MS nodaļas

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

kolaza

Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas vadītājs mūzikas skolā ir Gints Ratnieks. Pašlaik mūsu nodaļā mācās 81 audzēknis un strādā 14 pedagogi:  Natālija Saveļjeva (flauta), Daiga Maskaļūne (flauta), Dārta Stašāne (flauta), Staņislavs Gribusts (klarnete, saksofons), Romāns Saikovskis (klarnete, saksofons), Andris Salenieks (saksofons, MS pūtēju orķestra vadītājs), Aleksandrs Žiguļičs (fagots, oboja), Daniels Sabanskis (mežrags), Ojārs Tūmiņš (trompete), Aleksandrs Vanjagins (trompete, eifonijs), Gints Ratnieks (trompete, tuba), Romāns Maskaļūns (trombons), Anželika Orlova - Makaronoka (sitaminstrumenti) un Aleksandrs Tamans (sitaminstrumenti).  

Nodaļā audzēkņi apgūst koka pūšaminstrumentu – flautas, obojas, klarnetes, fagota un saksofona - spēli, metāla pūšaminstrumentu – trompetes, mežraga, eifonija, trombona un tubas - spēli, kā arī sitaminstrumentu spēli. Mūzikas skolā ir arī savs pūtēju orķestris. Nodaļas labākie audzēkņi katru gadu pārstāv skolu reģiona, Latvijas mēroga un starptautiskajos konkursos, kuros gūst godalgotas vietas. Arī paši pedagogi ik gadu profesionāli pilnveidojas, piedalās dažādos koncertos, festivālos un meistarklasēs. Īpaši lepojamies ar mūsu nodaļas izcilo pedagogu Staņislavu Gribustu, kurš 2021. gadā saņēma LNKC iedibināto Cimzes balvu izcilākajiem kultūrizglītības jomas skolotājiem.  

Mūsu nodaļa tradicionāli katru gadu rīko pūšaminstrumentu ansambļu konkursu Latgales svilpaunieki, kurā tiek laipni gaidīti ansambļi no visām Latvijas mūzikas skolām. Starp citu, šajā mācību gadā izveidojām jaunu konkursu – I Latvijas mūzikas skolu izglītības programmas  Sitaminstrumentu spēle  audzēkņu konkurss BUNGU RITMI.