Uzņemšanas noteikumi, iestājeksāmenu prasības un vērtēšana Profesionālās ievirzes izglītības programmās 1. – 8. klasēs

Uzņemšanas noteikumi, iestājeksāmenu prasības un vērtēšana Profesionālās ievirzes izglītības programmās 1. – 8. klasēs

 1. Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola (turpmāk SBDMV) uzņem mūzikas skolā bērnus – LR pastāvīgos iedzīvotājus – no 6 līdz 18 gadu vecumam profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei.
 2. SBDMV uzņem audzēkņus sekojošās izglītības programmās:
  Taustiņinstrumentu spēle
  - Klavierspēle,

  - Akordeona spēle;
  Stīgu instrumentu spēle
  - Vijoļspēle,

  - Alta spēle,
  - Čella spēle,
  - Kontrabasa spēle,
  - Ģitāras spēle,
  - Kokles spēle;
  Pūšaminstrumentu spēle
  - Flautas spēle,

  - Obojas spēle,
  - Klarnetes spēle,
  - Saksofona spēle,
  - Fagota spēle,
  - Mežraga spēle,
  - Trompetes spēle,
  - Trombona spēle,
  - Tubas spēle,
  - Eifonija spēle;
  Sitaminstrumentu spēle;
  Vokālā mūzika - Kora klase.
  Mācības SBDMV notiek latviešu valodā un bilingvāli.
 3. Stājoties SBDMV, vai nu klātienē (iepriekš pierakstoties pa tālr.65407900) vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. iesniedz zemākminēto dokumentu kopijas:
  3.1. vecāku iesniegums (pieejams mājaslapā www.sbdmv.lv);
  3.2. dzimšanas apliecības kopija;
  3.3. medicīnas izziņa.
 4. Bērnu atbilstību izglītības programmu uzsākšanai nosaka, rīkojot iestājpārbaudījumus.
 5. Iestājpārbaudījumu vērtē pēc 10 ballu skalas. Pietiekams vērtējums ir no 4 līdz 10 ballēm, nepietiekams vērtējums 3 balles un zemāk.
 6. Bērnus vērtē uzņemšanas komisija ne mazāk kā 3 pedagogu sastāvā, kuras sastāvu apstiprina SBDMV direktors.
 7. Bērnus SBDMV uzņem konkursa kārtībā. Konkurss notiek pēc kopējā punktu skaita, kas ir iegūti, pamatojoties uz iestājpārbaudījumu rezultātiem.
 8. Iestājpārbaudījuma rezultātus ieraksta protokolā, kuru paraksta uzņemšanas komisijas locekļi.
 9. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu un iesniegtajiem dokumentiem, SBDMV direktors izdod rīkojumu par izglītojamā ieskaitīšanu SBDMV izglītojamo skaitā.
 10. Dokumentu pieņemšana, konsultācijas un uzņemšana notiek no 2022.gada 4.aprīļa līdz 30.jūnijam, iepriekš pierakstoties pa tālr. 65407900 vai elektronisko pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. līdz Grupu nenokomplektēšanas gadījumā, papilduzņemšana turpinās jūnijā, augusta otrajā pusē  un septembrī.
 11. Iestājpārbaudījumu prasības
  11.1. Muzikālās dzirdes pārbaude:
         - nodziedāt pēc savas izvēles iepriekš sagatavotu dziesmu.
  11.2. Muzikālās atmiņas pārbaude:
        - atkārtot pēc dzirdes 2 - 3 nospēlētas vai nodziedātas ar vārdiem melodijas.
  11.3.Ritma izjūtas pārbaude:
        - izplaukšķināt 3 – 4 dažādus piedāvātos ritma motīvus.
 12. Iestājpārbaudījumu vērtēšana. Vērtējot bērna prasmes, tiek ņemts vērā:
  - izpildījuma muzikalitāte;
  - intonācijas un ritmiskā zīmējuma precizitāte;
  - artistiskums;
  - fiziskie dotumi.
 13.  Izglītības programmas īstenošanu SBDMV sāk 1.septembrī.
 14. Izglītojamos, kuri 10 dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsākuši mācības izglītības iestādē, ar direktora rīkojumu atskaita no izglītojamo skaita.

IESNIEGUMS >>>

 


Drukāt   E-pasta adrese