Kora klases nodaļa

 kora kl

Kora klasē mācās 55 audzēkņi. Bez individuālajām nodarbībām solo dziedāšanā un klavierspēlē tie apgūst kolektīvo muzicēšanu trijos koros un septiņos mācību ansambļos.

Vairākas reizes gadā notiek tematiskie atklātie mācību koncerti audzēkņu vecākiem un draugiem. Mācību gada beigās regulāri notiek Dienvidlatgales reģiona mūzikas skolu koru festivāls-koncerts.

Šogad tas notiks deviņpadsmito reizi.

Kora klases audzēkņi regulāri piedalās dažādos konkursos, kur vienmēr gūst labus panākumus. Nozīmīgākais šajā mācību gadā būs Valsts konkurss solo dziedāšanā, kurā jāpiedalās visiem audzēkņiem.

Katru gadu vairāki kora klases absolventi tiek uzņemti mācībām Mūzikas vidusskolas vokālajā vai kordiriģēšanas nodaļā.

 


Drukāt   E-pasta adrese