MV nodaļas

Mūzikas teorijas nodaļa

teorija

Mūzikas teorijas nodaļa tika izveidota 2003. gadā. Tās izveidi pēdējā desmitgadē sekmēja ne tikai teorētiķu gūtie labie rezultāti valsts mēroga konkursos, bet arī daudzu SBDMV reflektantu sasniegumi mūzikas teorētiskajos priekšmetos. 

Nodaļas vadītāja Dr. paed. Gaļina Zavadska. Izglītības programmas "Mūzikas vēsture un teorija" kvalitatīvā īstenošanā iesaistīti pieredzes bagāti pedagogi – teorētiķi: G. Zavadska (solfedžo, harmonija, mūzikas literatūra), L. Deruka (latviešu mūzikas literatūra, mūzikas forma, muzikoloģijas pamati, metodika), O. Gončarova (solfedžo, harmonija, polifonija, mūzikas forma), A. Vecumnieks (kompozīcija) un jaunie pedagogi, mūsu skolas absolventi A. Saveļjevs (kora literatūra, mūzikas literatūra) un A. Lapinska (mūzikas teorija un solfedžo).

Pašlaik izglītības programmā "Mūzikas vēsture un teorija" mācās astoņi audzēkņi. Mūsu nodaļas audzēkņi piedalās ar savām kompozīcijām dažādos starptautiskos un Valsts konkursos un iegūst augstas pakāpes diplomus. 

Nodaļas darbības mērogs – kvalitatīvi sagatavot audzēkņus tālākajām muzikoloģijas vai kompozīcijas studijām augstskolā, un mūsu nodaļas absolventi - Anastasija Paļčevska veiksmīgi turpina mācības N. Rimska-Korsakova Sanktpēterburgas Valsts konservatorijā muzikoloģijas nodaļā, un Renāts Cvečkovskis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā kompozīcijas nodaļā.