MS nodaļas

Akordeona spēles nodaļa

Akordeona sp

Skola

Mūzikas skolas akordeona nodaļas vadītāja ir Anna Grebeža. Skolā profesionālos priekšmetus pasniedz sekojoši pedagogi: Ņina Laškova, Anatolijs Petkevičs, Tatjana Saratova, Kristīne Rusakoviča, Anna Grebeža, Marija Piskunova. Pašlaik akordeona nodaļā mācās ap 30 audzēkņu. Audzēkņiem ir iespēja apgūt sekojošus mācību priekšmetus: akordeona spēle, ansambļa spēle, orķestris. 

Mēs uzstājamies gan kā solisti, gan kā dažādu ansambļu dalībnieki. Audzēkņiem it īpaši patīk kolektīvā muzicēšana, tāpēc mēs bieži muzicējam akordeonistu orķestrī un spēlējam dažādos festivālos un pilsētas svētku koncertos. Katru gadu mūzikas skolas audzēkņiem ir iespēja muzicēt Latvijas akordeonistu orķestra salidojumā. Mūzikas skolas akordeonistu orķestri vada Anna Grebeža. 

Akordeona nodaļas audzēkņi, ar solo priekšnesumiem un uzstāšanos dažādu kolektīvu sastāvos, regulāri piedalās dažādos konkursos un festivālos, kur vienmēr gūst panākumus, un ir kļuvuši par valsts un starptautisko konkursu laureātiem. Akordeona nodaļa var lepoties ar mūsu absolventiem, jo daudzi mūzikas skolas audzēkņi ir iestājušies mūzikas vidusskolā un turpina attīstīt savas iemaņas un prasmes. 

Katru gadu Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notiek Latgales reģiona akordeonistu konkurss, kurš pulcē kopā akordeonistus no Latgales reģiona mūzikas skolām. 2022. gadā norisinājās ļoti interesants pasākums: Latgales reģiona akordeonistu seminārs "Gribu būt mūziķis", kura galvenais vadmotīvs bija jauno akordeonistu, mūzikas skolu audzēkņu un topošo profesionālo mūziķu, vidusskolas audzēkņu un mūzikas akadēmijas studentu sadarbības veicināšana. Fināla pasākums tika atklāts ar Latgales reģiona mūzikas skolu akordeonistu apvienotā orķestra priekšnesumu.