MS nodaļas

Kora klases nodaļa

 MS Kora n

Kora klasē mācās 56 audzēkņi. Paralēli individuālajām nodarbībām solo dziedāšanā un klavierspēlē, viņi apgūst  deklamāciju un kolektīvo muzicēšanu. Teorētiskās zināšanas iegūst mācību priekšmetā “Mūzikas mācība”. 

Skolā darbojas zēnu koris, jaunāko klašu meiteņu koris, vidējo klašu meiteņu koris un desmit dažādi mācību ansambļi. Šie kolektīvi pārstāv skolu koru festivālos, konkursos, kā arī vairākas reizes gadā priecē klausītājus tematiskajos atklātajos mācību koncertos, kuri tiek veltīti audzēkņu vecākiem un draugiem. 

Kora klases audzēkņi regulāri uzstājas ar solo priekšnesumiem gan skolas koncertos, gan ārpusskolas rīkotajos pasākumos, kā arī piedalās dažādos konkursos (piem. T.Brokas jauno dziedātāju konkursā, Aglonas bazilikas dziesmu konkursā “Dziedu Dievmātei”, “ Skaņais bolss”  u.c. ), kur konkursanti iegūst godalgotas vietas un skatītāju atzinību. 

Mācību gada beigās regulāri norisinās Dienvidlatgales reģiona mūzikas skolu koru festivāls-koncerts. Šogad tas izskanēs deviņpadsmito reizi. Par tradīciju šajā festivālā ir kļuvusi kopīga kolektīva sadziedāšanās kopā ar SBDMV  kamerorķestri  A.Broka vadībā. 

Katru gadu vairāki kora klases absolventi tiek uzņemti mācībām Mūzikas vidusskolas vokālajā vai kordiriģēšanas nodaļā. 

 MS Kora Kolektivi

 MS Kora laur