Mūzikas skolotāju darba vērošana Ungārijā

Lidzfinanse Erasmus progr logo small

No šī gada 19. -26. janvārim, Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas (SBDMV) pūšaminstrumentu nodaļas pedagogi Gints Ratnieks un Ojārs Tūmiņš, Erasmus+ profesionālo skolu programmas projekta “Ar tradīcijām uz inovācijām” ietvaros devās darba vērošanā līdzīgā mūzikas skolā  Pēčā (Ungārija).

Projekta mērķis bija iepazīties ar ungāru kolēģu darba specifiku, metodiskajiem materiāliem, audzēkņu attīstības virzieniem kā arī ar nacionālo ungāru mūzikas kolorītu, lai paplašinātu savas zināšanas, redzesloku un radošo pieeju darbā ar SBDMV audzēkņiem un studentiem.

Ferenca Lista vārdā nosauktajā Pēčas Mūzikas vidusskolā bija iespēja iepazīties gan ar akadēmiskās mūzikas, gan džeza un populārās mūzikas virzieniem. Nedēļu garajā stundu vērošanas procesā tika apmeklētas pūšaminstrumentu ( trompetes, flautas, saksofona, tubas), muzikāli teorētisko (Solfedžo, mūzikas literatūras), vokālās, stīgu instrumentu, sitaminstrumentu un džeza trompetes stundas.

Vizītes pirmajā dienā mūs pieņēma skolas direktors un vijoles klases pedagogs Attila Zsoldos un skolas mācību daļas vadītāja un solfedžo skolotāja Marietta Verle. Šīs tikšanās laikā tikām iepazīstināti ar Ungārijas mūzikas skolu sistēmu un Pēčas Ferenca Lista mūzikas vidusskolas nozīmi pilsētas kultūras hierarhijā. Saskatījām daudzas kopīgas iezīmes ar mūzikas skolu sistēmu Latvijā ( bērnu vecums uzsākot mācības, instrumenta apgūšanas ilgums, gados,  mūzikas skolā u.c.) Tomēr novērojām arī atsevišķas atšķirīgās nianses, proti, specialitātes priekšmetu apguve pirmajos 3 gados notiek divreiz pa 20 minūtēm nedēļā, paredzēto 40 minūšu stundas vietā, kā arī pēc mūzikas skolas absolvēšanas ir iespēja turpināt apgūt specialitātes priekšmetus tur pat skolā un pēc tam stāties universitātēs un augstskolās ar mūzikas novirzienu (nejaukt ar mūzikas vidusskolu). Pēčas mūzikas skolā mācās ap 800 audzēkņu un skola sadalīta četros dažādos korpusos. Pilsētā netrūkst arī mūzikas privātskolu (kopumā ap 10) un konkurence esot liela.

Vērojot dažādu instrumentu nodarbības bijām sajūsmā par  daudzveidīgo repertuāru, ko apgūst audzēkņi. Ar interesi klausijāmies gan ungāru nacionālās mūzikas harmonijās un to īpatnībās, gan arī populārajā vācu un austriešu komponistu radītajā mūzikā . Šī  mūzikas repertuāra daudzveidība skaidrojama ar Pēčas ģeogrāfisko stāvokli un tās multikulturālo identitāti ( saskatījām līdzību ar Daugavpili).

Pateicoties mūsu lieliskajam kuratoram un pianistam András Cortesi, radās iespēja ielūkoties arī Pēčas Mūzikas, Mākslas un Drāmas  vidusskolā un vērot trompešu klases nodarbības lieliskā Pēčas Simfoniskā orķestra trompešu grupas koncertmeistara Peter Solymosi pavadībā.

Vizītes 4. dienā, mums bija iespēja piedalīties gan kā dalībniekiem, gan klausītājiem skolas organizētajā audzēkņu koncertā. Koncerta struktūra bija veidota tā, lai mums būtu iespēja ieklausīties pēc iespējas dažādākos mūzikas instrumentos un mūzikas žanros.

Ārpus stundu vērošanas un metodiskā darba, mums bija iespēja iepazīties ar Pēčas pilsētas vēsturi un kultūru. Interesanti bija uzzināt, ka pilsēta dibināta Romas Impērijas laikos un ir vairāk kā 2000 gadu veca. Tāpat savus nospiedumus pilsētas izskatā atstājušas mainīgās vēsturiskās varas kā, piemēram, turki. Pilsētas centrālajā laukumā vērojama skaista Turku laikos celta mošeja. Viscaur gleznaino pilsētu vērojamas skulptūras par godu atpazīstamākajiem ungāru mūzikas un mākslas dižgariem. Pēčas pilsētai ir sava koncertzāle un tur bāzējas viens no labākajiem valsts simfoniskajiem orķestriem. Tāpat Pēčā ir teātris un baleta trupa.

Vizītes noslēgumā vēlreiz tikāmies ar Ferenca Lista Pēčas mūzikas vidusskolas vadību, lai dalītos iespaidos par nedēļā novēroto un piedzīvoto. Jāteic, ka vienu no vissvarīgākajām lietām, ko mēs ieguvām vizītes laikā bija personiskie kontakti. Mums būs iespēja dalīties ar repertuāru un metodiskajiem materiāliem.

Šī noteikti bija lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku, iegūt jaunas pozitīvas vēsmas turpmākajam darbam kā arī deva neatsveramu pieredzi.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas profesionālo skolu sektora projektu “Ar tradīcijām uz inovācijām” (2019-1LV01_KA102-060185) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Pūšaminstrumentu spēles pedagogs Ojārs Tūmiņš


Drukāt   E-pasta adrese