MV nodaļas

Kordiriģēšanas nodaļa

 MV dir

 

Mūzikas vidusskolas Kora diriģēšanas nodaļā strādāstrādā: Eugenija Dakša (nod.vadītāja), Maruta Veličko, Jevgeņijs Ustinskovs, Edgars Znutiņš. Audzēkņiem, kuri apgūst "Baznīcas mūzikas dzīves organizatora" programmu, ērģeļspēli māca Baiba Betlere un Ilona Sajevska. 

Kora diriģēšanas mācību programmu apgūst 9 audzēkņi, no tiem 2  apgūst programmu "Baznīcas mūzikas dzīves organizators". Audzēkņi aktīvi piedalās Latvijas, Latgales un Daugavpils kultūras pasākumos. 

Mūzikas vidusskolā šajā mācību gadā darbojas divi mācību kolektīvi – jauktais koris un vokālais ansamblis. Jauktā kora vadītājs ir J. Ustinskovs, vokālo ansambli vada M. Veličko. Jauktais koris ir vairāku Latvijas un Starptautisko koru konkursu laureāts (Lietuvā, Polijā, Baltkrievijā u.c.). Visi audzēkņi, kas absolvējuši kordiriģēšanas nodaļu, veiksmīgi startē iestājpārbaudījumos augstākajās mācību ietādēs (2022.gadā kordiriģēšanas nodaļu pabeidza 4 audzēkņi – 3 iestājās JVLMA, un 1 audzēkne iestājās DU). Mūsu absolventi strādā par pedagogiem un kordiriģentiem Latvijā un ārzemēs, dzied profesionālajos koros. 

2016. gadā tika dibināts 1. Starptautiskais Staņislava Broka Jauno kordiriģentu konkurss. 2022. gadā norisinājās 2. Starptautiskais Staņislava Broka Jauno kordiriģentu konkurss, kurā 5 audzēkņi saņēma godalgotas vietas.  

Mūsu audzēkņi piedalījās arī citos Starptautiskajos konkursos – Lietuvā un Latvijā -, kur arī ieguva godalgotas vietas.