
Mariama Istratija-Šaboldina – klavierspēle, pavadījums, klavieru ansamblis, vispārējās klavieres.
Brigita Kornaševska – klavierspēle, pavadījums, vispārējās klavieres.
Ilona Kuļa – klavierspēle, pavadījums, klavieru ansamblis, vispārējās klavieres.
Līvija Mazurova – klavierspēle, pavadījums, klavieru ansamblis.
Elgars Murāns – klavierspēle, pavadījums, vispārējās klavieres.
Laura Onzule – klavierspēle, pavadījums, klavieru ansamblis, vispārējās klavieres.
Lilija Plotiņa – klavierspēle, vispārējās klavieres.
Jana Pupeļa – klavierspēle, klavieru ansamblis, vispārējās klavieres.
Ilona Sajevska – klavierspēle, pavadījums.
Gaļina Simonova – klavierspēle, vispārējās klavieres.
Vera Smirnova – klavierspēle, pavadījums, klavieru ansamblis, vispārējās klavieres.
Ināra Zdanovska – klavierspēle, pavadījums.
Diāna Nurgaļijeva – vispārējās klavieres.