MV nodaļas

Stīgu instrumentu nodaļa

stigu

Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu vadītāji ir Inga Zeile (lociņinstrumenti) un Staņislavs Kozlovskis (ģitāra). Mūzikas vidusskolā strādā sekojoši pedagogi: Igors Ozuns (vijole),Inga Zeile (vijole,alts), Staņislavs Petkevičs (vijole, alts), Maiga Zelča (vijole, alts), Olga Gavrilova (čells), Staņislavs Kozlovskis (ģitāra, kotrabass). Radniecīgo instrumentu vidusskolā māca Nikolajs Sļusars un Ieva Livmane (kontrabass), Jevģēnijs Seļivanovs (ģitāra).  Vidusskolā mācās audzēkņi no Daugavpils un  Daugavpils reģiona mūzikas skolām, kuri šobrīd apgūst vijoles, čella,  kontrabasa un ģitāras spēli. Audzēkņi muzicē gan kā solisti, gan kā ansambļu un orķestra dalībnieki. Vidusskolas stīgu kamerorķestrim ir cieša  sadarbība ar Daugavpils pilsētas orķestri “Daugavpils Sinfonietta”. Audzēkņiem un pedagogiem ir iespēja koncertēt ar izciliem latviešu un ārzemju mūziķiem dažādos mūzikas projektos, kur atskaņo klasisko un populāro mūziku. Audzēkņi aktīvi piedalās skolas un pilsētas organizētos pasākumos.

Gitaras sp nod

Mūzikas vidusskolas ģitāras spēles nodaļas vadītājs Staņislavs Kozlovskis. Ģitāras spēlēs nodaļā ir iespējams apgūt klasiskas ģitāras spēli. Skolā strādā sekojoši pedagogi - Staņislavs Kozlovskis, Jevgēnijs Seļivanovs un Ināra Činikailo.  Vidusskolā mācās 3 audzēkni, kuri ir daudzu konkursu laureāti un diplomanti. Mūsu audzēkņi un pedagogi muzicē gan kā solisti, gan kā ansambļu un orķestru dalībnieki.