Erasmus+ darba vērošana Itālijā

Lidzfinanse Erasmus progr logo small

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Klavieru nodaļas vadītāja Ilona BROKA  un Mūzikas vēstures un teorijas nodaļas vadītāja Gaļina ZAVADSKA no 2019. gada 14.oktobra līdz 18.oktobrim Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projekta “Ar tradīcijām uz inovācijām” ietvaros apmeklēja darba vērošanu līdzīgās mūzikas skolās un ar mūziku saistītās iestādēs Milānā, Itālijā, uzņemošās organizācijas Giovani per l'Europa sagatavotajā programmā.

Projekta mērķi bija: iepazīties ar jauniem nošu materiāliem un mūsdienu itāļu mūziku, lai paplašinātu mūsu audzēkņu dažādu instrumentu spēles repertuāru, veicināt mūsu audzēkņu integrēšanos Eiropas mūzikas kultūrā, 4 dažādu mūzikas skolu un iestāžu apmeklējums, kurās tiek mācīta gan senā mūzika, gan mūsdienu mūzika, gan populārā mūzika, gan džezs.

Šajās dienās piedalījāmies stundu vērošanā, tikāmies ar ārvalstu kolēģiem, pārrunājām mūzikas pasniegšanas aktuālos jautājumus vairākās Milānas mūzikas skolās. Mūzikas skolās notika iepazīšanās ar mācību vidi, pasniegšanas metodikām, skolu aprīkojumu, mācību grafiku un programmām. Ar uzņemošo iestāžu mācībspēkiem tika pārrunāti turpmākās sadarbības jautājumi, skolēnu apmaiņas projekti Itālijā. Vizītes laikā arī tika apmeklētas vairākas kultūriestādes, kas tieši saistītas ar mūziku: operas teātris La Scala, Dž.Verdi fonda centrs u.c.

Pirmā skola Itālijā, ar kuru mēs iepazināmies, bija mūziķu asociācija un mūzikas skola Il Classico Musica e Arte (www.ilclassico.it), kurā mācās dažāda vecuma bērni un jaunieši. Asociācijas Il Classico Musica e Arte, kas dibināta 1989.gadā, mērķis ir veicināt mūzikas mācīšanu kā līdzekli talanta un māksliniecisko izpausmju attīstībai. Uzmanības centrā ir izglītības process, kurš ir tendēts uz laimīga indivīda izaugsmi un viņa spēju harmoniski attīstīties.

Skola ir neliela, bet mājīga. Telpas ir nelielas un ērtas. Notiek nodarbības klavierspēlē, stīgu instrumentu spēlē, arfas spēlē. Mums bija interesanti  uzzināt, ka skolas vecuma bērni (9 – 10 gadi) kompozīcijas nodarbībās jau raksta partitūras lielajam izpildītāju sastāvam. Pāris skaņdarbus mums uzdāvināja viņu pedagoģe – komponiste.

Pedagogi ir profesionāļi ar augstāko izglītību, un pats direktors ir čellists, kurš ir bijis Rīgā un ir pazīstams ar Rīgas čellistiem. Tas bija patīkams pārsteigums! Skolotāji Il Classico Musica e Arte ir mūziķi, kas aktīvi darbojas uz starptautiskās mūzikas skatuves un kuri augstu vērtē jaunās paaudzes muzikālo izglītību: viņi strādā ar entuziasmu, meklējot arvien efektīvāku metodiku, kuru pastāvīgi atjauno.

Ceram, ka šajā skolā mēs kādreiz varētu ar Erasmus projektu palīdzību aizbraukt, lai arī mūsu audzēkņi varētu pilnveidot savas kompozīcijas prasmes  un pamācīties arī arfas spēli.

 Otrā vizīte mums bija uz  Mūzikas institūtu (Mussida Music Publishing CMP) (www.cmp.it), kur nodarbības notiek labi aprīkotās telpās, skaņu ierakstu studijās, ar lielisku skaņu izolāciju. Starp citu, katram studentam ir personīga mugursoma, kuru nodrošina pati skola, ar skolas nosaukumu. Mūzikas institūts tiek atzīts par nozīmīgu iestādi, kura veic metodisku darbu un  popularizē mūsdienu mūziku un džezu jau kopš 1984. gada.

Redzams, ka skolas vadība arī  ir ļoti mūsdienīga un progresīva. Visas telpas, gan mācību, gan atpūtas, ir aprīkotas ar modernām tehnoloģiskām iekārtām. Mes tikām iepazīstināti ar dažādām iekārtām, kas uzlabo un veicina skolotāja darbu klasē, motivē audzēkņus un padara izglītošanās procesu interesantāku. Protams, mūzikas instrumenti arī ir labākie savā jomā.

Institūta vadība ieinteresējās par sadarbību ar mūsu vidusskolu, un mēs arī labprāt noorganizētu apmaiņas braucienus starp audzēkņiem, īpaši labi būtu piedalīties OPEN WEEK nedēļas pasākumos institūtā, jo sajā nedēļā notiek meistarklases, koncerti, lekcijas ar Itālijas populāriem un zināmiem mūziķiem.

Trešā vizīte mums bija uz CASA VERDI māju (www.casaverdi.it). Šī ēka ir ļoti grezna, skaista, ar savu pārsteigumu pilnu vēsturi! Pirmajā stāvā atrodas dārzs, pa kura ceļiņu mēs nonācām tieši līdz komponista Džuzepes Verdi un viņa sievas kapam. Šajā mājā, jau sākot no 1899.g., tiek izmitināti mūziķi, kuri bija veltījuši visu savu dzīvi mūzikai, bet dzīves beigās dažādu apstākļu dēļ palika vai nu bez iztikas līdzekļem, vai ar dažādām veselības problēmām. Tā novēlēja fonda pamatlicējs  D.Verdi, kurš savā testamentā novēlēja visu savu mantu šim fondam. Bet šajā Verdi mājā rod patvērumu un mitekli arī jaunie mūziķi.

Arī šodien Verdi mājā jaunie mūziķi dzīvo un strādā blakus saviem vecākiem kolēģiem. Un tā tiešām ir ļoti laba ideja, jo viņi mācās viens no otra, komunicē un palīdz viens otram.

Mājas pirmajā stāvā atrodas muzejs, kur var redzēt gan mūzikas instrumentus, gan personīgās mantas, gan ordeņus, kuri piederēja D.Verdi. Otrajā stāvā ir skaista koncertzāle, kur divas reizes nedēļā notiek koncerti. Šā nama apmeklējums iespiedās ļoti dziļi atmiņā. Likās, ka katrā priekšmetā, katrā istabā, katrā gleznā, ir saglabājies izcilā itāļu mūziķa gars un dvēsele.

 

Ceturtā iestāde bija mūzikas skola MC di musica (www.scuoladimusicamc.it). Skolā pamatā ir jauni un ambiciozi pedagogi, modernas telpas ar labu skaņas izolāciju, labs instrumentu aprīkojums. Skolā mācās ģitāras spēli, klavieres, dziedāšanu. Pats direktors ir ar pianista un diriģenta izglītību. MC mūzikas skola ir dibināta 2010. gadā. Jau 2013.gadā skola ir kļuvusi par eksaminācijas centru Londonas mūzikas koledžai un šeit var saņemt izglītības sertifikātu, kas ir ļoti ērti.

Interesanti ir tas, ka skola neierobežo izglītojamo vecumu: šeit var mācīties visu mūžu un skolai finansējums ir gan valsts, gan privātais (vienādās daļās).

Mūsu Milānas apmeklējuma laikā tika organizētas arī daudzas ekskursijas.

La Scala operteātrī mēs varējām izzināt šo brīnišķīgo telpu gan no ložas, gan no orķestrantu vietām un varējām arī vērot, kā tiek veidotas dekorācijas G.F.Hendeļa operas pirmizrādei Jūlijs Cēzars Ēģiptē.

Mums pietika dūšas uzkāpt uz augsto Milānas Doma Duomu jumta, no kura pavērās izcils skats uz visu Milānu.     

Ar lielu interesi aplūkojām arī slaveno Itālijas mākslinieku gleznas  Brera galerijā (Rafaels, Tintoretto, Karavadžo, Modiljāni  un citi).

Ļoti iespaidoja mūs arī Cimitero Monumentale Di Milano apmeklējums. Tas ir viens no skaistākajiem kapiem Eiropā, kur ir apglabāti daudzi slaveni mūziķi, mākslinieki, rakstnieki, dzejnieki: to starpā arī diriģenta A.Toskanīni un pianista V.Horovica ģimenes.

Šo kursu laikā mums radās jaunas idejas un priekšstats par to, kā mēs varētu uzlabot gan mācību vidi, gan savas izglītības programmas, gan komunikatīvās atttiecības savā skolā. Bija vērtīgi novērot kolēģu darba vidi, iegūt jaunu pieredzi un dalīties arī ar savu, iegūt jaunus paziņas un kontaktus iespējamai turpmākai sadarbībai, kas ir būtisks faktors inovatīvo ideju realizēšanā praksē. Protams, tika uzlabotas arī angļu valodas zināšanas, kā arī apgūta itāļu valoda sarunvalodas līmenī.  

Liels personīgs paldies ir jāsaka kursu uzņemošās organizācijas Giovani per l'Europa koordinatoram Antonio KORILJANO (Antonio Corigliano) par radošu un atbildīgu attieksmi, kā arī gatavību jebkurā brīdī sniegt savu palīdzību.

Arrivederci sole Italia! Ci rivedremo sicuramente!

 (Uz redzēšanos saulainajā Itālija! Mēs noteikti vēl tiksimies!)

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projektu “Ar tradīcijām uz inovācijām” (2019-1LV01_KA102-060185) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Klavierspēles izglītības programmas vadītāja skolotāja Ilona Broka

 


Drukāt   E-pasta adrese