MV nodaļas

Klavieru nodaļa

piano finis

Mūzikas vidusskolas KLAVIERU NODAĻĀ strādā pedagogi Aivars Broks, Ilona Broka, Elīna Bambāne, Ilona Sajevska, Larisa Ļebedeva, Ināra Zdanovska, Baiba Betlere, Līvija Mazurova un Anastasija Jevstigņejeva,

2022./2023. m.g. klavierspēles un ērģeļspēles mācību programmas apgūst 12 audzēkņi. Audzēkņi ar ļoti labiem rezultātiem sevi ir pierādījuši vietējā un starptautiskā mēroga pasākumos. Valsts un starptautiskajos konkursos ir izcīnītas godalgotas vietas, festivālos iegūtas balvas un atzinības gan solo, gan klavieru dueta un kameransambļa sastāvā.

No konkursiem var minēt Concour musical de France, Starptautiskais pianistu konkurss Serbijā, Lielbritānijā, Krievija, ansambļu konkursi Kauņā, Viļņā, Liepājā un Daugavpilī.

Nodaļa organizē Starptautisko kameransambļu konkursu Nova Musica un koncertmeistaru konkursu Daugavpils koncertmeistars, kuri notiek reizi divos gados. Katru gadu norisinās Starptautiskais konkurss Viva La Musica, kurā piedalās visu nodaļu audzēkņi.

Reizi gadā pianisti rīko lielu koncertu, kur spēlē gan solisti, gan ansambļi un piedalās orķestris Daugavpils Sinfonietta. Kā vienu no spilgtākajiem notikumiem var minēt koncertu KARNEVĀLS, kurā klavieru nod. audzēkņi ar orķestri atskaņoja K.Sensansa Dzīvnieku karnevālu.

Audzēkņi – ērģelnieki kopā ar ped. B.Betleri arī aktīvi iesaistās Latvijas ērģelnieku dzīvē, piedaloties festivālos, ērģelnieku dienās, rīkojot koncertus Dievnamos.

Pedagogi pianisti I.Broka, E.Bambāne, A.Broks ar lielu entuziasmu uzstājas dažāda veida koncertos un festivālos.

Klavieru nodaļa organizē arī festivālus un tālākizglītības kursus Daugavpils reģiona mūzikas skolu pedagogiem un audzēkņiem, sadarbojoties ar JVLMA mācībspēkiem, kā arī kolēģiem no citām mācību iestādēm. Mācību laikā klavieru nodaļas audzēkņiem tiek dota iespēja apgūt klavierspēles specialitātes profesijas dažādās izpausmes. Liela uzmanība tiek pievērsta gan solo, gan ansambļa spēles prasmei, kas tiek apgūta koncertmeistaru klases un kameransambļa nodarbībās. Koncertmeistaru klasē kopā ar profesionāliem mūziķiem - vokālistiem un instrumentālistiem - tiek iestudēta vokālā un instrumentālā kamermūzika, jo tieši koncertmeistara profesijai ir liela perspektīva. Kameransambļa spēlē tiek iesaistīti mūsu skolas dažādu specialitāšu audzēkņi un pedagogi, kas vienmēr priecē klausītājus un bagātīgi papildina koncertu repertuāru. Mācību programmā ir iekļauti tādi noderīgi priekšmeti kā Lasīšana no lapas, Metodika un Pedagoģiskā prakse. Audzēkņi un pedagoģi aktīvi piedalās ERASMUS+ projektos tādos, kā prakse Milānā, Lisabonā, Seviljā, kā arī STEAM, SEZAM un citos.

Mūsu absolventi turpina mācības Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijā, Igaunijas Mūzikas un teātra akadēmijā, Daugavpils Universitātē

 

 

foto pianisti