MS nodaļas

Stīgu instrumentu nodaļa

stigu

 

Mūzikas skolas stīgu instrumentu ģimene ir draudzīga, kupla un radoša. Tajā mācās 35 skolēni, kuri apgūst vijoles, alta, čella, kontrabasa un kokles spēli.  

Audzēkņi muzicē gan kā solisti, gan arī kā ansambļu un orķestra dalībnieki. Šogad skolas stīdzinieki aktīvi gatavojas valsts konkursam, rīko dažādas meistarklases, koncertus. Stīgu instrumentu nodaļas (lociņinstrumenti un kokle) vadītāja ir Ļubova Marhileviča (vijole), kura strādā plecu pie pleca ar radošiem un profesionāliem pedagogiem: Ingu Zeili (vijole, alts), Igoru Ozunu (vijole), Maigu Zelču (vijole, alts), Staņislavu Petkeviču (vijole, alts), Olgu Pimanovu (vijole), Jadvigu Emeli (vijole), Olgu Gavrilovu (čells), Nikolaju Sļusaru (kontrabass) un Maiju Samorodovu (kokle).   

Mūzikas skolas stīgu instrumentu nodaļas orķestri vada Roberts Saulevičs. Mūsu absolventi bez grūtībām stājas vidusskolā vai arī turpina mācības citās iestādēs, neaizmirstot mūziku – spēlējot savam priekam vai darbojoties orķestra sastāvā.  

stigu4

 

 

 

gitaristi

Mūzikas skolas ģitāras spēles nodaļas vadītājs ir Staņislavs Kozlovskis. Mūzikas skolā ģitārspēles stundas pasniedz Jevgēņijs Seļivanovs, Ināra Činikailo un Staņislavs Kozlovskis. Mūzikas vidusskolā ģitāras spēli pasniedz Staņislavs Kozlovskis.  

Ģitāras spēles nodaļā ir iespējams apgūt klasisko ģitārmūzikas repertuāru un muzicēt arī ansambļos un ģitāristu orķestrī.  

Šobrīd vidusskolā mācās 3 stīgu nodaļas  audzēkņi, kuri aktīvi iesaistās skolas pasākumos un koncertos. Mūsu audzēkņi piedalās daudzos konkursos - gan valsts, gan starptautiskajā mērogā -, un ir to laureāti. Mūsu skolēni un studenti piedalās gan skolas organizētajos pasākumos, gan pilsētas pasākumos Tiek organizētas ģitāras spēles meistarklases, uz kurām tiek aicināti daudzi izcili pedagogi. Mēs piedalāmies konkursos un meistarklasēs arī citās valstīs. Nodaļa organizē Starptautisko jauno ģitāristu konkursu DOLCE CHITARRA

Mūsu absolventi turpina attīstīties mūzikas jomā, daudzi ir kļuvuši par ģitāras spēles pedagogiem. Mūsu skolas unikālie pedagogi var atrast katram audzēknim savu īpašu pieeju, lai pilnā mēra attīstītu jaunos talantus.